Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 2 kwietnia. Imieniny: Franciszka, Malwiny, Władysława
26/02/2022 - 08:50

Boisz się skutków przebudowy DK 87 i tranzytu? Zgłoś to do Starego Sącza

Bardzo ważna informacja dla tych mieszkańców Starego Sącza, którzy nie zgadzają się na przebudowę DK 87 w formule zaproponowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ruszyły konsultacje społeczne związane z wydaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji!

Boisz się skutków przebudowy DK 87 i tranzytu? Zgłoś to do Starego Sącza

Pierwsze spotkania mieszkańców m.in. Barcic z przedstawicielami GDDKiA odbyły się już w marcu 2019 roku. Atmosfera była wyjątkowo gorąca, bo mieszkańcy boją się przede wszystkim podniesienia nośności tej drogi, która otworzy drogę do tranzytu międzynarodowego przez Dolinę Popradu.

Jak wyjaśniał Bartosz Wojcieszak – reprezentujący Biuro Projektowe z Wrocławia, które miało za zadanie wykonać projekt przebudowy obecnego korytarza DK 87 na odcinku przebiegającym przez Barcice, są trzy warianty przedsięwzięcia. We wszystkich szerokość drogi, jezdni i chodników zostanie ujednolicona a dwa feralne, nienormatywne zakręty zostaną zlikwidowane w oparciu o nową nitkę drogi wykonaną na nasypie.

Zobacz też: Dlaczego te odcinki DW 975 nadal wyglądają jak pobojowisko?

Czym zatem projekty się różnią? Jeden zakładał budowę rond na skrzyżowaniu na rozjeździe na Wolę Krogulecką i na rozjeździe na Przysietnicę, drugi – budowę ronda jedynie w Barcicach a na drodze na Przysietnicę skrzyżowania, trzeci powstanie tylko tradycyjnych skrzyżowań. Przy czym projektanci od razu uprzedzali, że rondo na drodze do Przysietnicy nie jest dobrym pomysłem.

We wszystkich trzech wariantach przewidziano wycinkę zabytkowej lipy koło kościoła co spotkało się z wyjątkowym oporem barciczan zebranych na spotkaniu. Mieszkańcy przyjęli również sceptycznie plan budowy ronda w centrum Barcic, który zakłada utworzenie dodatkowej, osobnej zatoczki dla autobusów, która obsługiwałaby ruch w obie strony – tu mówili o spalinach i dodatkowych wyburzeniach, które zbyt mocno ingerowałby w turystyczny charakter miejscowości.

Wszyscy, na wieść o zwiększeniu nośności drogi, wyrazili zdecydowany sprzeciw w przekonaniu, że to wstęp, by przez środek Barcic puścić krajówką ruch tranzytowy. Emocji nie wyciszały wcale komentarze, że nic nie wskazuje na to, by Słowacy zgodzili się na ruch tirów na nowym moście w Piwnicznej-Zdroju. – Puśćcie tranzyt przez Wawel! – padały uwagi w stronę przedstawicieli GDDKiA z Krakowa. – Nasza miejscowość w ciągu pięciu lat będzie całkowicie rozjeżdżona – przedstawiali swoje obawy mieszkańcy.

W sierpniu 2019 roku GDDKiA w formalnym raporcie pokonsultacyjnym przedstawiła ostateczny kształt projektów.

Zobacz też: Będą ścigać tiry na DW 971! Koniec z lekceważeniem znaków ograniczenia tonażu

- Projekt zakłada obejście końcowej części miejscowości Barcice, omijając tym samym niebezpieczne miejsce w rejonie dwóch łuków poziomych w stanie istniejącym. Obejście całej miejscowości nie stanowi przedmiotowej inwestycji. Zarządca drogi w swoich planach nie przewidywał budowy obwodnicy całej miejscowości. Do projektu technicznego zostanie opracowana część organizacji ruchu uwzględniająca rozwiązania bezpieczeństwa ruchu, w tym odpowiednie ograniczenia prędkości i zabezpieczenia ruchu pieszych – czytamy w dokumencie.

Przejdźmy teraz do kolejnej ważnej – szczególnie dla mieszkańców Przysietnicy – sprawy, czyli budowy dodatkowego pasa dla pojazdów, które czekają na przejazd przez tory kolejowe przy zjeździe z krajówki. Mieszkańcy zaznaczali, że jeśli na skrzyżowaniu powiatówki na Przysietnicę z krajówką ma powstać rondo, to to założeniem zaprojektowania dwóch pasów dojazdowych do ronda. Dwa pasy wyeliminują blokowanie przejazdu drogą główną w sytuacji oczekiwania na otwarcie rogatek kolejowych dla pojazdów skręcających w prawo. Przy czym ci, co popierają wariant ronda podkreślają, że rozwiązanie to wymusi ograniczenie prędkości, co zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Jak w tym wypadku brzmiała odpowiedź GDDKiA? - Projektowane rondo zajmuje duży obszar. Dodatkowy pas do skrętu w kierunku Przysietnicy spowodowałby dodatkowe zwiększenie obrębu skrzyżowania, co skutkowałoby wejściem na tereny prywatne, bądź dodatkowym zbliżeniem do rzeki Poprad, które z uwagi na zabezpieczenie nabrzeża może być nieuzasadnione ekonomicznie.

Potem na dłuższy czas temat ucichł, ale tylko do momentu, gdy GDDKiA zaprezentowała warianty budowy obwodnicy w Piwnicznej-Zdroju. W tym momencie kwestia tranzytu stała się kluczowa – gminy Doliny Popradu zjednoczyły się w proteście.

Dziś po raz kolejny mają okazję do złożenia swoich uwag do projektu inwestycji – burmistrz Starego Sącza ogłosił właśnie konsultacje społeczne związane z wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu w Referacie Ochrony Środowiska w pokoju nr 11 w godzinach pracy urzędników, czyli w poniedziałki od 8.30 do 16.30 i od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zobacz też: Barciczanie: puśćcie sobie tranzyt przez Wawel! Gorąco o DK 87

- Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w procedurze prowadzonej z udziałem społeczeństwa – podkreśla burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Można to zrobić w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim, ustnie do protokołu we wspomnianym Referacie Ochrony Środowiska oraz drogą elektroniczną na adres [email protected] podpisując bezpiecznym podopisem elektronicznym.

Wnioski będą przyjmowane od 28 lutego do 29 marca, te złożone po terminie nie będą rozpatrywane. To, jak gmina się do nich odniesie będzie można sprawdzić już w samej decyzji środowiskowej! ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu