Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 21 maja. Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
10/03/2015 - 07:09

Armia zaprasza ochotników. Sądeczanie zgłaszają się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w celu przeszkolenia

Szanse na założenie munduru mają osoby, które nigdy nie były w wojsku, ale też ci, którzy służbę w armii mają już dawno za sobą.
Od 1 marca mężczyźni i kobiety, którzy podlegają powszechnemu obowiązkowi obrony mogą ochotniczo zgłaszać się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu, aby złożyć akces odnośnie odbycia przeszkolenia wojskowego. Sądeckie WKU codziennie odwiedza około dziesięciu interesantów (kobiety i mężczyźni).

- Oferta Ministerstwa Obrony Narodowej skierowana jest głównie do osób w wieku 18-50 lat, które nie odbyły służby wojskowej, a chciałyby przejść przeszkolenie wojskowe - wyjaśnia major Krzysztof Cabała, nieetatowy oficer prasowy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu. - Propozycja ta skierowana jest także do osób w przedziale wiekowym 18-60 lat, które odbyły służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń żołnierzy rezerwy.

WKU prowadzi ewidencję osób wyrażających zainteresowanie odbyciem różnych form służby wojskowej.

Główne warunki, które muszą spełniać ochotnicy, to:niekaralność sądowa, posiadanie obywatelstwa polskiego i wiek co najmniej 18 lat.

Jedną z możliwości stworzonych dla ochotników jest odbywanie służby przygotowawczej. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi bezpłatnego urlopu na czas pełnienia służby przygotowawczej, a Siły Zbrojne RP w tym czasie wypłacą mu uposażenie w zamian za utracone zarobki. Po odbyciu służby przygotowawczej żołnierze podpisują kontrakty na pełnienie służby w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, a następnie zostają im nadane przydziały kryzysowe. Na mocy podpisanych kontraktów i nadanych przydziałów kryzysowych będą zobligowani do odbycia ćwiczeń rotacyjnych w wymiarze do 30 dni w skali roku. 

Jak informuje WKU możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

- w przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;

- w przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym, w ramach przydzielonego limitu;

- w przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

(Rob)
Fot. Rob, WKU Nowy Sącz
 


Dziękujemy za przesłanie błędu