Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 lutego. Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
01/04/2017 - 12:05

Wygraj Nagrodę SKT „Sądeczanin".

Wielki finał z ogłoszeniem wyników już podczas V Zjazdu Sądeczan. W ubiegłym roku triumfowali Zespół Regionalny Starosądeczanie oraz artystka ludowa z Marcinkowic, Janina Mróz.

Wzorem lat ubiegłych SKT „Sądeczanin” już po raz piąty ogłasza PLEBISCYT „O Nagrodę Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”, którego zwycięzców poznamy 28 maja 2017 roku podczas V Zjazdu Sądeczan na Starosądeckich Błoniach. W ten sposób dokładamy starań aby kulturowe i materialne dziedzictwo przodków zostało zachowane, a przywiązanie do Sądecczyzny stawało się czynnikiem spajającym lokalną społeczność.

Do pobrania poniżej

REGULAMIN V Plebiscytu "O Nagrodę SKT Sądeczanin" z aneksem nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - kategoria: instytucja

Celem Plebiscytu jest wyróżnienie instytucji oraz osoby (z terenu powiatu nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza, a także pozostałych obszarów historycznie zaliczanych do Sądecczyzny), które swoim dorobkiem twórczym i talentem artystycznym uczą szacunku do miejsca w którym żyjemy, do tradycji i kultury naszego regionu oraz kultywują historię i tradycję  Naszej Małej Ojczyzny.

Tytuł zwycięzcy będzie przyznawany corocznie głosami osób dobrowolnie biorących udział w plebiscycie.

Do plebiscytu mogą być zgłaszane instytucje (zespoły regionalne, orkiestry, chóry) jak również osoby fizyczne (twórcy ludowi, społecznicy). Zwycięzcy plebiscytu otrzymają nagrody:
instytucja - 10 000 zł, osoba fizyczna - 5 000 zł.

Warunkiem udziału w Plebiscycie jest udział nominowanych w Zjeździe Sądeczan zainaugurowanym uroczystą Mszą Świętą odprawioną 28 maja o godz. 10:00 przy Ołtarzu Papieskim na Starosądeckich Błoniach. Zarówno osoby fizyczne jak i zespoły będą miały możliwość zaprezentowania się podczas Zjazdu Sądeczan; kampania informująca o kandydatach będzie prowadzona na portalu sadeczanin.info.

Kapituła Plebiscytu w dniu 27.04.2017 r. zatwierdziła listę 17 kandydatów w kategorii "OSOBA FIZYCZNA" oraz listę 17 kandydatów w kategorii "INSTYTUCJA". Głosowanie już trwa.

Zapraszamy więc jeszcze do zgłaszania do Plebiscytu rekomendowanych przez Państwo  instytucji. Swoje propozycje proszę kierować na adres email: [email protected], bądź na adres biura: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz do dnia 2 maja 2017 (wtorek) do godz. 15:00.

Do pobrania poniżej:

REGULAMIN V Plebiscytu "O Nagrodę SKT Sądeczanin" z aneksem nr 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - kategoria: instytucja

Głosowanie w obydwu kategoriach zakończy się dnia 26 maja 2017, godz. 9.00:

Głosować można:

-elektronicznie na stronie internetowej portalu www.sadeczanin.info

-na kuponach konkursowych. Kupony zostaną umieszczone
w miesięczniku „Sądeczanin”. Kupony do pobrania i wydrukowania dostępne również na stronie portalu www.sadeczanin.info. W głosowaniu dopuszcza się kupony w oryginale lub kserokopie. Wypełnione kupony należy wrzucić do  urny lub wysłać / biuro: ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz.

-wysyłając wiadomość SMS na numer 7168, w treści wpisując kod przyporządkowany do kandydata, na którego głos ma być zaliczony.  Koszt wysłania wiadomości SMS to 1,23zł brutto. Lista kandydatów z przyporządkowanymi im kodami opublikowana będzie na portalu sądeczanin.info oraz znajdować się będzie w miesięczniku „Sądeczanin”.

Jedna osoba głosująca może oddawać głos niezależnie w dwóch kategoriach w trzech różnych systemach głosowania (SMS, formularz elektroniczny, kupon). Weryfikacja oddanych głosów i zatwierdzenie wyboru laureatów odbędzie się podczas posiedzenia Kapituły Plebiscytu.

(P.B.)Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020