Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 2 grudnia. Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
27/10/2020 - 11:15

Sesja RM. O zmianach w studium uwarunkowań, lipie i karcie nowosądeczanina

Druga część dzisiejszej sesji obejmuje kilka istotnych punktów. Jest to dokończenie obrad sprzed tygodnia, które wówczas z uwagi na późną godzinę zostały przerwane. Czy radni dzisiaj przegłosują zmiany w "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza", a także zdejmą status pomnika przyrody z powalonej lipy leżącej nieopodal drogi przy ul. Zdrojowej.

Radni będą obradować on-line. Początek sesji o godz. 14. Jedną z pierwszych uchwał, którymi dzisiaj zajmą się radni będzie ta dotycząca wprowadzenia zmiany w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza". Dlaczego? Zmiana ta ma umożliwić w przyszłości budowę nowego Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Zobaczymy również, jaka będzie decyzja radnych w kwestii zdjęcia statusu pomnika przyrody z powalonej lipy, która miesiąc temu runęła przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu. Drzewo straciło system korzeniowy, bo korzenie przegniły. Aby usunąć uschłą lipę radni muszą zdecydować, że nie jest ona już pomnikiem przyrody. Taki status miała od 1973 roku.

Kolejną uchwałą, która znalazła się w dzisiejszym porządku obrad jest ta wprowadzająca zmiany w programie „karty nowosądeczanina”. O co chodzi? Otóż w dobie pandemii koronawirusa, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 i zakażenia, miasto proponuje, że karta nowosądeczanina, z której korzysta wielu mieszkańców Nowego Sącza będzie można przedłużyć na następny rok w oparciu o oświadczenie.

Radni zaczną dzisiaj obrady od punktu 13.

Porządek obrad przerwanej Sesji RM - 27 października 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej, wpisanej do rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina”.

21. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

23. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta. 24. Zamknięcie Sesji

i.michalelec@sadeczanin.info, fot. IMDziękujemy za przesłanie błędu