Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 21 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
04/03/2024 - 22:25

Samorządowcy 25-lecia uhonorowani podczas Europejskiego Kongresu Samorządów

Oto najlepsi, ci najbardziej zasłużeni dla rozwoju swych gmin, miast i województw. Pierwsi wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów i marszałków województw. Ludzie, którzy służą, najlepiej jak potrafią, mieszkańcom. To ich właśnie uhonorował organizator Europejskiego Kongresu Samorządów 2024. Nagrody odbierali między innymi z rąk wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka i wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.

Jako pierwszy nagrodę odebrał Ireneusz Niewiarowski, wspótwórca Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. To działacz samorządowy i społeczny, rolnik, polityk, poseł i senator, współzałożyciel rolniczej Solidarności. Aktywność publiczną rozpoczął ponad  40 lat temu od  Solidarności i Duszpasterstwa Rolników, konspiracji w latach 80 tych. 

Od 1994 roku jest prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Towarzystwa Samorządowego, których jest współzałożycielem. W 1996 roku zakłada Bank Żywności w Koninie. Inicjował także powstanie kilku innych organizacji pozarządowych zajmujących się działalnością społeczną.

Jak sam przyznaje jego  głównymi kierunkami działania są: rozwój wsi, gospodarki narodowej, regionu, wspieranie samorządności, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc potrzebującym.  Kieruje się hasłem „razem możemy więcej” gdyż jak sam mówi - bez silnego i sprawnego samorządu terytorialnego trudno mówić o nowoczesnej demokracji.

Wójtem XXV-lecia został Krzysztof Harmaciński, wójt Gminy Iława. Wójtem gminy Iława jest nieprzerwanie od 1998 roku.  Zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego oraz zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin "Jeziorak". Otrzymał tytuł "Samorządowy Menedżer Roku" w konkursie "Gmina Fair Play" organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Fundację "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym".

Jego przepis na sukces brzmi „Słuchać ludzi i mieć do nich szacunek”. Najważniejsza dla niego jest rozmowa – i jak sam podkreśla -  nie wolno się obrażać,  można naprawdę wiele rzeczy zrobić -  tylko trzeba chcieć!

Kto został Burmistrzem XXV-lecia? Stanisław Bodys, burmisrz miasta Rejowiec Fabryczny W samorząd zaangażowany od początku jego odrodzenia po przemianach ustrojowych.  Funkcję burmistrza Rejowca Fabrycznego pełni niemal nieprzerwanie od 1990 roku. Podczas ponad 30 lat działalności samorządowej doskonale wykorzystał szansę współtworzenia pozytywnych przemian razem z mieszkańcami swojego miasta. 

W kolejnych wyborach zdobywał ich zaufanie swoją pracą, która jest jego pasją oraz zaangażowaniem i wysokimi wymaganiami, które są jego recepta na sukces.  Jego samorządowe  talenty znalazły także uznanie w  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Unii Miasteczek Polskich.  Za swoją pracę otrzymał  wiele nagród, w tym  m.in Nagrodę im. Grzegorza Palki, nazywaną „Samorządowym Oskarem”. Jak wielokrotnie podkreślał człowiek sam, nie wiele zdziała, to nie jest gra indywidualna, w samorządzie liczy się gra zespołowa.

Za Prezydenta XXV-lecia uznany został Wojciech Bogusław Szczurek, prezydent Gdyni. Od ponad 30 lat związany jest z działalnością samorządową, najpierw jako przewodniczący rady miasta i przedstawiciel Gdyni w wojewódzkim Sejmiku Samorządowym. Od 1998 roku, czyli od ponad 25 lat, nieprzerwanie piastuje urząd prezydenta miasta.

O jego doskonałej pracy świadczy fakt, że mieszkańcy Gdyni zawsze powierzali mu ten urząd w pierwszej turze wyborów. Za swoje działania otrzymał bardzo wiele nagród, a jego osiągnięcia wielokrotnie stawiane są za wzór służby publicznej w ważnych dla Polski dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki społecznej oraz za aktywność publicznej opartej na zasadzie działania ponad podziałami.

Andrzej Płonka

Tytuł Starosty XXV-lecia przypadł Andrzejowi Płonce, staroście bielskiemu. Od 1998 roku jest radnym rady powiatu bielskiego i od początku funkcjonowania samorządowego powiatu bielskiego członkiem jego zarządu. W listopadzie 2001 roku objął stanowisko wicestarosty bielskiego, a w 2002 r. starosty bielskiego - które piastuje do dziś.

Szczególnie zaangażowany jest w poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez modernizację służby zdrowia oraz pomocy społecznej,  rozwoju placówek oświatowych i usprawnienie komunikacji publicznej. 

Andrzej Płonka jest inicjatorem powstania Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, współtwórca Bielskiego Parku Technologicznego, Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji , inicjator powstania Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego Przemysłu Lotniczego.

Marek Woźniak

Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, został zaś wybrany Marszałkiem XXV-lecia. Marek Woźniak ma za sobą prawie 20-letnią pracę w fotelu Marszałka Województwa Wielkopolskiego i ponad 30-letnie aktywne zaangażowanie na rzecz Wielkopolan na różnych szczeblach samorządu terytorialnego.

Będąc szefem Urzędu Rejonowego w Poznaniu, a następnie radnym  i wicestarostą powiatu poznańskiego, wprowadzał odradzający się poziom powiatowy polskiej samorządności.  Jak sam przyznaje jest kilka projektów, które chciałby zakończyć, inwestycje w zdrowiu, edukacji, kulturze czy infrastrukturze – podkreśla, że złożył osobiste deklaracje i chcę słowa dotrzymać.

Zawsze mówi, że praca w samorządzie, z którym związany jest już tyle lat to służba. Jego zdaniem tylko takie jej traktowanie pozwala sprostać wszystkim, często bardzo ambitnym, zadaniom.

Specjalne wyróżnienia, za całokształt zasług i osiągnięć na rzecz polskiego samorządu otrzymały trzy osoby, niezwykle zasłużone dla budowy nowoczesnego kształtu polskiego, opartego na samorządzie państwa. Laureatami Dyplomów XXV-lecia Samorządu Terytorialnego zostali:

Jerzy Buzek

Jerzy Buzek
 Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Profesor Nauk Technicznych, wieloletni działacz opozycji demokratycznej w PRL, Kawaler Orderu Orła Białego. Od zawsze charakteryzowała go jednoznacznie pro samorządowa postawa. 

Stojąc na czele polskiego rządu, dostrzegał jego misyjność, powiązaną z wiarą w sukces przedsiębranych działań.  Jako Premier wykazał się odwagą i odpowiedzialnością, wprowadzając trudne reformy, w tym tę dla nas najważniejszą – reformę administracyjna wprowadzającą 3-stopniową strukturę podziału administracyjnego w 1999 roku.  Był pełen wiary w słuszność przeprowadzanych reform, a przy tym otwarty i gotowy do rozmów z drugim człowiekiem.  

Kazimierz Barczyk

Kazimierz Barczyk
Samorządowiec,  polski prawnik, sędzia i adwokat oraz polityk . Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie rządu Jerzego Buzka, poseł na Sejm, sędzia Trybunału Stanu. Już 1991 roku, jako pierwszy przewodniczący Rady Miasta Krakowa założył Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski,

Od 1996 roku jest również przewodniczącym ogólnopolskiej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – największej organizacji samorządu terytorialnego w Polsce. Współautor kluczowych dla ustroju Państwa reform samorządowych: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej. Jak sam przyznaje, ma jeszcze wiele pomysłów, dzięki którym w Małopolsce i Krakowie będzie żyło się lepiej i bezpieczniej. W swoich działaniach zawsze kieruje się swoją dewizą: „Plus ratio quam vis”  czyli „Bardziej rozumem niż siłą”.

Nagroda dla Jerzego Stępnia
  Jerzy Stępień 
Współtwórca reform samorządowych i administracyjnych, polityk, prawnik, sędzia, wykładowca akademicki,  senator, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, działacz demokratycznej opozycji w czasach PRL. Jego biografia pokazuje, że dobro naszego Państwa i najważniejsze wartości zawsze leżą mu na sercu. 

W czasach przełomu ustrojowego współtworzył zręby niezależnego samorządu terytorialnego i sprawnej  administracji państwowej od podstaw konstytucyjnych po kształt lokalny. Ojciec naszego samorządu terytorialnego w praktycznym i naukowym wymiarze - autor niezliczonych publikacji związanych z reformami i przekształceniami samorządu oraz reformami administracji. Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że poprzez swoją działalność wniósł wielki wkład w rozwój polskiej nauki, polityki, administracji państwowej, wymiaru sprawiedliwości, a także kultury. ([email protected]) Fot. EKSDziękujemy za przesłanie błędu