Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 11 maja. Imieniny: Igi, Mamerta, Miry
29/04/2021 - 13:25

Radni powiatu nowosądeckiego odrzucili Samorządową Kartę Praw Rodzin sesja LIVE

Radni powiatu nowosądeckiego podczas dzisiejszej sesji odrzucili w głosowaniu budzący protesty środowisk LBGT projekt uchwały przyjmującej Samorządową Kartę Praw Rodzin. Dokument przygotowali aktywiści Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej „Powiat za rodziną”.

Aktywiści Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej „Powiat za rodziną” pod inicjatywą zebrali blisko tysiąc podpisów mieszkańców Sądecczyzny.  

- Ufamy, iż wprowadzenie tej uchwały przyczyni się do ochrony i poszanowania praw naszych rodzin – napisał w oświadczeniu Wojciech Jaskółka, pełnomocnik komitetu i dodał, że po weryfikacji podpisów i sprawdzeniu dokumentacji, czy spełnia ona wymogi formalne, rada powiatu ma obowiązek poddania pod głosowanie złożonej przez mieszkańców uchwały. -  Żadna społeczność nie może rozwijać się bez udziału rodzin i to właśnie silne rodziny są fundamentem silnej wspólnoty – napisano w projekcie uchwały.  

Głosowanie się odbyło, ale radni projekt odrzucili. 21 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, tylko 3 było za. Negatywnie na temat projektu opowiedziały się wszystkie komisje, poza komisją statutową. Przeciw był zarówno Klub radnych PiS jak i  jak i Klub Radnych „Wspólna Małopolska - Wspólna Sądecczyzna”.

Przypomnijmy, że Samorządowa Karta Praw Rodzin to przygotowany przez organizację Ordo Iuris dokument,  który w założeniu jest wyrazem ochrony wartości, gwarantowanych przez Konstytucję RP, w tym ochrony rodziny, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodzicielstwa i macierzyństwa, także prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją.

Samorządową Kartę Praw Rodziny przyjęły w naszym regionie Łososina Dolna, Nowy Sącz Stary Sącz, Moszczenica i sejmik województwa małopolskiego.  Zrobili to też marszałkowie województw - lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

Decyzja samorządów wywołała ostry sprzeciw środowisk LGBT i niektórych brukselskich urzędników, którzy uznali ją za homofobiczną. Dwaj przedstawiciele Komisji Europejskiej skierowali do włodarzy regionów opwiadających się za dokumentem list, w którym zarzucili im dyskryminację określonych grup społecznych i oskarżyli o ustanawianie „stref wolnych od LGBT”. Żądali też   wyjaśnień, czy unijne fundusze są i będą wydatkowane zgodnie z unijną „zasadą niedyskryminacji”.

Unijna komisarz do spraw równości Helena Dalli poinformowała, że odrzucono sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu „Partnerstwo miast”. W ich składanie – stwierdziła komisarz - zaangażowane były polskie władze lokalne, które przyjęły rezolucje dotyczące „stref wolnych od LGBTI” lub „praw rodzinnych”.

Państwa członkowskie i władze państwowe muszą szanować unijne wartości i prawa podstawowe. Dlatego sześć wniosków o partnerstwo miast, w których składanie były zaangażowane polskie władze, które przyjęły rezolucje dotyczące „stref wolnych od LGBTI” lub „praw rodzinnych”, zostało odrzuconych – napisała na Twitterze Helena Dalli.

Samorządy mogą uzyskać do 25 tysięcy euro na wymianę turystyczną, wspólną debatę czy festiwale. Łącznie w tej edycji unia przyznała prawie 2,5 mln euro.

Jak będzie decyzja radnych Powiatu Nowosądeckiego?  Czy  powiedzą się za przyjęciem Samorządowej Karty Rodziny?  Odpowiedź na to pytanie poznamy  podczas dzisiejszej sesji.

Radni wysłuchali też sprawozdanie starosty z pracy zarządu w okresie międzysesyjnym.  Przyjmą też informacji z działalności za 2020 rok Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej także  Powiatowego Zarządu Dróg.

Były też informacje na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2021 roku. (jagienka.michalik@sadeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2020