Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
20/10/2020 - 11:00

Radni o zmianach w karcie nowosądeczanina, tarczach i lipie. Trwa sesja on-line

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni po raz kolejny będą musieli zdecydować czy wprowadzą zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Czy zgodzą się także na zmiany w regulaminie programu karta nowosądeczanina? To pytanie na razie jest otwarte.

W programie dzisiejszej sesji jest ponad dwadzieścia punktów. Są złożone między innymi dwa wnioski o przyznanie Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” dwóm znanym i cenionym sądeckim historykom: Leszkowi Zakrzewskiemu i Leszkowi Migrale. 

Jedną z ważniejszych uchwał, która znalazła się w dzisiejszym porządku obrad jest ta wprowadzająca zmiany w programie „karty nowosądeczanina”. O co chodzi? Otóż w dobie pandemii koronawirusa, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 i zakażenia, miasto proponuje, że karta nowosądeczanina, z której korzysta wielu mieszkańców Nowego Sącza będzie można przedłużyć na następny rok w oparciu o oświadczenie.

Radni będą - tak jak poprzednio - obradowali zdalnie. Sesja rozpoczyna się o godz. 14.

Porządek obrad Sesji RM - 20 października 2020 r.

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV i XXXV Sesji Rady Miasta.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie związanej z 30-leciem odrodzenia polskiej samorządności.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

12. Dyskusja nad ustaleniami proponowanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/673/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli ich wykorzystania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Nowym Sączu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej, wpisanej do rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/218/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 października 2019 w sprawie wprowadzenia programu „Karta Nowosądeczanina”.

21. Informacja z działalności Prezydenta Miasta w okresie od poprzedniej Sesji.

22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.

23. Wolne wnioski radnych i oświadczenia radnych i Prezydenta. 24. Zamknięcie Sesji

i.michalelec@sadeczanin.info, fot. IMDziękujemy za przesłanie błędu