Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 17 kwietnia. Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
24/07/2020 - 12:15

Prezydent Handzel dostanie żółtą kartkę od radnych ze Starego Sącza? Sesja LIVE

Temat funkcjonowania Sądeckich Wodociągów budzi emocje nie tylko u radnych z Nowego Sącza. Prezydent Ludomir Handzel chce odzyskać udziały zbyte przez ekipę Ryszarda Nowaka, radni opozycji skupieni wokół PIS stoją jednak okoniem. Ale mało kto w ferworze dyskusji pamięta, że udziałowcami spółki są też inne samorządy. W tym Stary Sącz. Dziś radni z gminy chcą o tym wszystkim formalnie przypomnieć.

- Rada Miejska w Starym Sączu, jako organ gminy będącej udziałowcem spółki Sądeckie Wodociągi wyraża stanowczy sprzeciw wobec polityki dezinformacji prowadzonej przez Pana Prezydenta wobec Sądeckich Wodociągów. W naszym głębokim przekonaniu ponawiane od wielu miesięcy ataki na Spółkę, zawierające szereg nieprawdziwych informacji, przynieść mogą w dalszej perspektywie negatywne konsekwencje dla klientów Spółki, wśród których są zarówno mieszkańcy Nowego Sącza, jak i mieszkańcy pozostałych gmin, mających swoje udziały w Spółce – brzmi wstęp rezolucji/apelu skierowanego do prezydenta Ludomira Handzla, pod którym na dzisiejszej sesji mają podpisać się radni ze Starego Sącza i wcale nie jest to najostrzejszy fragment dokumentu.

Zobacz też: Będzie zmiana organizacji ruchu w Starym Sączu

- Bezpodstawne, nie znajdujące żadnego potwierdzenia w faktach kreowanie obrazu Spółki jako rozrzutnej i nie dbającej o koszty może utrudnić lub wręcz uniemożliwić pozyskiwanie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży, co stanowi warunek niezbędny do obniżenia ceny taryfowej w przyszłości – brzmi kolejny fragment dokumentu, w którym starosądecki samorząd chce przypomnieć Handzlowi, że jak wynika z decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ceny taryfowe zostały skalkulowane prawidłowo.

Zobacz też: Przebudowa drogi w Barcicach: mieszkańcy grzmią, burmistrz rozgoryczony

Kolejnym bardzo ważnym punktem posiedzenia będzie dyskusja o podtrzymaniu granic Aglomeracji Nowy Sącz. Co to za twór? Już od dawna wiadomo, że programowanie/podział środków unijnych w  kolejnych latach odbywać się będzie w oparciu o aglomeracje. Unia chce postawić na projekty – szczególnie infrastrukturalne, które nie będą dotyczyć już tylko pojedynczych samorządów, ale całych regionów. W tej sytuacji małe samorządy Sądecczyzny muszą połączyć siły w większe twory takie jak np. aglomeracja właśnie. By formalnościom stało się zadość gminy muszą podpisać formalne porozumienie i razem wytyczyć, równie formalnie, granice tych aglomeracji.

Tym razem starosądeccy zajmą się tematem ponownego wytyczenia granic w ramach realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz w związku z zawartymi porozumieniami między gminami: Nowy Sącz, Stary Sącz, Nawojowa i Kamionka Wielka dotyczącymi prowadzenia wspólnej gospodarki ściekami komunalnymi, została utworzona Aglomeracja Nowy Sącz z jedną oczyszczalnią ścieków w Nowym Sączu – Wielopolu.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu