Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 3 grudnia. Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
25/04/2019 - 15:40

Wiceprzewodniczący tropi ścieżkę dla biegaczy i rowerzystów nad Kamienicą

Od lutego budowana jest pięciokilometrowa trasa pieszo-biegowo - rowerowa nad Kamienicą w Nowym Sączu. Ma być gotowa z końcem lipca. Radny Artur Czernecki alarmuje, że podczas prowadzonych prac została przerwana jedna z „grobli kierunkowych". Tymczasem prace prowadzone są zgodnie ze sztuk i planami, zatwierdzonymi przez Wody Polskie.

 Artur Czernecki alarmuje, że  „wały” w pobliżu Jamnickiej zostały na potrzeby ścieżki obniżone.

Budowa trasy pieszo-biegowo-rowerowej jest pierwszym etapem realizowanego projektu pod nazwą  Centra Aktywnego Wypoczynku. Koszt inwestycji to blisko  5,3 mln złotych. W projekcie, oprócz Nowego Sącza udział biorą samorządy gmin: Stary Sącz, Łącko, Chełmiec oraz Bobowa.

Budowana pięciokilometrowa pętla pieszo-biegowo-rowerowa będzie się składała z trzech równoległych ścieżek, a każda będzie dedykowana odrębnej kategorii użytkowników: rowerzystom, pieszym i biegaczom. Pomyślano to w ten sposób, aby wspomniani użytkownicy nie przeszkadzali sobie nawzajem.  

Obecnie realizowana jest 2,5 km część rozpoczynająca się na wysokości hipermarketu Auchan do mostu 700-lecia.

- Ścieżka jest budowana z myślą o mieszkańcach Nowego Sącza i turystach – mówi radny Artur Czernecki. – Idea jest ze wszech miar słuszna. Takie inwestycje powinny być realizowane i ja się również pod tym podpisuje, ale pojawił się pewien problem. Jaki? Mieszkańcy między innymi ulicy Jamnickiej zaalarmowali mnie, że na wysokości drugiego basenu na Kamienicy została przerwana „grobla kierunkowa”, która podczas sytuacji powodziowej hamowała wezbrane wody Kamienicy. Chroniła, by rzeka w tym miejscu nie wylała na pobliską ul. Jamnicką.

– Wychowałem się w tym rejonie miasta i wiem, jakie szkody może wyrządzić groźna Kamienica podczas powodzi. Musimy przeciwdziałać temu, aby w przyszłości nie doszło tutaj do tragedii. Nie możemy pozwolić na to, aby ta grobla była tak pozostawiona. Mieszkańcy naprawdę obawiają się tego, co się stanie, gdyby doszło do takiej niebezpiecznej sytuacji.

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Martę Porembę, dyrektor wydziału inwestycji sądeckiego magistratu, który zajmował się przetargiem na to zadanie.

- Roboty związane z budową ścieżki pieszo-biegowo-rowerowej są w początkowej fazie realizacji – informuje dyrektor Marta Poremba. – Inwestycjajest wykonywana na podstawie projektu i pozwolenia na budowę z roku 2017.  Poszczególne rozwiązania, a zwłaszcza rzędne ścieżki zostały oparte o wytyczne Wód Polskich.  To organ decydujący o kształcie urządzeń znajdujących się w strefie oddziaływania rzeki. Mając na uwadze dobro mieszkańców posiadających nieruchomości w sąsiedztwie tej inwestycji podjęto działania mające na celu niwelację istniejącego nasypu przez ścieżkę. Teren zostanie ukształtowany w taki sposób, aby utrzymywany był dotychczasowy poziom istniejących barier zabezpieczających przed powodzią.

Realizacja projektu trwa. Dyrektor Poremba zapewniła, że będą jeszcze układane obrzeża, a potem na ścieżce zostaną ułożone poszczególne warstwy. Ostatnią z nich będzie nawierzchnia asfaltowa.

Po zakończeniu prac na tej części ścieżki rozpoczną się prace związane z budową drugiej 2,5 km pętli. Termin zakończenia inwestycji upływa z końcem lipca.

- Termin ten nie jest zagrożony – zapewnia dyrektor Poremba.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu