Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 1 czerwca. Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
10/01/2019 - 12:15

Zgłoś książkę oraz autora do Konkursu o nagrodę ks. profesora Bolesława Kumora

Co roku ukazują się wspaniałe wydawnictwa podejmujące tematy związane z Sądecczyzną i sądeczanami. Pod tym względem jesteśmy wiodącym regionem w kraju. Dzisiaj rozpoczynamy siódmą edycję Konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora. Cieszy się on ogromnym powodzeniem, nie tyko wśród pasjonatów książek.

Konkurs jest organizowany przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” przy wsparciu portalu oraz miesięcznika „Sądeczanin”. Głównym jego celem jest przypomnienie sylwetki i dorobku naukowego patrona - ks. Prof. Bolesława Kumora, jednego z najwybitniejszych historyków kościoła i regionalisty naszych czasów.  

OD DZISIAJ przyjmujemy zgłoszenia do VII edycji konkursu.

Konkurs promuje sądeckich autorów i ich twórczość, jak również upowszechniania wiedzę o samych autorach i ich publikacjach. Jest to zebranie i podsumowanie dorobku wydawniczego jednego roku i prezentacja szerokiemu gronu czytelników portalu.

- Zachęcamy do udziału w konkursie, któremu patronuje wybitny Sądeczanin, ksiądz profesor Bolesław Kumor, historyk kościoła, rodem z podsądeckiej Niskowej, zmarły w 2002 roku. Ten konkurs buduje tożsamość Sądeczan, zachęca do sięgania po książki o naszej Małej Ojczyźnie oraz pisanych przez Sądeczan - mówi Mariola Berdychowska, przewodnicząca kapituły konkursu.   

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: „Książka o Sądecczyźnie” oraz „Sądecki autor”. Laureaci obu kategorii otrzymują Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora.

Nagroda w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” jest przyznawana za książkę podejmującą temat związany z Sądecczyzną lub sądeczanami, a w kategorii „Sądecki Autor” – za całokształt twórczości literackiej sądeckiego autora. 

Do konkursu mogą być zgłaszane książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie, dzieła naukowe i popularnonaukowe, wydane w 2018 roku. Do kategorii „Sądecki autor” mogą być zgłaszani autorzy, którzy urodzili się lub mieszkają na terenie powiatu nowosądeckiego. 

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: wydawcy, księgarze, bibliotekarze, osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, samorządy lokalne, sami autorzy oraz czytelnicy. 

Ważne terminy konkursu:

10 lutego 2019  – zakończenie przyjmowania zgłoszeń
13-20 lutego 2019 – głosowanie czytelników portalu Sadeczanin.info
22 lutego 2019 – posiedzenie Kapituły Konkursu
23 lutego 2019 – uroczysta Gala

POBIERZ:

REGULAMIN
Formularz zgłoszeniowy "Książka o Sądecczyźnie"

Formularz zgłoszeniowy "Sądecki Autor"

Oceny zgłoszeń książek i autorów pod kątem zgodności z regulaminem konkursu dokona kapituła konkursu, pracująca pod przewodnictwem Marioli Berdychowskiej, dyrektora organizacyjnego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. W tym gremium zasiadają szefowie sądeckich placówek kulturalnych, edukacyjnych i związków twórczych, dotychczasowi laureaci konkursu, dziennikarze. 

Książki oraz sylwetki autorów dopuszczonych przez kapitułę do konkursu zostaną zaprezentowane w portalu Sądeczanin.info (w osobnej zakładce) oraz miesięczniku „Sądeczanin”.

Kapituła konkursu na swoim posiedzeniu wyda ostateczny werdykt (w głosowaniu tajnym), biorąc pod uwagę również wynik głosowania internetowego czytelników sądeczanin.info. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi zaś podczas uroczystej gali nagrody literackiej. 

Laureaci konkursu im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrodę finansową. Ponadto zostanie przyznane wyróżnienie dla laureata, który zwycięży w głosowaniu czytelników portalu Sądeczanin.info. 

Laureaci poprzednich edycji konkursu

Zobacz

Patron Nagrody 

Ks. prof. Bolesław Kumor (1925 – 2002) to jeden z najwybitniejszych historyków Kościoła naszych czasów. Wykładał na KUL, PAT i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W dorobku naukowym miał ok. 650 pozycji, w tym 37 książek, m.in. ośmiotomową historię Kościoła powszechnego, czterotomową historię Kościoła w Polsce oraz monografię diecezji tarnowskiej i archidiecezji krakowskiej, opisał także dzieje duszpasterstwa polonijnego w USA. Z jego prac do dzisiaj korzystają alumni seminariów duchownych, był promotorem kilkudziesięciu doktoratów i habilitacji.

Ten wybitny badacz zajmował się dziejami rodzinnej parafii Trzetrzewina (praca magisterska) i ziemi sądeckiej. Zamieszczał artykuły naukowe z zakresu historii Kościoła lokalnego w „Roczniku Sądeckim”, współtworzył publikacje regionalne. Sięgają do nich nauczyciele, studenci i wszyscy, którzy chcą poznać historię Sądecczyzny. Nigdy nie zerwał serdecznej więzi ze swą Małą Ojczyzną. Nawet w trakcie intensywnej pracy naukowej i licznych wyjazdów zagranicznych (kwerenda archiwów) w okresie świątecznym znajdował czas na pracę duszpasterską wśród sądeczan. Ksiądź Kumor pochodził z Szymanowic k. Nowego Sącza i tam został pochowany.

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać na adres Fundacji Sądeckiej (33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57, bądź pocztą elektroniczną na adres: [email protected] W każdej kategorii można dokonać maksymalnie trzech  zgłoszeń.

Zgłoszenia: 
Fundacja Sądecka, biuro: 
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz 
tel. (18) 475 16 20 
fax (18) 475 16 27 
e-mail: [email protected] 

Sekretarz kapituły nagrody

Małgorzata Sitek

[email protected]

Fundacja Sądecka, ul Barbackiego 57, 33 300 Nowy Sącz

tel. (18) 475 16 31.

[email protected], fot. arch. Sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu