Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 24 listopada. Imieniny: Emmy, Flory, Romana
30/10/2017 - 18:15

Co łączy sołtysów i kto w Korzennej gra pierwsze skrzypce?

Sukcesem zakończyło się kolejne, dwunaste już, walne zebranie delegatów Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej. Co roku zjazd odbywa się w innym miejscu. Tym razem sołtysi opanowali Mogilno w gminie Korzenna, a dokładnie tamtejszy nowy Dom Kultury.

Spotkanie w minioną sobotę rozpoczął występ Zespołu Regionalnego w tradycyjnych strojach Lachów Północnych, którym „dyrygował” siykiyrką sam prezes gminnego koła Sołtysów pan Andrzej Szeliga. Pierwsze skrzypce dzierżył sam ... Wójt Gminy Korzenna

Nie zapomniano o uczczeniu minutą ciszy zmarłego Mirosława Garbacza, sołtysa wsi Gaboń – laureata tytułu Sołtys Roku 2015.

Oficjalne otwarcie Zjazdu nastąpiło natomiast po przemówieniu Wójta Gminy Korzenna – pana Leszka Skowrona pełniącego również funkcję honorowego członka Stowarzyszenia. Jak na podsądeckiego gospodarza przystało Wójt zaprezentował się w uroczystym stroju regionalnym. W przemówieniu nie zabrakło podkreślenia rangi sołtysa i jego autorytetu w życiu lokalnej społeczności. - Kiedy ludzie mają dylemat to zawsze do sołtysa. Wójt ma swojego zastępcę, sołtys niestety nie. Sołtys nie może wziąć sobie dnia wolnego, o każdej porze dnia, w zdrowiu czy chorobie zawsze gotowy do przyjęcia mieszkańców w ich codziennych bolączkach – parafrazując słowa włodarza gminy.

Następnie głos zabrał sam Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej pan Piotr Gniadecki.

Prezes podziękował szczególnie za wsparcie jakie stowarzyszenie otrzymuje od Fundacji Sądeckiej, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, a także lokalnych gmin.

Poniżej krótkie dane wyjęte ze sprawozdania  przytoczonego przez prezesa:

Stowarzyszenie założone w 2005 roku skupia aktualnie ok. 240 sołtysów z powiatu nowosądeckiego. Zabiega o należne miejsce sołtysa w hierarchii ustroju samorządowego. Statutowym celem Stowarzyszenia jest reprezentacja najniższego szczebla samorządu lokalnego, jakim jest sołectwo, wobec administracji samorządowej i państwowej. Stowarzyszenie zabiega o podniesie rangi sołectwa m.in. poprzez wydzielenie z budżetów gmin osobnych środków dla poszczególnych wsi oraz ustawową rekompensatę finansową za  pracę „w świątki i piątki” pierwszej osoby we wsi.

Stowarzyszenie pragnie zorganizować  szkolenia dla swoich członków m.in. w zakresie pozyskiwania środków unijnych, gdyż to sołtysi wskazują potrzeby inwestycyjne swoich wiosek  i mobilizują mieszkańców do działania. Sołtysi sądeccy są bardzo pobożni. Każdego roku peregrynują do Lichenia w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów Środowisk Wiejskich. Odwiedzają również lokalne sanktuaria. Co roku organizowany jest konkurs na najlepszego sołtysa Sądecczyzny z cennymi nagrodami. Na koleżeńskich spotkaniach przy ognisku  sołtysi wymieniają się wiedzą i doświadczeniem.

Przy stole prezydialnym oprócz Prezesa Stowarzyszenia Piotra Gniadeckiego i Sekretarza Mariana Kruczka zasiedli Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego -Franciszek Kantor, Wójt Gminy Korzenna -Leszek Skowron, Przewodniczący Rady Gminy Korzenna -Wiesław Kracoń, Przewodniczący Rady Gminy Grybów -Jan Radzik oraz pani Zofia Bołoz – aktualnie sołtys wsi Szczawnik, którzy również zabrali głos.

Podczas obrad Komisja Skrutacyjna dopełniła swego uznając Zjazd za prawomocny, następnie podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

Przed zebranymi sołtysami zaprezentowały się grupy taneczne oraz kabaretowe z udziałem dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Koniuszowej.

Całe spotkanie przebiegło w atmosferze integracyjnej. Smak gościom z pewnością poprawiło „Ucho Sołtysa” – specjalne danie przygotowane ta tę okazję. Jaki zmysł ma takie danie wyostrzyć  – to już niech odpowiedzą znawcy diety sołtysiej… troszczący się o lokalnych włodarzy. Na zakończenie tryumfował grill…

Z historii Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej:

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej formalnie powstało w roku 2005.

Jest spadkobiercą tradycji Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Nowosądeckiego, któremu od samego początku (tj. od 1994 roku prezesował Antoni Łukasik pełniący jednocześnie funkcję Wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów).

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej formalnie wyodrębniło się ze środowiska wcześniej wchodzącego w skład Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów
(m. in. dzięki zaangażowaniu ówczesnego Prezesa Zarządu Fundacji Sądeckiej Zygmunta Berdychowskiego).

W tamtym momencie Małopolskiemu Stowarzyszeniu przewodził Antoni Rapacz, który stając przed faktem dokonanym stał się świadkiem wykrystalizowania się nowego tworu.

Faktycznym liderem nowo powstałego stowarzyszenia do czasu jego prawnego ukonstytuowania się stał się sam Antoni Łukasik (zm. w roku 2011)

W skład Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenie weszli:

- Stanisława Kmiecik (z Łyczanki, gm. Łososina D.)

- Zofia Bołoz (ze Szczawnika, gm. Muszyna)

- Kazimierz Paluch (z Łazów Biegonickich, gm. Stary Sącz)

- Henryk Czerwieńczak (z Żegiestowa, gm. Muszyna)

- Piotr Gniadecki (z Posadowej Mogilskiej, gm. Korzenna)

- Bolesław Oleksy (z Łososiny Dolnej)

- Antoni Łukasik z Gródka, gm. Grybów)

- Józef Szudy z Bartkowej-Posadowej, gm. Gródek/n/Dunajcem)

Podczas I Zjazdu Członków w 2005 r. mocą uchwały pierwszym formalnym prezesem został Bolesław Oleksy (obecnie Przewodniczący Rady Gminy Łososina Dolna).

Drugim Prezesem wybranym w roku 2007 został Józef Szudy. Po jego nagłej śmierci w roku 2010 funkcję Prezesa przejął Piotr Gniadecki i pełni ją po dziś dzień.

(P.B.)

Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej
Mogilno 2017


Dziękujemy za przesłanie błędu