Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 30 listopada. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
31/10/2022 - 18:45

Oni zostali wyróżnieni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Kto go otrzymał? [FILM, ZDJĘCIA]

Sto czwarta rocznica odzyskania przez Nowy Sącz i Sądecczyznę niepodległości była okazją do uhonorowania kilkunastu osób szczególnym wyróżnieniem - Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczyste obchody rocznicy odbyły się dzisiaj w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowani zostali między innymi lokalni samorządowcy, a także ludzie – społecznicy, którzy nie szczędzą sił, by działać dla mieszkańców Sądecczyzny i tego regionu. Odznaczenia wręczał Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

- Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości został ustanowiony na czas, w którym my – Polacy obchodzimy stulecie odzyskania, obrony i odbudowy wolnej Polski – mówił podczas dzisiejszych uroczystości minister Wojciech Kolarski. - Ten medal jest przyznawany tylko w tym czasie dla takich osób, które dla niepodległości (naszej, współczesnej) w szczególny sposób się zasłużyły. Pełniły służbę publiczną w sposób szczególny, za to, że wyróżniały się swoją działalnością zawodową, swoimi osiągnięciami zawodowymi. Za to, że miały swój udział w tym, że dzisiaj mamy wolną Polskę.

Jak zaznaczył pan minister, takie osoby są wskazywane przez Prezydenta RP jako wzór i przykład do naśladowania.

W imieniu odznaczonych podziękował Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki.

- W imieniu wszystkich odznaczonych chciałem bardzo serdecznie podziękować – mówił starosta nowosądecki. – Proszę te podziękowania przekazać dla pana Prezydenta. Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że zostaliśmy odznaczeni w tym szczególnym czasie, kiedy obchodzimy 104. rocznicę odzyskania niepodległości w Nowym Sączu.

Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości zostali uhonorowani:

Jan Dziedzina - Wójt Gminy Łącko, samorządowiec, z wykształcenia nauczyciel j. polskiego, propagator lokalnych tradycji łąckich na czele z sadownictwem. Angażował się w przełomowe na skalę europejską prace badawcze na Górze Zyndrama (pozostałości starożytnego grodu), animator wydarzeń kulturalnych oraz patriotycznych na terenie gminy Łącko, w tym mszy polowych w lasach beskidzkich upamiętniających partyzantów, żołnierzy wyklętych i kurierów

Janina Firlej - Długoletni skarbnik oddziału Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy z siedzibą w Męcinie, emerytowana nauczycielka, propagatorka nauczania patriotyzmu, związana z działalnością Gminnego Domu Opieki Społecznej. Ocala od zapomnienia pamięć o bohaterach niepodległościowych, w tym legionistach z terenu Limanowszczyzny, działaczka solidarnościowa poddana represjom ze strony władz komunistycznych.

Piotr Gniadecki - Wieloletni prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Sądeckiej, działacz samorządowy z gminy Korzenna w latach 70-tych, członek kapeli regionalnej z Bobowej, członek Stowarzyszenia Emerytowanych Nauczycieli Belfer, wystąpił w produkcjach etnograficznych „Wyzwoliny Kosiarza” oraz „Wesele”, organizator pielgrzymek sądeckich sołtysów do Lichenia

Ks. Jerzy Jurkiewicz - Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Św. Małgorzaty, proboszcz parafii Św. Małgorzaty w Nowym Sączu, walnie przyczynił się do fundamentalnej renowacji sądeckiej Bazyliki Mniejszej, aranżował prace wykopaliskowe na terenie świątyni oraz ochronę dzieł sztuki sakralnej w jej obrębie, propagator patriotyzmu i regionalizmu.

Marek Kwiatkowski - Starosta nowosądecki, samorządowiec, długoletni dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, realizator największych w regionie wystaw rolniczych, propagator kultury regionalnej Sądecczyzny oraz wydarzeń promujących historię, także w rodzinnych Marcinkowicach (obchody rocznic Bitwy pod Marcinkowicami, Biegu Legionisty).

Jacek Lelek - Burmistrz Starego Sącza, zaangażowany w ochronę tradycji niepodległościowych poprzez organizację eventów, rocznic, sympozjów na terenie gminy Stary Sącz oraz promowanie miejsc związanych z pielgrzymką Św. Jana Pawła II. Jeden z koordynatorów akcji powrotu na Sądecczyznę wojska odwołującego się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.

Irena Miczołek - Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa "Sądeczanin" oddział gminny Grybów, animatorka wydarzeń patriotyczno-kościelnych, a także społecznych jak Zjazd Mieszkańców Ziemi Grybowskiej, organizatorka Apeli Poległych na terenie gminy. Promuje kulturę regionalną i obyczajowość, uchroniła od zapomnienia poezję wiejskich pisarzy, przyczyniła się do ochrony kapliczek przydrożnych w gminie Grybów. Przybliża historię regionu i pamięć o bohaterach współpracując z grupą rekonstrukcji historycznej.

Wioletta Oleksy - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łukowicy, długoletni nauczyciel, organizatorka akcji charytatywnych i koncertów dobroczynnych, propagatorka tradycji ludowych z dawnej parafii Podegrodzie, społecznie zaangażowana w ochronę tradycji, historii i promowanie patriotyzmu.

Piszczek Andrzej, Społecznik z Sądecczyzny, aktywny działacz przy organizacji wydarzeń religijnych oraz patriotycznych na terenie rodzinnej parafii w Marcinkowicach, bezgranicznie oddany pracy społecznej, niemal 40-krotnie uczestniczący w pieszych pielgrzymkach do Częstochowy

Jan Radzik - Samorządowiec w gminie Grybów, członek Ochotniczej Straży Pożarnej, społecznik, działa w Społeczno-Kulturalnym Towarzystwie "Sądeczanin" aranżując wydarzenia o charakterze patriotyczno-kulturalnym.

Kazimiera Sikorska - Wieloletni samorządowiec w gminie Piwniczna-Zdrój, długoletni skarbnik Stowarzyszenia "Kasa Wzajemnej Pomocy" Oddział w Piwnicznej, działacz społeczny i solidarnościowy.

Stanisław Szambelan - Członek Grupy Rekonstrukcyjnej wchodzącej w skład Stowarzyszenia Miłośników 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Pochodzi z rodziny z tradycjami żołnierskimi, pasjonat oraz kolekcjoner umundurowania, broni, oznaczeń, przedmiotów domowego użytku z okresu zaborów, I i II wojny światowej, uczestnik prezentacji historycznych oraz wykładów dla dzieci i młodzieży. Bierze czynny udział w inscenizacjach historycznych, w tym Bitwy pod Gorlicami, patriota.

Czesław Tomaszewski - Długoletni komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnej z siedzibą w Piwnicznej-Zdroju, zaangażowany w bezinteresowną pomoc społeczną przy organizacji imprez sportowych, edukacyjnych, patriotycznych i kulturalnych.

Leszek Zegzda - Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego na KUL, współredaktor biuletynu strajkowego, a w stanie wojennym działacz struktur podziemnych NZS. Kolporter prasy podziemnej, współtwórca duszpasterstwa ludzi pracy, zatrzymywany, przesłuchiwany, ofiara działań operacyjnych przez SB, samorządowiec. Pełnił m.in. funkcję wiceprezydenta Nowego Sącza czy wicemarszałka Województwa Małopolskiego, społecznik, były prezes Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”, Sądeckiego Hospicjum (8 lat) oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Zainicjował powołanie Nagrody im. Jana Pawła II „Veritatis Splendor”. Powołał Kongres Kultury Regionów.

[email protected], fot. IM.

Kilkanaście osób z Nowego Sącza i Sądecczyzny wyróżnionych Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości uhonorowani zostali między innymi lokalni samorządowcy, a także ludzie – społecznicy, którzy nie szczędzą sił, by działać dla mieszkańców Sądecczyzny i tego regionu.
Dziękujemy za przesłanie błędu