Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
23/03/2016 - 11:35

Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej. Ślubowanie kandydatów [zdjęcia]

W minioną niedzielę (20 marca) w Krakowie odbył się Walny Zjazd Okręgu Małopolskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Na Zjeździe nie zabrakło Sądeczan. Oto relacja z krakowskich obrad młodych narodowców.

Na to jedno z najważniejszych dorocznych wydarzeń w życiu MW wybrali się również nowosądeccy działacze i kandydaci. Jeszcze przed południem przybyli do Krakowa wszechpolacy zebrali się pod Wawelem i stamtąd przemieścili się do jednego z budynków Uniwersytetu Papieskiego, gdzie miał miejsce zjazd. Stolica Małopolski gościła nie tylko działaczy małopolskich, ale i z Dolnego i Górnego Śląska, Pomorza czy Warszawy. Obecny był także prezes MW – kol. Adam Andruszkiewicz.

Po wejściu na salę zgromadzeni odśpiewali Hymn Młodych oraz zmówili Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych. Następnie na środek wyszli kandydaci Młodzieży Wszechpolskiej, którzy mieli zostać zaprzysiężeni na pełnoprawnych działaczy. Mogli złożyć ślubowanie, ponieważ odbyli co najmniej półroczny staż kandydacki, podczas którego wykazywali się aktywizmem i gotowością do działania, oraz przeczytali lektury narodowe, a następnie zaliczyli w teście ich znajomość. Nasze koło zaprzysięgło trzech kandydatów na działaczy: kol. Wojciecha, kol. Krystiana i kol. Michała.

Kolejnym punktem zjazdu były wybory – kolejno do władz koła nowosądeckiego, krakowskiego oraz Okręgu Małopolskiego.  Funkcję prezesa koła nowosądeckiego, po dotychczasowej niemal 4-letniej kadencji kol. Tomasza Bednarka (który reaktywował nowosądeckie struktury MW), objęła kol. Natalia Kyrcz, zastępcą został kol. Jan Dziewięcki, sekretarzem – kol. Krzysztof Sarna, a skarbnikiem – kol. Wojciech Jaskółka.

Prezesem okręgu wszechpolacy wybrali kol. Piotra Balińskiego z koła krakowskiego.

Po zakończonych wyborach wszechpolacy udali się na Mszę Św. sprawowaną w Katedrze Wawelskiej, miejscu naznaczonym historią, miejscu ważnym dla Polski.
Następnie po nabożeństwie wszyscy udaliśmy się na spotanie integracyjne..

Wszechpolska rodzina znów się powiększyła, co świadczy o aktualności i swego rodzaju atrakcyjności idei narodowej. Idei, która pewnie nie da zysku materialnego. Da ona jednak zysk moralny – kształtowanie młodych charakterów i ukierunkowanie ich do pracy dla Narodu i walki o Wielką Polskę!

działacze MW Nowy Sącz

Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej. Ślubowanie kandydatów [zdjęcia]


Dziękujemy za przesłanie błędu