Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 20 kwietnia. Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
przewiń w dół
Data Publikacji: 
25/05/2016 - 08:30

Stary Sącz: Burmistrz z absolutorium. Gmina z nowym herbem

Na XX Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu rada jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Jackowi Lelkowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 rok.

Głosowanie absolutoryjne poprzedziło zatwierdzenie uchwałą sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za rok 2015, zapoznanie się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu i wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi.

Ubiegłoroczny budżet był rekordowy jeśli chodzi o inwestycje – zaznacza Jacek Lelek. – Równocześnie udało się uniknąć, co bardzo ważne, pogłębienia zadłużenia. To zasługa sprawności samorządu w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Ten bezpieczny poziom zadłużenia pozwala spokojnie przygotowywać się do nowego rozdania unijnego.

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne to 46 proc. z nich przeznaczonych zostało na drogi, w tym ul. Węgierską. 22 proc. z kolei pochłonęły osuwiska m.in. w Popowicach i Moszczenicy Niżnej.

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2015 w kwocie 22.477.757, 41 zł zostały wykonane na poziomie 95,34  proc. Ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 26,78 proc. Warte podkreślenia jest skuteczne pozyskiwanie przez samorząd pieniędzy unijnych, które pozwoliły na taki rozmach inwestycyjny. Pozyskano ich aż 10,3 mln zł. Planowane dochody i wydatki budżetu osiągnęły wysoki poziom wykonania. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie 79.583.507, 08 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 80. 032.532,80 zł. 

Rada Miejska podjęła również historyczną uchwałę w sprawie ustanowienia nowego herbu gminy Stary Sącz z wizerunkiem św. Kingi. Tutaj dwóch radnych miało wątpliwości i wstrzymało się od głosu. 

(JB)
Fot. Rafał Kamieński – UG w Starym Sączu
Miesięcznik Sądeczanin styczeń 2018