Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 czerwca. Imieniny: Albina, Wandy, Zenona
przewiń w dół
31/12/2016 - 15:05

Sposoby na sądecką patologię? Wśród nich Rynek Maślany, podziemne garaże, Park Strzelecki

Podczas czwartkowej (29. 12.) sesji radni uchwalili Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowego Sącza Na Lata 2016-2022. To 22 sposoby na patologię na czterech sądeckich osiedlach: Starym Mieście, Centrum, Kilińskiego i Przydworcowym. Wśród nich są długo wyczekiwane przez sądeczan inwestycje: modernizacja Parku Strzeleckiego i Rynku Maślanego.

O tym, dlaczego akurat te osiedla uznano za najbardziej zdegradowane w mieście pisaliśmy szeroko w czterech kolejnych publikacjach. Chuligani rządzą na osiedlu Przydworcowym! Przestępczość trzy razy wyższa niż średnia   Osiedle Kilińskiego: Ponad jedna piąta mieszkańców dzielnicy żyje na zasiłkach Osiedle Centrum to brzmi dumnie? Życie na zasiłkach, przestępczość, wandalizm i niemal zero inwestycji oraz Ubóstwo, bezrobocie, przemoc, pustostany: cztery najbardziej zdegradowane osiedla w Nowym Sączu

Sposobem na odwrócenie niekorzystnych statystyk ma być wspomniany Gminny Program Rewitalizacji. To zbiór 22 projektów i  przedsięwzięć, które mają sprawić, że mieszkańcom z wymienionych wyżej osiedli będzie się żyło lepiej, bezpieczniej, dostatniej i bardziej komfortowo.

Wiceprezydent Wojciech Piech przedstawiając założenia programu mocno podkreślał, że najważniejsze w nim jest to, że jest współtworzony przez samych mieszkańców. Rola miasta ograniczała się jedynie do sprawdzenia projektów pod względem merytorycznym i przygotowaniu tych, które są wynikiem szeroko przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Jakie ostatecznie przedsięwzięcia wybrano do realizacji? Przedstawimy te, którymi tak naprawdę zainteresowani są wszyscy mieszkańcy miasta.

Pierwszy z nich to modernizacja amfiteatru w Parku Strzeleckim. Co kryje się za tym hasłem?

Celem projektu jest rozwiązanie występujących problemów społecznych, zwiększenie dostępu do dóbr kultury dla mieszkańców z niskim statusem materialnym, przeciwdziałanie degradacji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektu kultury – amfiteatru, zlokalizowanego na terenie Parku Strzeleckiego bezpośrednio przylegającego do obszaru rewitalizacji – czytamy w projekcie.

- Uporządkowanie terenu, modernizacja obiektu pozwoli na zrealizowanie szeregu działań społecznych i kulturalnych. Korzystać z obiektu będą mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych osiedli, będą tam organizowane przede wszystkim imprezy otwarte i bezpłatne. Amfiteatr i teren wokół obiektu będzie wykorzystywany również przez inne podmioty, np. świetlice środowiskowe, organizacje pozarządowe, itp. – twierdzą jego autorzy.

Kolejny ważny projekt zamyka się w haśle: Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji poprzez zagospodarowanie terenu Rynku Maślanego w Nowym Sączu. Co to oznacza w praktyce?

Zobacz też: Co będą mieli z tego sądeczanie? Radni uchwalili budżet na 2017 rok dla miasta

- W ramach projektu przewidziano kompleksową rewitalizację Placu Słowackiego, tzw. Rynku Maślanego wraz z terenami przyległymi, poprzez nadanie przestrzeni nowej funkcji z wykorzystaniem i promocją kultury regionu oraz podkreśleniem roli Nowego Sącza jako stolicy subregionu. W ramach projektu zostanie utrzymany charakter funkcjonalny Rynku Maślanego porządkując jego teren i otoczenie, wprowadzając ułatwienia z jego korzystania, a także wzbogacając ofertę rynku o naturalne produkty o charakterze ekologicznym, zdrową żywność oraz rękodzieło wytwarzane w regionie – piszą inicjatorzy.  

- Ze względu na położenie terenu w sercu obszaru rewitalizowanego tj. w ścisłym centrum miasta, gdzie dominuje funkcja usługowo-administracyjna (zlokalizowane są tu ważne dla mieszkańców obiekty tj. Ratusz, budynki administracyjne, muzeum oraz Starówka stanowiąca wizytówkę miasta) konieczne jest zwiększenie ilości miejsc parkingowych poprzez budowę parkingu podziemnego – przybliżają szczegóły.

O kolejnych projektach napiszemy jutro. Ale już dziś zastrzegamy, że ich realizacja uzależniona jest przede wszystkim od pozyskania środków zewnętrznych.

ES [email protected]o

Jeśli zauważyłeś błąd, zaznacz fragment tekstu zawierający ten błąd.Dziękujemy za przesłanie błędu