Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 14 sierpnia. Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy
01/07/2016 - 15:10

Sądecki Klub Gazety Polskiej: Książka o Oleksym to propagowanie komunizmu

"Zadziwiające, że za uhonorowaniem Józefa Oleksego opowiedzieli się niektórzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości" - czytamy w oświadczeniu Tomasza Baliczka, przesłanym dzisiaj naszej redakcji.

Przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Nowym Sączu nie szczędzi krytyki wyznaczonej na poniedziałek 4 lipca w ratuszu uroczystej promocji  książki Jerzego Leśniaka o zmarłym przed ponad rokiem Józefie Oleksym, dwukrotnym marszałku Sejmu RP i premierze rządu RP o sądeckim rodowodzie.

Radni miejscy pośmiertnie przyznali J.Oleksemu honorowe obywatelstwo Nowego Sącza.     
**
Oświadczenie   

W imieniu nowosądeckiego Klubu Gazety Polskiej wyrażam sprzeciw wobec przyznania zmarłemu Józefowi Oleksemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta, oraz finansowaniu przez Prezydenta Nowego Sącza publikacji poświęconej w/w, która, sądząc po osobie autora nie będzie zgodna z faktami, a ma służyć jedynie propagandowemu uzasadnieniu decyzji władz Nowego Sącza.

Nie zamierzamy wdawać się w ocenę życia prywatnego Józefa Oleksego, nasza jednoznacznie negatywna ocena tej postaci dotyczy wyłącznie działalności publicznej tego polityka, najpierw jako działacza komunistycznego, który dobrowolnie podjął współpracę z tajnymi służbami PRL, a potem. po 1989 roku, jako osoby odpowiedzialnej za patologiczny system polityczny naszego państwa, utrzymującej bliskie kontakty z rezydentami rosyjskich służb specjalnych, zaprzeczającej wbrew oczywistym faktom, że był współpracownikiem komunistycznego wywiadu wojskowego.

Honorowanie takiej osoby stoi w sprzeczności z zasadami jakie stosowali w swoim życiu tacy Honorowi Obywatele naszego miasta jak śp. Prezydenci RP Ryszard Kaczorowski czy Lech Kaczyński.
Zadziwiające, że za uhonorowaniem Józefa Oleksego opowiedzieli się niektórzy członkowie Prawa i Sprawiedliwości z prezydentem Ryszardem Nowakiem na czele, choć według Statutu partia ta  działa na rzecz;
„1) umocnienia niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej i międzynarodowej pozycji Naszego Kraju,
2) umocnienia siły i bezpieczeństwa Państwa Polskiego, a w szczególności jego zdolności do podejmowania wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych w interesie Obywateli i Narodu,
3) umocnienia demokracji, praworządności i wolności obywatelskich,
4) szerzenia postaw patriotycznych oraz wzmacniania solidarności społecznej i narodowej Polaków”.

Czy mamy rozumieć, że w ten sposób niektórzy członkowie PiS uznają, że wieloletnie członkostwo w partii komunistycznej, współpraca ze służbami specjalnymi PRL, działalność w postkomunistycznych organizacjach po 1989 roku, była wypełnieniem celów jakie sobie stawiają w polityce?
Nie są znane żadne szczególne zasługi Józefa Oleksego dla Nowego Sącza, ale nawet, gdyby takie istniały, nie byłyby dostatecznym uzasadnieniem dla honorowania tej osoby honorowym obywatelstwem.

Wzywamy władze Nowego Sącza do opamiętania i powstrzymania się od działań, które stoją w sprzeczności z duchem niedawno przyjętej jednogłośnie przez Sejm RP Ustawy,  która zakazuje propagowania ustroju komunistycznego. Apelujemy w imię przyszłych pokoleń Sądeczan, dla których taki „honorowy obywatel” będzie powodem do wstydu za własne miasto i ich władze.

W imieniu Klubu Gazety Polskiej Nowy Sącz
przewodniczący Tomasz Baliczek

Nowy Sącz, 01.07.2016 r.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)