Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 11 sierpnia. Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
14/04/2016 - 12:30

PWSZ z akredytacją na kolejne studia magisterskie. Tym razem z ekonomii

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw to kolejny kierunek studiów II stopnia w ofercie kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Oferowane studia, jak zapewniają władze uczelni, są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy i oczekiwania studentów I stopnia, którzy chcieliby kontynuować naukę w nowosądeckiej PWSZ.

Do tej pory w PWSZ można było uzyskać tytuł magistra na trzech kierunkach: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Pielęgniarstwo oraz Pedagogika.

Po długich staraniach, decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego został nam przyznany kierunek studiów II stopnia w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu – Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Kierunek został stworzony w oparciu o nasze wiadomości o lokalnym rynku pracy. Wykonaliśmy szereg spotkań z interesariuszami, potencjalnymi pracodawcami naszych absolwentów i w efekcie zdecydowaliśmy się na taki kierunek studiów – mówi prof. Tadeusz Kudłacz, dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu.

Na pierwszy rok 4-semestrowych studiów przyjętych zostanie łącznie 150 kandydatów (90 miejsc stacjonarnych i 60 zaocznych), którzy do zaliczenia będą mieli około 30 przedmiotów, pogrupowanych w 6 modułów, oraz 3-miesięczną praktykę zawodową. Na studia zostaną przyjęci absolwenci (z tytułem licencjata) dwóch kierunków I stopnia, jakie prowadzone są w Instytucie Ekonomicznym: Ekonomii oraz e-Administracji. O wynikach naboru zadecydują oceny na dyplomie, nie przewidziano bowiem egzaminu wstępnego.

Dlaczego warto studiować Ekonomikę i organizację przedsiębiorstw?

„W obliczu szybkiego rozwoju technologicznego, a także wykorzystania nowych narzędzi informatycznych w pracy zawodowej, program kształcenia na studiach wyższych wymaga dostosowania do zmieniających się warunków otoczenia. Studia drugiego stopnia Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw o profilu praktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu są wyjściem naprzeciw potrzebom edukacyjnym absolwentów studiów pierwszego stopnia. Pozwalają także na zwiększenie mieszkańcom Sądecczyzny dostępu do edukacji na poziomie magisterskim.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw o profilu praktycznym pozwoli jego absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych, z punktu widzenia współczesnego rynku pracy. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z racji interdyscyplinarnego charakteru programu kształcenia, umożliwią podjęcie aktywności zawodowej na terenie całego kraju. Studia na kierunku Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw są ponadto odpowiedzią na nowe wyzwania, jakie stają przed osobami zatrudnianymi w m.in. przedsiębiorstwach różnego szczebla, instytucjach finansowych, a także prowadzących własną działalność gospodarczą” – zapewnia dyrekcja Instytutu Ekonomicznych.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw to jedna z kilku nowości, jakie na rok akademicki 2016/2017 przewidziały władze uczelni.

Przy niektórych kierunkach wprowadzamy pewne modyfikacje, dotyczące zmiany planów kształcenia, a nawet zmieniliśmy nazwy wybranych specjalności w ramach poszczególnych kierunków – zapewnia prof. Mariusz Cygnar, rektor PWSZ.

(JB)
Fot. JBDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)