Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
24/03/2016 - 10:20

Paszyn: Od 74. lat urząd soltysa jest w rodzinie Skrzypców!

Zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Chełmiec. W Paszynie bez zmian, urząd sołtysa pozostał w rodzinie Skrzypców i tak jest od 74. lat!

Po raz drugi mieszkańcy Paszyna (600 numerów, druga co do wielkości wieś w gm. Chelmiec) powierzyli urząd sołtysa Wojciechowi Skrzypcowi, czwartemu w kolejności członkowi rodu,  piastującego tę funkcję.

Historia sołtysowania Skrzypców rozpoczęła się podczas ostatniej wojny, w 1942 roku, kiedy tę funkcję objął Józef Skrzypiec, dziadek obecnego sołtysa Wojciecha. Dla społeczności Paszyna pracował ok. 10 lat i niestety zmarł w młodym wieku.

Przerwę w kadencji rodziny Skrzypiec stanowił czas, kiedy na sołtysa została wybrana Aniela Jasińska. Kolejne wybory w 1959 roku wygrał Jan Skrzypiec, brat Józefa. Pracował aż ćwierć wieku.
Od roku 1984 do 2012, czyli 26 lat, sołtysem był Stanisław Skrzypiec - syn Józefa. Po jego nagłej śmierci mieszkańcy wsi Paszyn  urząd sołtysa powierzyli jego synowi, Wojciechowi.

Co powoduje, że przedstawiciele Waszej rodziny garną się do sołtysowania? - pytamy Wojciecha Skrzypca.
- Przede wszystkim chęć pracy na rzecz mieszkańców sołectwa i ciągłe dążenie do poprawy warunków życia społeczności lokalnej - deklaruje sołtys.

Po wojnie priorytetem było doprowadzenie do Paszyna prądu, elektryfikacja wsi. Następnie sołtys zabiegał z mieszkańcami o budowę szkoły, remizy strażackiej i ośrodka zdrowia. Zawsze ważna byłe drogi, dojazd do  zagród i zagonów położonych w trudnym, górzystym terenie i to się nie zmieniło do dziś. Lata 80. i 90. ubiegłego stulecia to działalność sołtysa w społecznych komitetach na rzecz budowy sieci wodociągowej, gazyfikacji i telefonizacji sołectwa. Jednak pracy sołtysa nigdy nie zabraknie...

- W Paszynie wiele już zostało zrobione, ale jeszcze dużo jest w planach - mówi Wojciech Skrzypiec. - Potężną inwestycją jest sieć kanalizacyjna - aktualnie w fazie projektów. W planach jest również budowa przedszkola, budowa chodników, dalsza rozbudowa sieci wodociągowej, modernizacja boiska sportowego oraz bieżące remonty dróg - wymienia sołtys.
Nie ukrywa, że satysfakcję ze sprawowania funkcji przynosi sukcesywna realizacja zadań, które służą mieszkańcom.

- Sołtys jest ogniwem, który zgłasza potrzeby wsi w samorządzie gminnym. W tym miejscu składam podziękowania mieszkańcom Paszyna za zaufanie i współpracę. Osobno pragnę podziękować wójtowi gminy Chełmiec Bernardowi Stawiarskiemu za to, że jest otwarty na propozycje nowych zadań - mówi pan Wojciech.

Wójt nie pozostaje dłużny. Bernard Stawiarski przy każdej okazji podkreśla zasługi sołtysów Paszyna z rodu Skrzypców.
(s)Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)