Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 22 października. Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
29/05/2016 - 13:15

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzynie ma samochód z Austrii

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzynie (gmina Łącko) została uroczyście włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to już trzydziesta piąta jednostka na Sądecczyźnie działająca w tym systemie. Wzbogaciła się ona również o samochód pożarniczy. Druhowie z Zagorzyna zakupili go w Austrii.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzynie w KSRG

Ochotnicza Straż Pożarna działa w Zagorzynie już ponad osiemdziesiat lat. W sobotnie popołudnie jednostka została właczona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

- Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie – powiedział naszemu portalowi kpt. Mariusz Piwowar, komendant Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łącku. – Długo staraliśmy się, aby znaleźć się w tym systemie. 

- To historyczny  dzień i wielka nobilitacja, to dowód uznania, że jestescie profesjonalistami najwyższej klasy – zaznaczył także generał Zbigniew Meres, zasłużony strażak i współtwórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, który przyjechał na strażackie święto do Zagorzyna.

Wśród przybyłych gości nie zabrakło też parlamentarzystów PiS Barbary Bartuś i Edwarda Siarki, który jest jednocześnie prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Małopolsce, przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, władz gminy Łącko, strażaków reprezentujacych inne gminne jednostki, no i oczywiście mieszkańców.

Strażackie uroczystości rozpoczeły się mszą świętą w kościele, a po zakończeniu nabożeństwa odbywały się one dalej na placu przed remizą OSP.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzynie w KSRG

Podczas wczorajszego strażackiego święta ks. Grzegorz Skorupa, proboszcz parafii w Woli Piskulinie poświęcił wóz pożarniczy, przekazany jednostce przez wójta gminy Łącko Jana Dziedzinę.

Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony ze środków gminy Łącko. Samorząd przeznaczył na ten cel sto tysiecy złotych. Druhowie pojechali po auto (rocznik produkcji 1990) do Austrii.

Tym sposobem zagorzyńska jednostka OSP wzbogaciła się o trzeci samochód pożarniczy. Strażacy dysponują jeszcze ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym oraz samochodem ratowniczo-rozpocznawczym.

Wczoraj OSP w Zagorzynie otrzymała od władz powiatu nowosądeckiego promesę przyznania czterech tysięcy złotych na zakup agregatu prądotwórczego, który znajdzie się na wyposażeniu zakupionego samochodu.

Strażackie święto było również okazją do uhonorowania druhów odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Adam Duda i Tomasz Najduch. Medale brązowe otrzymali druhowie Tomasz Mąka, Krzysztof Chrobak i Wiesław Dąbrowski. Odznaką Strażak Wzorowy uhonorowano druhów Przemysława Bednarka, Piotra Chlipałę i Mariusza Najducha

Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz, w imieniu starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka, odznaczył Srebrym Jabłkiem Sądeckim druhów Tomasza Najducha, Jana Bednarza i Lucjana Bednarza. Wręczył też dyplom starosty kapitanowi Mariuszowi Piwowarowi.

- To podziękowanie za waszą codzienną gotowość do niesienia pomocy mieszkańcom powiatu nowosądeckiego - podkreślił Ryszard Wąsowicz. - Nie ma w tych słowach przesady, bo przecież jesteście zawsze gotowi do działania także poza granicami gminy Łącko.

(MACH)

Źródło: własne, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Fot. Paweł Szeliga.

Ochotnicza Straż Pożarna w KSRG


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)