Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 maja. Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
04/06/2016 - 08:35

Nowy Sącz: Pieniądze dla goprowców i woprowców na sprzęt ratowniczy

Grupa Krynicka GOPR oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu i Gorlicach otrzymają pieniądze, które samorząd województwa małopolskiego przyznał na zakup specjalistycznego sprzętu oraz szkolenia. Osiemset tysięcy złotych zostanie rozdysponowane dla dwunastu grup ratowniczych z terenu całej Małopolski.

Goprowcy oraz ratownicy WOPR wykorzystają otrzymane środki przede wszystkim na doposażenie grup w specjalistyczny sprzęt oraz szkolenia.

Ratownicy ci, podobnie jak i inne służby zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom województwa i turystom, którzy przyjeżdżają do Małopolski na wypoczynek.

Dotacje przekazane zostaną w ramach „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Pieniądze z województwa dla GOPR i WOPR

Grupa Krynicka GOPR otrzyma 168 tysięcy złotych, a Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu – 65 tysięcy złotych. Identyczną sumę, czyli 65 tys. złotych samorząd województwa małopolskiego przyznał Gorlickiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.

- Jest to największa kwota jaką do tej pory nasza grupa otrzymała od samorządu małopolskiego – mówi Michał Słaboń, naczelnik Grupy Krynickiej GOPR. – Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie ratowników w sprzęt medyczny. Część środków wykorzystamy też na zakup specjalistycznego sprzętu wysokościowego, a jedną czwarta tej kwoty pójdzie na modernizację teleinformatyczną (zainstalowanie lepszych łącz internetowych) i na poprawę łączności bezprzewodowej.

Służby ratownicze otrzymają pieniądze po podpisaniu umowy z województwem małopolskim.

Pieniądze na WOPR i GOPR

Z przyznanych środków cieszy się również Dariusz Gerhardt, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu.

W tym roku sądecki WOPR otrzyma z tego „rozdania” 65 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone, jak nam powiedział szef sądeckiego WOPR na zakup sprzętu i wyposażenia dla ratowników.

- Mam tu na myśli sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w działaniach przeciwpowodziowych i służące zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców przebywających na obszarach wodnych – mówi prezes Gerhardt. – Zamierzamy kupić quada do patrolowania obszarów wodnych, ubrania dla ratowników, paliwo do samochodów i motorówek.

Obecnie w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym działa 120 ratowników z uprawnieniami. Sądeccy woprowcy pełnią już dyżury, jak zawsze w sezonie, nad Jeziorem Rożnowskim i rzekami w Nowym Sączu.

(MACH)

Źródło: własne, www.malopolskie.pl

Fot. (MACH)Dziękujemy za przesłanie błędu