Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 5 marca. Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii
05/06/2016 - 10:40

Nowy Sącz: Jubileuszowe uroczystości w Ratuszu. 110 lat PTTK oddział Beskid

Członkowie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z Sądecczyzny i innych zakątków Polski, ludzie kochający góry, zapaleni piechurzy spotkali się w Ratuszu, a okazją ku temu były obchody jubileuszu 110-lecia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego oddział Beskid w Nowym Sączu.

Reprezentacyjna sala Ratusza wypełniła się do ostatniego miejsca. Przybyło wielu zaproszonych gości reprezentujących ludzi gór. Do Nowego Sącza na tę uroczystość przyjechało wielu przedstawicieli innych oddziałów PTTK, przewodników górskich. Zaproszenie na uroczystość przyjęli i przybyli między innymi proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty ks. dr Jerzy Jurkiewicz, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba, Bożena Jawor, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza. Na sali nie zabrakło też honorowych członków Towarzystwa.

Jubileusz był okazją do przedstawienia wspaniałej historii sądeckiego Oddziału PTTK. Mówił o niej prezes Zarządu Adam Sobczyk. Przypomniał on, że w 1906 roku nauczyciele skierowali do Sądeczan odezwę, by poznawali oni piękno własnej ojczyzny, szczególnie Sądecczyzny i  innych terenów. W tym samym roku zaczęło działać Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

110 lat PTTK oddział Beskid w Nowym Sączu

Dzisiaj PTTK Beskid w Nowym Sączu jest prężnie działającą organizacją skupiającą ponad tysiąc członków, opiekującą się szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi, a także trasami narciarskimi. Ogromną popularnością mieszkańców Sądecczyzny cieszą się imprezy plenerowe, a także wycieczki górskie organizowane przez tę organizację.

Prezes Sobczyk podkreślił, że nie byłoby tak wspaniałego jubileuszu bez pracy wielu pokoleń ludzi, którzy związani byli z tą organizacją.

- To ludzie, od zarania, od 1906 roku byli solą tej organizacji – mówił prezes Adam Sobczyk. – To oni stanowią siłę naszego Towarzystwa, siłę tego oddziału. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym działaczom, wszystkim, którzy przyczyniają się do tego jaki jest nasz oddział. Chciałbym również podziękować naszym sympatykom i uczestnikom naszych imprez.

110 lat PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu

Posypały się gratulacje i podziękowania dla działaczy oddziału, ludzi, którzy przez lata byli i ciągle są z nim związani.

- Sądecczyzna może być dumna z przepięknej przyrody, ale także ze wspaniałych ludzi – zaznaczył przyłączając się do gratulacji członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. – Ludzi pełnych entuzjazmu, wrażliwych i otwartych. Państwo, tym jubileuszem wpisujecie się w historię tego regionu w sposób najpiękniejszy z możliwych. Ten jubileusz, dla nas wszystkich jest ogromnym świętem.  

Leszek Zegzda wręczył prezesowi Sobczykowi przyznany dla oddziału specjalny Medal „Polonia Minor”, nadany przez samorząd województwa.

Do życzeń przyłączyli się także Wojciech Piech, wiceprezydent Nowego Sącza, Bożena Jawor, przewodnicząca Rady Miasta, oraz członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Marian Ryba.

- Gratuluję jubileuszu 110-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Beskid w Nowym Sączu – mówił Marian Ryba. – Dziękuję za wieloletnią społeczną

pracę na rzecz rozwoju turystyki na Ziemi Sądeckiej. Pozdrawiam całą turystyczną brać, z którą wielokrotnie przemierzałem sądeckie góry i życzę wielu wspaniałych chwil na szlakach.

110 lat PTTK Oddział Beskid w Nowym SączuWiceprezydent miasta Wojciech Piech zaznaczył, że do sądeckiego oddziału PTTK napływa coraz więcej ludzi młodych. To oni stanowią 40 proc jego członków.

- To dobrze, że organizacja jest otwarta na młodych, buduje platformę porozumienia między starszym, a młodym pokoleniem – przyznał wiceprezydent. -  To oni będą kontynuowali to, co zaczęli nasi przodkowie.

Jubileuszowe uroczystości były okazją do wręczenia odznaczeń państwowych, wyróżnień i dyplomów zasłużonym członkom oddziału. Starosta nowosądecki Marek Pławiak przyznał też kilkunastu osobom Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie. Na zakończenie uroczystości ślubowanie złożyli nowi przewodnicy.

Dzisiaj dalsza część jubileuszowych uroczystości – tym razem w górach – na Przehybie.

(MACH), Fot. (MACH)

110 lat PTTK Oddział Beskid w Nowym Sączu


Dziękujemy za przesłanie błędu