Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 30 września. Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
29/06/2016 - 07:00

Jednogłośne "tak" dla burmistrza Pawła Fydy. Radni za przyjęciem absolutorium

Jednogłośne „za” - tak zdecydowali radni królewskiego miasta Grybowa udzielając na ostatniej sesji absolutorium burmistrzowi Pawłowi Fydzie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. W tym względzie radni byli jednogłośni.

Na XXIII sesji Rady Miejskiej Grybowa podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2015 oraz udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Burmistrz otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a za udzieleniem absolutorium byli wszyscy obecni na sali radni. Po głosowaniu były kwiaty i podziękowania dla gospodarza Grybowa.

Podczas sesji absolutoryjnej Paweł Fyda przedstawił sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu, w dużej mierze skupiając się na zadaniach i inwestycjach, które zostały, bądź będą realizowane.

W ubiegłym roku dochody zostały wykonane w wysokości ponad 18,6 mln złotych (na poziomie 97,38 proc. przyjętego planu), a po stronie wydatków w wysokości ponad 17,9 mln złotych, czyli na poziomie 96,38 proc. planu budżetu.

Sesja absolutoryjna w Grybowie. Tak dla burmistrza

Burmistrz podkreślił, że zmniejszeniu uległo zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Paweł Fyda podsumowując rok budżetowy nadmienił, że był to rok wytężonej pracy. Zapisze się on zrealizowanymi inwestycjami. Kapitalny remont przeszła Szkoła Podstawowa nr 1 w Grybowie. Prace remontowe prowadzone były także na stadionie sportowym. Przygotowano również projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta.

W Grybowie wybudowano w ostatnim czasie około 1,5 km dróg asfaltowych, utwardzono kilkanaście dróg osiedlowych, zamontowano wiaty autobusowe, wyremontowano chodniki. Miasto przystąpiło też do tworzenia Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, jak również Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Ruszyły również działania związane ze stabilizacją osuwiska przy ul. Chłodnej. Jest to jedna z większych planowanych inwestycji miasta.

Sesja absolutoryjna w Grybowie. Tak dla burmistrza

Paweł Fyda wymienił także wielu ciekawych imprezach kulturalnych, które odbyły się w minionym roku, a jednym z największych wydarzeń były obchody Jesieni Grybowskiej połączone z obchodami 675 rocznicy nadania praw miejskich dla miasta.

- Podsumowując miniony rok śmiało mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy inwestycje warte ponad dwa miliony złotych – mówił burmistrz Fyda. – Pozyskaliśmy ponad 700 tys. złotych środków zewnętrznych. Zmniejszyło się zadłużenie miasta. Rok 2015 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości ponad 600 tys. złotych. Po raz pierwszy od kilku lat nie zostały zaciągnięte żadne zobowiązania kredytowe.

(MACH), Fot. z zasobów Urzędu Miejskiego w Grybowie.

Sesja absolutoryjna w Grybowie. Tak dla burmistrza


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe