Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 29 listopada. Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
18/06/2016 - 05:40

Jedenastka wspaniałych. Z sercem na dłoni zasłużyli się dla Ziemi Sądeckiej

Są szlachetni i bezinteresowni. Swoim działaniem i postawą rozsławiają naszą Małą Ojczyznę. Robią to w różnych dziedzinach - w życiu społecznym, politycznym , naukowym i kulturalnym, także w działalności charytatywnej. To najkrótsza charakterystyka znamienitych postaci, które dołączyły do grona odznaczonych honorową odznaką Zasłużonych dla Ziemi Sądeckiej. Uroczystość wręczenia medali odbyła się podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.

- Służba człowiekowi, poszanowanie tradycji regionalnej i patriotyzm wynikają z miłości. Wśród wielu definicji miłości ta wydaje się najlepiej pasować do dzisiejszej uroczystości: „Miłość to nie tylko uczucie, ale to postawa oparta o rozum i wolę, to dar z siebie dla drugiej osoby” - mówił przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch. -To właśnie państwo wyciągają niejako na własnej dłoni swoje serce dla drugiej osoby w róanych dziedzinach życia. Gratuluję wszystkim wyróżnionym.  Swoją działalnością społeczną dajecie wspaniały przykład i zachęcacie kolejne pokolenia do podejmowania trudu niesienia bezinteresownej pomocy i dbania o Małą Ojczyznę - dodał Zygmunt Paruch.

- To dla nas zaszczyt –podkreślał starosta nowosądecki Marek Pławiak– Cieszę się, że tacy ludzie działają na Sądecczyźnie, sprawiając, że rozkwita i rozwija się. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

 Rada Powiatu Nowosądeckiego przyznaje Odznakę honorową „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” od 2003 roku. Jak dotąd wyróżnieniem uhonorowano ponad 200 osób. Odznaka nadawana jest osobom, które swą działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji Powiatu Nowosądeckiego, albo poprzez swoje osiągnięcia zasługują na szczególne uznanie.

Czym zasłużyła  się dla Sądecczyzny jedenastka uhonorowana prestiżowym samorządowym wyróżnieniem?
 

Krystyna Durlak jest długoletnią tancerką i opiekunka strojów Regionalnego Zespołu „Dolina Popradu” w Piwnicznej-Zdroju. Od ponad 25 lat sprawuje  pieczę nad zespołową garderobą, kontynuując tradycje krawców. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu powierzyło jej szycie strojów czarnych górali dla celów muzealnych. Jest niezastąpiona w dziedzinie tradycyjnej scenografii, tworzenia wystroju wiejskiej chałupy w regionie górali nadpopradzkich, zdobienia obrazów kwiatami z bibuły, a także zdobnictwa i plastyki obrzędowej górali nadpopradzkich. Krystynę Durlak nagrodzono „za aktywną działalność społeczną oraz propagowanie twórczości ludowej i dziedzictwa regionalnego Sądecczyzny”.

Józef Kalisz to długoletni dyrygent Orkiestry Dętej Towarzystwa Miłośników Muzyki w Mystkowie, z którą zdobył najwyższe trofea w historii zespołu podczas  wielu prestiżowych konkursów i przeglądów. Od chwili powstania, czyli od 1981 roku, jest członkiem   Zespołu Regionalnego „Mszalniczanie”. Kalisza uhonorowano „za wieloletnią działalność artystyczną, umiłowanie folkloru oraz zaangażowanie w propagowanie kultury ludowej regionu w Polsce i na świecie”.
 

Wojciech Lasek jest współzałożycielem Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”.  Wszyscy znają go z tego, że angażuje i włącza osoby niepełnosprawne w życie kulturalne i sportowe lokalnej społeczności. W prowadzonym przez Stowarzyszenie „Gniazdo” Środowiskowym Domu Samopomocy stworzył kabaret „Gumowe ucho”, dla którego pisze teksty i wraz z terapeutką reżyseruje przedstawienia. Z jego inicjatywy powstała „Galeria pod Gniazdem” w sieni zabytkowego budynku przy starosądeckim Rynku oraz mała estrada w podwórku, gdzie odbywają się imprezy i spotkania integracyjne. Wojciecha Laska uhonorowano „za serce i oddanie włożone w pracę na rzecz rozwoju kulturalnego i integracyjnego niepełnosprawnych mieszkańców Sądecczyzny”.
 

Stanisław Majewski, „legenda sądeckiej stomatologii”, rodem z Woli Piskulinej to profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor nauk medycznych w dziedzinie stomatologii UJ. Jest współzałożycielem i honorowym prezydentem ogólnopolskiego stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, Fundacji na Rzecz Rozwoju Protetyki Stomatologicznej w Polsce oraz czynnym członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. „Ojciec” przedsięwzięcia, dzięki któremu od 2000 r. wszystkie jednostki stomatologii uniwersyteckiej w Krakowie, funkcjonują jako Instytut Stomatologii Wydziału Lekarskiego. Majewski otrzymał medal za zasługi dla rozwoju polskiej stomatologii, za działalność dydaktyczną i społeczną”.
 

Adam Sobczyk należy do najbardziej zasłużonych działaczy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu. W swojej działalności doskonale łączy funkcję prezesa zarządu oddziału, przewodnika beskidzkiego i tatrzańskiego, przewodniczącego rady nadzorczej spółki PTTK „Karpaty” oraz przedsiębiorcy. Od lat aktywnie angażuje się w turystykę religijną prowadząc wycieczki w ramach Rajdu „Szlakami Świętej Kingi” oraz Rajdu Parafialnego Parafii Matki Bożej Niepokalanej. Sobczyk otrzymał medal „za zaangażowanie i trud włożony w aktywną działalność społeczną promującą Ziemię Sądecką”. 
 

Ks. Paweł Stabach jest proboszczem parafii w Muszynie. Pełni funkcję kapelana DPS w Muszynie i dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Krynica. Od początku swojej posługi dał się poznać jako osoba dbająca o życie lokalnej społeczności, wykraczające poza granice zwykłych obowiązków duszpasterza. Jest pomysłodawcą i inicjatorem budowy największych w kraju Ogrodów Biblijnych, stanowiących ogromną atrakcję turystyczną Sądecczyzny. Medal został przyznany ks. Stabachowi za „serce na dłoni” oddane mieszkańcom Sądecczyzny, a także niestrudzoną pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz promocję Ziemi Sądeckiej”.
 

Stanisław Wolak to organista w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu oraz dyrygentet chóru im. Jana Pawła II. W 2007 r. z okazji 50-lecia pracy artystycznej został odznaczony przez Papieża Benedykta XVI orderem Pro Ecclesia et Pontifice – najwyższe odznaczenie Kościoła Katolickiego  osoby świeckiej, w dowód uznania dla postawy moralnej i zaangażowania w pracę na rzecz dobra wspólnego. Stanisław Wolak otrzymał odznaczenie „za zaangażowanie w propagowanie kultury, umiłowanie muzyki i budzenie aktywności społecznej mieszkańców Sądecczyzny”.
 

Marek Zięba jest prezesem Starosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników kultury i tradycji „Malowana Skrzynia”. To także członek kapeli w regionalnym zespole „Podegrodzie” i  „Dolina Dunajca” Medal otrzymał za „za upamiętnianie, kultywowanie i promowanie tradycji ludowej Sądecczyzny”. 

Przypomnijmy, że w gronie jedenastu  znakomitości , którym przyznano zaszczytne wyróżnienie  znaleźli się także premier Beata. prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Minister Błaszczak swój medal odebrał 16 maja podczas jubileuszowych uroczystości Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Szydło i Kaczyński na uroczystość przybyć nie mogli.

 - Na pewno wcześniej czy później do tej wizyty dojdzie. Będziemy o to zabiegać - zapowiada  przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Paruch? 

Agnieszka Michalik

Fot: A.M

Zasłużenie dla Ziemi Sądeckiej


Dziękujemy za przesłanie błędu