Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
02/01/2016 - 16:55

Grybów: Realny budżet na 2016 rok przyjęty jednogłośnie

Miasto Grybów weszło w Nowy 2016 Rok z uchwalonym budżetem. – Jest to budżet realny – ocenia go burmistrz Paweł Fyda. – Musimy mierzyć siły na zamiary i realizować to, co zostało w nim przyjęte.

Radni miejscy podjęli uchwałę budżetową na ten rok na ostatniej sesji, która odbyła się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Została ona przyjęta jednogłośnie przez czternastu obecnych na sesji radnych. Bez sprzeciwu przyjęto również uchwałę - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grybowa na lata 2016 – 2021.

Budżet Miasta Grybowa po stronie dochodów zamyka się kwotą 17.817.035,75 złotych, a po stronie wydatków kwotą 17.067.027,75 złotych. Subwencja oświatowa na 2016 rok została ustalona na poziomie 4.948.608 złotych i w stosunku do subwencji, którą miasto miało w minionym roku jest wyższa o 440.149 złotych. Subwencja wyrównawcza na rok 2016 wynosi 3.102.814 złotych.

Podczas tejże sesji Rada Miejska na 2016 rok utrzymała także stawki podatku od nieruchomości i lokalne opłaty na dotychczasowym poziomie.

grybów budżet na 2016 rok uchwalony

Najwięcej pieniędzy z tegorocznego budżetu pochłonie miejska oświata. Miasto zamierza przeznaczyć na nią kwotę 7.249.018 złotych.

Resztę środków pochłoną zadania związane między innymi z opieką społeczną, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, ochroną zdrowia, utrzymaniem dróg, administracją, no i oczywiście z inwestycjami.

Na inwestycje zabezpieczono w tegorocznym budżecie kwotę 1.118.409,75 złotych. Wprowadzono do niego jedynie te zadania inwestycyjne, na które miasto złożyło wnioski o pozyskanie środków pozabudżetowych, bądź takie, gdzie podpisano już umowy na realizację zadań inwestycyjnych.

Zabezpieczone są pieniądze między innymi na projekt robót geologicznych, które muszą być wykonane w związku z koniecznością stabilizacji osuwiska przy ul. Chłodnej. Zarezerwowano także środki niezbędne do współfinansowania przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Zborowice-Krynica-Zdrój. Będą też pieniądze na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Czerwona Góra, jak również na zakup samochodu strażackiego i doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów-Biała.

- W uchwalonym budżecie zagwarantowane zostały także fundusze na spłaty kredytów zaciągniętych przez miasto – mówi burmistrz Grybowa Paweł Fyda. – Uchwalony budżet jest realny – ocenia przyjętą kluczową uchwałę gospodarz miasta. Musimy mierzyć siły na zamiary i realizować to, co zostało w niej przyjęte.

(MACH)

Fot. (MACH) – zdjęcie ilustracyjne.Dziękujemy za przesłanie błędu