Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 21 października. Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
26/11/2016 - 00:00

CBA wykryło przekręty w małopolskim Urzędzie Marszałkowskim?

Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadomiło krakowską prokuraturę o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków przez pracowników Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i wypłaceniu blisko 2 mln zł nienależnego dofinansowania na projekt o charakterze muzealnym - podało CBA. Zdaniem marszałka Jacka Krupy podejrzenia są nieuzasadnione. zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z prawa i procedur UE.

Jak sprawę tłumaczy Urząd Marszałkowski? Zdaniem marszałka Jacka Krupy podejrzenia o nieprawidłowości są nieuzasadnione, zostały spełnione wszystkie przesłanki wynikające z prawa i procedur UE. Urząd wyjaśnia na swojej stronie internetowe co chodziło w projekcie i jaka była rola UMWM?

Fundacja Aktywnej Ochrony Zabytków Techniki i Dziedzictwa Kulturowego JANUS we wrześniu 2010 r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego projekt pn. „Otwarta twierdza - budowa otwartego rozproszonego ekomuzeum cywilizacji i wojny XIX i XX w. – etap I”. Projekt, w wyniku oceny niezależnych ekspertów spoza UMWM, uzyskał wysoką ocenę i otrzymał dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ostatecznej kwocie 1 mln 933 tys. zł (wartość całego projektu wyniosła 3 mln 866 tys. zł) - czytamy w obszernym komunikacie.

Przeczytaj też Urząd marszałkowski pod lupą Brukseli? Sprawdzają wydawanie środków unijnych

W wyniku podpisanej w marcu 2011 roku umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Fundacją ta ostatnia zobowiązała się do przeprowadzenia projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Standardowo dla tego typu projektów kwota dofinansowania wypłacana była w formie zaliczek, które następnie Fundacja rozliczała we wnioskach o płatność. Ostatnia płatność (ok. 10% dofinansowania) została zatrzymana do momentu zakończenia kontroli końcowej na miejscu realizacji projektu - informuje urząd marszałkowski. 

W wyniku przeprowadzonej w październiku 2014 kontroli końcowej Urząd Marszałkowski wezwał Fundację do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność wykonanych robót z przepisami prawa budowlanego. Fundacja przedstawiła decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 204/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. legalizującą przeprowadzone prace budowlane. Jednak  w związku z zawiadomieniem otrzymanym od Prokuratury Okręgowej o wszczęciu 12 sierpnia 2015 r. śledztwa w sprawie realizacji projektu, Urząd Marszałkowski wstrzymał wypłatę ostatniej transzy dofinansowania.

Po uzyskaniu informacji, że Prokuratura nie postawiła zarzutów żadnej osobie (pismo z Prokuratury z dnia 7 października 2015 r.). zadecydowano, że w związku z zawartą z Fundacją umową, nie ma podstaw prawnych do wstrzymywania wypłaty środków, gdyż dalsze ich wstrzymywanie narazić mogłoby Urząd na zarzut bezpodstawnego niewywiązywania się z zawartej umowy. Ostatnia transza dofinansowania w wysokości 181 747,58 PLN została wypłacona Fundacji w dniach 26 listopada 2015 r. i 3 grudnia 2015 r.

- Cała przedstawiona dokumentacja projektu jest prawidłowa, wszystkie procedury zostały zachowane i spełnione, brakująca dokumentacja projektu w trakcie kontroli końcowej została uzupełniona, a prokuratura nie przedstawiła żadnych zarzutów, więc musieliśmy wypłacić ostatnią transzę dofinansowania. W związku ze spełnieniem wszystkich zapisanych w umowie warunków projekt został rozliczony i zakończony – wyjaśnił w trakcie briefingu marszałek Małopolski Jacek Krupa.

Przypomnijmy, że we wszystkich urzędach marszałkowskich od 16 czerwca 2016 roku do dzisiaj trwa kontrola CBA. Pierwotnie termin jej zakończenia w Małopolsce został określony na 15 września 2016 r., następnie kontrola została przedłużona do 15 grudnia 2016 r.

Zaangażowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego w obsługę agentów kontrolujących ponad 3 tys. umów z beneficjentami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego do tej pory przekroczyło 1300 godzin łącznie (dla porównania, to około 7,5 miesiąca pracy jednego pracownika).

Warto podkreślić, że żadna z dotychczasowych kilkudziesięciu kontroli (m.in. Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Najwyższej Izby Kontroli, Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju) nie wykazała w ubiegłych latach nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy unijnych przez Województwo Małopolskie.

(ami), fot.CBA, UMWM

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu