Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 5 lipca. Imieniny: Antoniego, Bartłomieja, Karoliny
01/04/2016 - 10:30

Barbara Świętoń o stypendiach z Fundacji Sądeckiej

W miniony piątek obradowała Kapituła Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, działającego od ponad 20. lat przy Fundacji Sądeckiej.

Jak już informowaliśmy Kapituła rozdzieliła 50 stypendiów na rok szkolny 2016/2017. Stypendia otrzymają gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich i studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce lub legitymujący się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi. Nagrodzono też pracę najwytrwalszych wolontariuszy, angażujących się w akcje charytatywne Fundacji Sądeckiej.

W tym roku na Fundusz Stypendialny, fundacja Zygmunta Berdychowskiego wyasygnowała ok. 80 tysięcy złotych.

W Kapitule zasiadają wybitni sądeccy pedagodzy i samorządowcy. W tym gronie jest Barbara Świętoń, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, popularnego "Gastronoma", jednej z największych szkół średnich w mieście.

Poprosiliśmy panią dyrektor o podzielenie się z naszymi Czytelnikami wrażenia z pracy w kapitule Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków.  

**
Od ilu lat zasiada Pani w Kapitule Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków i jak Pani ocenia tę inicjatywę?

Barbara Świętoń: W Kapitule Funduszu Stypendialnego imienia Braci Potoczków mam zaszczyt pracować od dziesięciu lat i bardzo cenię sobie tę współpracę. Uważam, że jest to wspaniała inicjatywa, która promuje talent, pracowitość i wrażliwość młodych ludzi. Wszak od wielu lat wiadomo, że fundusz stypendialny Fundacji Sądeckiej przyznaje stypendia uczniom osiągającym najlepsze wyniki w nauce, obdarzonym zdolnościami artystycznymi lub sportowymi, lecz również pracującym w ramach wolontariatu, na przykład w ramach akcji "Serce sercu".

Jakie obecnie obowiązują kryteria przyznawania stypendiów FS im. Braci Potoczków?

Donatorem Funduszu Stypendialnego Braci Potoczków jest obecnie wyłącznie Fundacja Sądecka. Gminy, które uczestniczyły w tym projekcie przez wiele lat, zapewne wzorując się na inicjatywie pana Zygmunta Berdychowskiego, stworzyły własne fundusze stypendialne dla wyróżniających się uczniów. Kryteria przyznawane stypendiów obejmują wyniki nauczania, punkty za pracę w wolontariacie, dochody rodziny, a  w przypadku stypendiów artystycznych i sportowych - osiągnięcia w tych dziedzinach. Wybór stypendystów jest bardzo trudny, gdyż liczba podań (w tym roku ponad 380) wielokrotnie przewyższa ilość stypendiów. Dlatego też członkowie kapituły rozpatrują każdy przypadek indywidualnie i wnikliwie.

Czy wśród uczniów "Gastronoma" są stypendyści Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków?

Od wielu lat wśród stypendystów Fundacji Braci Potoczków są uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu, zarówno z V Liceum, jak i Technikum nr 1. Cieszę się z tego powodu, gdyż świadczy to o tym, że wielu z naszych uczniów to osoby ambitne, uzdolnione i wytrwale dążące do realizacji swoich marzeń. Stypendia pomagają im je spełniać.
 

Jaka jest sytuacja materialna przeciętnego ucznia "Gastronoma". Czy Wasi uczniowie korzystają z innych programów stypendialnych?

Sytuacja materialna naszej młodzieży jest zróżnicowana. Wśród uczniów są osoby, których rodzice nie mają pracy, bądź pracuje tylko jedno z rodziców, w rodzinie występuje przewlekła choroba lub niepełnosprawność. Tacy uczniowie są pod szczególną opieką. W przypadku trudnej sytuacji materialnej szkoła opiniuje wnioski uczniów starających się o stypendia socjalne przyznawane przez miejski lub gminne ośrodki pomocy społecznej. Najlepsi uczniowie z liceum i technikum otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia naukowe w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, Fundacji Braci Potoczków, Fundacji Arcybiskupa Ablewicza. Od dwóch lat uczniowie, którzy na świadectwie uzyskali średnią ocen co najmniej 5,00 otrzymują "Stypendia za wyniki w nauce" finansowane przez Miasto Nowy Sącz.

Co Szkoła robi w przypadku uczniów znajdujących się w dramatycznej sytuacji materialnej?

W przypadku bardzo trudnych warunków materialnych ucznia, szkoła wspomaga go finansowo z funduszu Rady Rodziców, organizuje pomoc materialną, akcje charytatywne na jego rzecz. Przed rokiem efektem takiej akcji było sfinansowanie zakupu węgla dla rodziny jednego z uczniów.
 

A jak pomagacie uczniom, wykazującym uzdolnienia artystyczne lub sportowe?

Uczniom uzdolnionym sportowo i artystycznie szkoła umożliwia uczestnictwo w zawodach, wydarzeniach kulturalnych i wycieczkach. Mają oni możliwość reprezentowania szkoły w konkursach, rozgrywkach sportowych. Koszty uczestnictwa refundujemy z funduszu  Rady Rodziców. Młodzieży uzdolnionej sportowo organizujemy indywidualny tok nauczania, by mogła łączyć treningi z nauką w szkole i realizować swoje pasje. W szkole organizowane są turnieje sportowe. Co rok nauczyciele wychowania fizycznego podsumowując działalność i sukcesy sportowe nagradzają najlepszych zawodników medalami i dyplomami. Młodzież uzdolniona plastycznie prezentuje swoje prace w ramach stałej wystawy. Początkującym mistrzom pióra organizujemy wieczory poetyckie we współpracy z Sądecką Biblioteką, wydajemy ich tomiki wierszy.
 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Henryk Szewczyk, fot. własne Dziękujemy za przesłanie błędu