Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 12 lipca. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
25/11/2016 - 12:40

Aleksander Rybski o stypendiach z Fundacji Sądeckiej

Kapituła Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, działającego od ponad 20. lat przy Fundacji Sądeckiej rozdzieliła 50 stypendiów na rok szkolny 2016/2017.

Jak już informowaliśmy stypendia otrzymają gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich i studenci osiągający bardzo dobre wyniki w nauce lub legitymujący się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi lub sportowymi.

Nagrodzono też pracę najwytrwalszych wolontariuszy, angażujących się w akcje charytatywne Fundacji Sądeckiej. Stypendium wynosi od 120 do 150 zł miesięcznie.(wypłacane przez 10 miesięcy).   Fundacja Sądecka wyasygnuje na ten cel ok. 80 tysięcy złotych.

W Kapitule zasiadają wybitni sądeccy pedagodzy i samorządowcy. W tym gronie jest Aleksander Rybski, dyrektor od 25 lat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu, niedawno uhonorowany przez Starostwo Nowosądeckie Złotym Jabłkiem Sądeckim – Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej , rajców sądeckich - Złotą Tarczą Herbową Miasta Nowego Sącza za długoletnią pracę pedagogiczną oraz nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poprosiliśmy pana dyrektora o podzielenie się wrażeniami z pracy w Kapitule Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków.   

**
Od ilu lat zasiada Pan w Kapitule Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków i jak Pani ocenia tę inicjatywę?

Aleksander Rybski:  Dokładnie nie pamiętam, ale chyba przez kilkanaście lat, to najlepiej pokazuje, jak bardzo cenię sobie tę inicjatywę.

Jakie obecnie obowiązują kryteria przyznawania stypendiów z Fundacji Sądeckiej?

- Najważniejszym kryterium jest średnia ocen w szkole, następnie praca na rzecz wolontariatu i średnie zarobki w rodzinie w przeliczeniu na członka rodziny.

Jak „od kuchni” wygląda praca Kapituły Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków, czy decyzje o przyznaniu stypendiów zapadają w drodze głosowania?

- Najpierw członkowie kapituły rozdzielają pulę finansowe na trzy rodzaje stypendiów: naukowe, sportowe i artystyczne. Następnie podzieliliśmy się na trzy zespoły, które zajęły się stypendiami poszczególnych rodzajów. Inne zasady obowiązują starających się o stypendia sportowe, inne artystyczne i jeszcze inne o naukowe. Nie było problemu z wytypowaniem stypendystów, stąd nie było potrzeby głosowania.  

Czy wśród uczniów „Długosza” są stypendyści Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków?

- Corocznie liczna grupa uczniów I Gimnazjum i I LO otrzymuje stypendia z Fundacji Sądeckiej. Bierze się to stąd, że prawie 70 procent  uczniów naszej szkoły pochodzi spoza Nowego Sącza i w tej grupie są uczniowie wybitni w wielu dziedzinach, naukowej , sportowej i artystycznej. W tym roku 20 procent stypendystów to uczniowie naszej szkoły.

Jak jest sytuacja materialna przeciętnego ucznia Waszej szkoły? Czy uczniowie korzystają z innych programów stypendialnych?

- Tak jak wszędzie są uczniowie z bardzo wysokimi średnimi dochodami na członka rodziny, ale są też biedni, pochodzący z ubogich rodzin. Nasi uczniowie korzystają ze stypendiów socjalnych w swoich gminach, ponadto stypendiów dla uczniów zdolnych osiągających wysokie wyniki w nauce – fundowanych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, stypendiów dla uzdolnionych uczniów z Krajowego Funduszu na Rzecz Zdolnych, Fundacji Sapere Auso dla uzdolnionych z Małopolski.

Co Szkoła robi w przypadku uczniów znajdujących się w dramatycznej sytuacji materialnej?

- Staramy się pozyskać pomoc i wsparcie, przede wszystkim poprzez kontakt z gminami, z których uczniowie pochodzą. Rada Rodziców przy naszej szkole przyznaje jednorazowe zapomogi finansowe, ponadto refunduje wyżywienie w naszym internacie , dyrektor zwalnia uczniów mieszkających w internacie a będących w trudnej sytuacji materialnej z czesnego za pobyt w internacie.

A jak pomagacie uczniom wykazującym wybitne uzdolnienia artystyczne lub sportowe?

-  Uczniowie ci przy wszelkich wyjazdach na konkursy lub zawody otrzymują  zwrot kosztów podróży. Uczniom wybitnym w różnych dziedzinach, jako dyrektor proponuję indywidualny tok nauki. Chodzi o to  by uczeń , który startuje w zawodach lub konkursach artystycznych, miał wsparcie w nauczycielach, którzy pomogą w nadrobieniu zaległości i osiągnięciu dobrych wyników w nauce.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Henryk SzewczykDziękujemy za przesłanie błędu