Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 30 listopada. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
19/10/2016 - 10:50

Bracia Koral zostaną honorowymi obywatelami. Radni byli jednomyślni [FILM]

We wtorek (18. 10.) odbyła się nadzwyczajna sesja, podczas której radni głosowali nad jedną tylko uchwałą - o przyznaniu Józefowi i Marianowi Koralom tytułu Honorowego Obywatela Nowego Sącza. Wniosek przeszedł jednogłośnie.

Choć lista zasług braci Józefa i Mariana Korali dla społeczności Nowego Sącza i Sądecczyzny jest bardzo długa, to inicjator nadania im tytułu Honorowego Obywatela Tadeusz Gajdosz podkreślał ich wkład dla naszego bezpieczeństwa. Koralowie aż dwukrotnie sfinansowali zakup najnowocześniejszej karetki dla sądeckiego pogotowia.

Zobacz też: Honory dla braci Koralów. Nie imają się ich żadne brudy

Jeszcze przed wystąpieniami radnych Bożena Jawor odczytała opinię merytoryczną prezydenta Ryszarda Nowaka.

- Lista zasług właścicieli firmy Koral jest zdecydowanie dłuższa niż zapisano w uzasadnieniu do projektu uchwały. O wielu inicjatywach i zrealizowanych przedsięwzięciach nawet nie wiemy, a to dlatego, że Panowie Józef i Marian Koral podejmują działania z potrzeby serca, a nie na rzecz splendoru i rozgłosu. Jako prawdziwi mecenasi kultury i sportu wspierają zarówno znaczące projekty naszego miasta, jak i te mniej spektakularne, a znaczące dla mniejszych społeczności czy wręcz indywidualnych osób - brzmi fragment dokumentu.

Przewodnicząca rady odczytała również listę instytucji, które poparły inicjatywę Tadeusza Gajdosza.

Są to: Zarząd Osiedla Zabełcze  i parafia w Zabełczu. Zarząd Osiedla Zawada wraz z dyrekcją,  radą pedagogiczną i radą rodziców szkoły podstawowo- gimnazjalnej w Zawadzie, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Sądeckie Towarzystwo Muzyczne,Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności, Nowosądecka Izba Turystyczna, Stowarzyszenie Europa Donna, Stowarzyszenie na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury „Aposterion”, Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia, Centrum "Kana", Stowarzyszenie  Koło Aktywnych Mam, Stowarzyszenie Sursum Corda.

Zobacz też: Zofia Basiaga, pierwszy dyrektor szkoły z Tarczą Herbową

Równie podniośle brzmiał komentarz Przemysława Gawłowskiego, który wystąpił w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości.

(...) w przypadku obu Panów dobro nie tkwi w wielkości, ale wielkość tkwi w dobru. Dziękujemy za wszelkie inne świadczone dobro braci Koral, o którym Oni w swej skromności nie mówią, nie piszą, według zasady wyznawanej przez św. Wincentego, którą kierują się obaj Panowie, a która głosi, że „Bóg nie patrzy na zewnętrzność naszych dzieł, ale na stopień miłości i czystości intencji z jakimi je wypełniamy.

Miasto chce wrócić do tradycji, w ramach której honorowe obywatelstwo przyznaje się w okolicach rocznicy lokacji Nowego Sącza. Dlatego wstępnie uroczystą sesję z udziałem braci Koral przewodnicząca rady Bożena Jawor zapowiedziała na 10 listopada.

Całość uzasadnienia uchwały:

Przedsiębiorstwo Produkcji Lodów KORAL istnieje od 1979 r.

Wtedy to Bracia Józef i Marian Koralowie rozpoczęli swoją działalność, najpierw w regionie potem w Polsce.

Aktualnie firma Braci "Koral" jest jednym z trzech największych pod względem obrotów producentem lodów na polskim rynku.

Firma "Koral" posiada trzy zakłady: w Nowym Sączu, Rzeszowie i Limanowej.

Ponadto, od początku swojego istnienia daje zatrudnienie mieszkańcom miasta i okolic.

Bracia Koralowie utożsamiani są w naszym mieście jako stali sponsorzy różnych inicjatyw i wydarzeń kulturalno - sportowych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż Bracia Koralowie są fundatorami pomnika Papieża Jana Pawła II oraz fontanny na sądeckim Rynku.

Pomnik Papieża Jana Pawła II został odsłonięty w Dniu Papieskim, w 27. rocznicę powołania księdza kardynała Karola Wojtyły na Tron Piotrowy, 16 października 2005 r. Spiżowy monument jest dziełem artysty rzeźbiarza - prof. Czesława Dźwigaja z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wzniesieniem pomnika Sądeczanie oraz fundatorzy uczcili pamięć Wielkiego Rodaka i upamiętnili Jego bliskie związki z Nowym Sączem i Sądecczyzną. Pomnik i jego otoczenie ufundowane przez darczyńców, zostało przekazane nieodpłatnie na majątek miasta.

Obok pomnika znajduje się Fontanna Papieska, uruchomiona 2 kwietnia 2006 r., ufundowana  również przez Braci Koral.

W trosce o rozwój kultury, Firma "Koral" wspiera finansowo - jako stały platynowy sponsor - Jesienny Festiwal Teatralny w Nowym Sączu. Dzięki takiemu wsparciu do Nowego Sącza udaje się organizatorom zapraszać najlepsze teatry z całej Polski, a mieszkańcy miasta i okolic mogą obejrzeć spektakle będące realizacjami na najwyższym poziomie.

Bracia Koralowie są też stałym sponsorem Międzynarodowego Festiwalu Święto Dzieci Gór; wydarzenia, które daje ogromną radość nie tylko jego uczestnikom z całego świata, ale również wielu małym i dużym sądeczanom, którzy licznie zasiadają na widowni podczas barwnych i pięknych występów.

Ogromne zasługi Braci dostrzec należy na polu wsparcia przeróżnych działań sportowych. I tak firma Koral to sponsor Sektora Rodzinnego na stadionie MKS Sandecja. Dzięki temu mecze naszej drużyny mogą być miejscem spotkań całych rodzin kibiców, przekazując tradycję i wzorce dobrego dopingu.

Firma to też Oficjalny Partner popularnego Festiwalu Biegowego w Krynicy Zdroju, sponsor Strefy Dziecka Festiwalu Biegowego oraz strategiczny sponsor Koral Maratonu - imprez towarzyszących Forum Ekonomicznemu, które stały się znanymi wydarzeniami sportowymi, ściągającymi w nasze strony wielu zawodników.

Popularność tych wydarzeń wpływa też na aktywność fizyczną mieszkańców naszego regionu.

Józef i Marian Koralowie wspierają finansowo również samochodowy Wyścig Górski Limanowa - Przełęcz pod Ostrą.

W mijającym roku firma udzieliła wsparcia finansowego oraz produktowego organizatorom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, przyczyniając się do godnego przyjęcia rzeszy pielgrzymów, odwiedzających w tym czasie nasz region.

Bezsprzecznie największą zasługą jest ufundowanie karetki pogotowia, w dodatku dwukrotne - po wypadku pierwszej, Bracia nie zawahali się i sfinansowali zakup kolejnej. Dzięki temu do mieszkańców Sądecczyzny znowu wyjeżdża najnowocześniejszy ambulans w kraju, by pomagać ratować najcenniejszą wartość - ludzkie życie. To najpiękniejszy dar serca, jaki Panowie Koralowie mogli ofiarować swojej Małej Ojczyźnie i jej mieszkańcom.  

Pamiętać należy, iż to tylko część informacji o działalności sponsorskiej firmy Koral.  Starają się nie odmawiać pomocy potrzebującym i co warte podkreślenia, czynią to ponad podziałami politycznymi, jako wartość nadrzędną przyjmując dobro ludzi, zwłaszcza mieszkańców naszego miasta i regionu.

W odniesieniu do Mariana i Józefa Koralów, dla których proponujemy podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza określenie „patriotyzm lokalny” nabiera namacalnego wymiaru w otaczającej nas rzeczywistości.

Ewa Stachura [email protected] Film/Fot.: Krzysztof Stachura

nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza
Dziękujemy za przesłanie błędu