Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 22 stycznia. Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
30/01/2017 - 20:55

Andrzej Kubisz – społecznik i strażak z Korzennej

Jest jednym z najbardziej zaangażowanych w działalność społeczną mieszkańców Gminy Korzenna. Efektem pracy Andrzeja Kubisza jest rosnąca aktywizacja obywatelska mieszkańców, liczne inicjatywy o charakterze charytatywnym i edukacyjnym, a także poprawa bezpieczeństwa gminy i całego regionu.

Andrzej Kubisz jako  prezes  Stowarzyszenia na Rzecz Integracji, Rozwoju i Promocji Gminy Korzenna „Korzenie” organizuje m.in. festyny i imprezy okolicznościowe i patriotyczne dla mieszkańców, jak również cykliczne wydarzenia, których celem jest prezentacja walorów regionu, a w szczególności takich osobliwości przyrodniczych jak rezerwat przyrody nieożywionej w Bukowcu czy rezerwat Cisy w Mogilnie.

Uczestnicząc w pracach Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” zabiega o wsparcie finansowe dla projektów i inicjatyw, których celem jest rozwój regionu oraz pomoc mieszkańcom w realizacji przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjno-kulturalną regionu.

W sposób szczególny Andrzej Kubisz zaangażowany jest w pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Przy współpracy Stowarzyszenia BELFER organizuje pomoc żywnościową dla potrzebujących, zajmując się transportem i dystrybucją artykułów spożywczych z Banku Żywności w  Krakowie. Dotychczas tą formą pomocy objęto 860 osób.

Ponadto był także inicjatorem i koordynatorem zbiórki charytatywnej dla cierpiących na porażenie mózgowe bliźniaczek: Ani i Moniki z Łęki.   

W sposób szczególny przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa nie tylko samej gminy, ale także całego regionu. Z jego inicjatywy utworzono  dynamicznie rozwijającą się jednostkę OSP Korzenna – Centrum, w której obecnie pełni funkcję prezesa, a która jest 101 jednostką w powiecie nowosądeckim. Jego staraniem utworzona niedawno formacja  została wyposażona w niezbędny sprzęt ratowniczy, prowadzi akcję edukacyjną wśród mieszkańców i adresuje swoją ofertę do najmłodszych kandydatów do pracy w jednostce.. 

Andrzej Kubisz całe swoje życie związał z rodzinną wsią Łyczana. Od 29 lat zatrudniony jest w SGL – Carbon Nowy Sącz. Jego wielką pasją jest fotografia, którą propaguje wśród dzieci i seniorów gminy Korzenna, prowadząc dla nich warsztaty fotograficzne.

Do tytułu Sądeczanin 2016 Roku Andrzeja Kubisza nominował Leszek Skowron, wójt Korzennej.

Andrzej Kubisz – SMS o treści SR.05 pod numer 7268 (koszt 2,46 zł brutto) lub ZAGŁOSUJ TUTAJ lub wypełnij kupon w miesięczniku "Sądeczanin" / MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ JEDNOCZEŚNIE NA TRZY SPOSOBY

(oprac. JB)

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji


Dziękujemy za przesłanie błędu