Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 22 października. Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
30/01/2018 - 11:45

Urszula Nowogórska: Wspólne działanie zawsze prowadzi do sukcesu

Urszula Nowogórska: ta inicjatywa jest bardzo ważna dla tego regionu i pokazuje, że w sprawach istotnych przedstawiciele różnych środowisk potrafią wspólnie działać - tak o pomyśle powrotu do Nowego Sącza wojskowej dumy Podhalańczyków mówi przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego.

Czy 1 Pułk Strzelców Podhalańskich ma szansę na powrót do Nowego Sącza?  Urszula Nowogórska, przewodnicząca sejmiku małopolskiego  jest przekonana, że obywatelska inicjatywa SKT „Sądeczanin” znajdzie swój pomyślny finał.

Zobacz: Strzelcy podhalańscy muszą wrócić na Sądecczyznę! Kto popiera projekt SKT "Sądeczanin"?

- To przedsięwzięcie jest bardzo ważne dla naszego regionu. Ale ma jeszcze jedną ogromną wartość. Pokazuje, że w sprawach ważnych przedstawiciele różnych środowisk potrafią wspólnie działać. Takie wspólne działanie prowadzi zazwyczaj do tego, że wspólnie osiąga się sukces - mówiła Urszula Nowogórska.

Przewodnicząca sejmiku, podkreślała, że każde przedsięwzięcie musi mieć swojego lidera. W przypadku działań na rzecz powrotu jednostki Podhalańczyków do Nowego Sącz to SKT „Sądeczanin” i szefujący organizacji Zygmunt Berdychowski.

Czytaj też Powrót Strzelców Podhalańskich na Sądecczyznę coraz bliżej? Pomysł ponad politycznymi podziałami poparli wojewódzcy radni

Pana działalność oraz działalność stowarzyszenia i Fundacji Sądeckiej dowodzi, że wszystko opiera się na człowieku. Ma pan ogromny talent do pozyskiwania dla swoich licznych przedsięwzięć wielu przyjaciół. Należą się panu wielkie podziękowania za całokształt działalności na rzecz naszego subregionu.

Urszula Nowogórska podkreślała, że miejsce, w którym został podpisany apel o powrót  1Pułku Strzelców Podhalańskich ma charakter symboliczny.  Szkoła w Marcinkowicach to wyjątkowe miejsce, gdzie młodzież kształci się w oparciu o przywiązanie do regionu, tradycji, kultury i głębokiego patriotyzmu. 

Treść apelu:

Apel poparcia dla inicjatywy ponownej lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu
odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich

Dnia 14 listopada 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa przewiduje zwiększenie wydatków na obronność oraz wzrost liczebności sił zbrojnych do przeszło 200 tysięcy.

W okresie międzywojennym w Nowym Sączu stacjonował 1 Pułk Strzelców Podhalańskich. Powstał na przełomie listopada i grudnia 1918 roku, wsławił się w walkach
w latach 1918-1920 na Spiszu i Orawie, Śląsku Cieszyńskim, Małopolsce oraz wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 roku w ramach II Brygady Górskiej Pułk walczył w obronie Nowego Sącza.

Odwołując się do tradycji stacjonującej w okresie międzywojennym jednostki stwierdzamy, że przywrócenie jej do Nowego Sącza leży w interesie obronności kraju,
jak i sądeckiego regionu, gdzie głęboko zakorzenione są tradycje patriotyczne, jak i walk
o niepodległość naszej Ojczyzny.

To ta Ziemia Sądecka zrodziła oddanych sprawie Ojczyzny bohaterów. Piękne karty historii zapisały takie postaci jak gen. Józef Giza - generał brygady Wojska Polskiego, Józef Bieniek - żołnierz Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej, gen. Michał Gałązka - pułkownik artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych, gen. Franciszek Gągor - generał Wojska Polskiego, Kazimierz Pieracki - żołnierz Legionów Polskich, Roman Stramka - słynny kurier górski z czasów II Wojny Światowej, Julian Zubek ps. „Tatar” - major 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK, gen. Józef Kustroń – generał Brygady Wojska Polskiego i wiele innych.

Budującym argumentem jest również fakt, że wojskowe tradycje patriotyczne ukształtowały właściwe wzorce w młodym pokoleniu. Dobitnym przejawem są szkoły
i organizacje kształcące młodych Sądeczan w duchu przywiązania i szacunku do munduru.

Jesteśmy toteż przekonani, iż gwarantem obronności jest oddanie i poświęcenie
w imię fundamentalnych wartości jakie zostały zaszczepione na Sądecczyźnie. Powierzenie tym samym misji obronności przygranicznej Ziemi Sądeckiej na czele z królewskim miastem Nowy Sącz byłoby przedsięwzięciem słusznym i dumą dla jej mieszkańców.

W 100-lecie Odzyskania Niepodległości Zawsze Wierni Sądeczanie

Skład komitetu honorowego, zawiązanego w celu podjęcia działań na rzecz lokalizacji jednostki wojskowej w Nowym Sączu, odwołującej się do tradycji 1 Pułku Strzelców Podhalańskich:

1. Ryszard Nowak – Prezydent Nowego Sącza
2. Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki
3. Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza
4. Jerzy Giza
5. Zygmunt Berdychowski – Prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
6. Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko
7. Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna
8. ks. Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej Św. Małgorzaty w Nowym Sączu                  
9. Paweł Szczygieł – Nadleśniczy Nadleśnictwa Starego Sącza
10. Urszula Nowogórska – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
11. Leszek Migrała
12. Leszek Zakrzewski
13. Wojciech Piech – Wiceprezydent Nowego Sącza
14. Waldemar Kuźma – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu
15. Stanisław Pasoń – Radny Województwa Małopolskiego
16. Mariusz Cygnar – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
17. Jarosław Tokarczyk – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
18. ppłk Henryk Kiełbasa  - Wojskowy Komendant Uzupełniający w Nowym Sączu
19. bryg. ZS Sławomir Szczerkowski - Dowódca Związku Strzeleckiego STRZELEC w Nowym Sączu
20. ks. prał. Józef Babicz – Proboszcz Parafii w Marcinkowicach
21. hm. Stanisław Gniady - Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Nowy Sącz
22. Leszek Zegzda – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
23. Wiesław Janczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
24. Arkadiusz Mularczyk – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
25. Witold Kozłowski – Radny Województwa Małopolskiego
26. prof. Julian Dybiec
27. Ks. Krzysztof Prokop – Dziekan Dekanatu Nowy Sącz-Zachód
28. Walenty Szarek – Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen J. Kustronia w Nowym Sączu
29. Karol Górski – Starosta Gorlicki
30. Aleksander Rybski – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza w Nowym Sączu
31. Jan Radzik – Przewodniczący Rady Gminy Grybów
32. Wioletta Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu
33. Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju
34. Alicja Wąsowicz – Dyrektor Zespołu Szkół im. W. Orkana w Marcinkowicach
35. Barbara Świętoń – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
36. Jan Puchała – Starosta Limanowski
37. Jarosław Rola – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Bieńka w Librantowej
38. Łukasz Połomski
39. Sławomir Wróblewski
40. Janusz Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza
41. Jolanta Dunikowska-Wszołek – Dyrektor Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku
42. Michał Zacłona
43. Michał Kądziołka – Radny Miasta Nowego Sącza
44. Patryk Wicher – Radny Miasta Nowego Sącza
45. Grzegorz Biedroń – Radny Województwa Małopolskiego
46. Mirosław Wędrychowicz – Burmistrz Biecza
47. Rafał Kukla – Burmistrz Gorlic
48. Wacław Ligęza – Burmistrz Bobowej
49. Marek Bugno – Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego
50. Krzysztof Gładysz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach
51. Krzysztof Tybor – Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach
52. Wiesław Ćwiklik – Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Gorlicach
53. Dariusz Surówka – Komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Gorlicach
54. Krzysztof Michalik – Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Gorlicach
55. Piotr Krok – Wójt Gminy Grybów
56. Ryszard Fryc
57. Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie
58. Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski58. Barbara Bartuś – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
59, Jerzy Bochyński – Wiceprezes Fundacji SądeckiejDziękujemy za przesłanie błędu