Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 13 grudnia. Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji
24/10/2016 - 21:30

W Klęczanach łamią stereotypy: na kopalni można nieźle zarobić

Czy w tych czasach opłaca się prowadzić kopalnię? Jak sobie radzi na wolnym rynku firma, która w całości należy do Urzędu Gminy? O tych i wielu innych ważnych dla przedsiębiorstwa i mieszkańców gminy Chełmiec rozmawiamy z Arturem Pietrzakiem prezesem zarządu Kopalni Surowców Skalnych w Klęczanach.

 Rozwiewamy jednocześnie wszystkie wątpliwości, które powstały po publikacji naszych artykułów  „Kopalnia Klęczany: Barbórka z nowym prezesem” z grudnia 2015 roku oraz „Chełmiec: Kto zamiata pod dywan etat w kopalni w Klęczanach?” z lutego tego roku, które jak się okazało nie odzwierciedlały prawdziwej sytuacji Spółki. Jak wygląda obecnie sytuacja finansowa kopalni?

 Sytuacja finansowa kopalni jest bardzo dobra i stabilna. Co zresztą potwierdzają sprawozdania finansowe z ostatnich lat.

Jak wyniki ekonomiczne przekładają się na zatrudnienie? Ile osób zatrudnia kopalnia i czy w tym zakresie jest tendencja spadkowa czy może zatrudnienie rośnie albo planowane jest utworzenie kolejnych miejsc pracy?

Jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia to największy na niego wpływ ma zapotrzebowanie na kapitał ludzki w procesie produkcyjnym. Jeżeli chodzi o pracowników produkcyjnych to na dzień dzisiejszy zatrudnienie wynosi 66 osób. Zatrudnienie w ostatnich latach pozostaje na stabilnym poziomie pozwalającym na optymalizacje wielkości produkcji i utrzymanie ciągu produkcyjnego. W przypadku znacznego wzrostu sprzedaży może okazać się, iż zaistnieje  potrzeba zapełnienia dodatkowych etatów, niemniej jednak duże znaczenie w tym aspekcie mają również  koszty krańcowe produkcji. W najbliższym czasie nie przewidujemy cięć kadrowych, ale też nie widzimy potrzeby zwiększenia zatrudnienia.

Ilu macie Państwo kontrahentów?

Obecnie posiadamy około 150 kontrahentów, którzy regularnie i systematycznie odbierają od nas materiał. Ponadto dużo mniejszych klientów łącznie około 1000.

Skąd są Ci kontrahenci?

Nasi klienci pochodzą głównie z Sądecczyzny i okolic, zdarzają się też klienci z dalszych rejonów którzy zakupują u nas towar na potrzeby prowadzonych w regionie inwestycji.

Czy macie stały rynek zbytu czy musicie szukać nowych rynków? Pytam, bo kopalnia zawsze kojarzy się z rynkiem produkcyjnym i budowlanym a w Polsce, tak jak i w całej Europie mówi się ciągle o zastoju gospodarczym.

Jeżeli chodzi o koniunkturę to każdy przedsiębiorca powie, że zawsze mogłaby być lepsza. Chociaż nie ma wzrostu o jakim przedsiębiorcy by marzyli to jednak obecny stan gospodarki pozwala na funkcjonowanie i wypracowanie profitów. Jeżeli firma jest elastyczna i właściwie zarządzana poprzez właściwą organizację procesów to obecna koniunktura pozwala na sprzedaż na całkiem przyzwoitym poziomie.

Czy w obecnych czasach kopalnie mogą być rentownymi zakładami?

Jak najbardziej kopalnie mogą być rentowne zresztą nasz przykład pokazuje, że nie są to tylko mrzonki. Najważniejsze jest aby mierzyć siły na zamiary. W społeczeństwie pokutuje przekonanie, że jeżeli przedsiębiorstwo jest ”państwówką” to można przychodzić na 8 godzin do pracy i tylko za to brać wynagrodzenie a powierzone państwowe czy samorządowe mienie traktować jak niczyje. Nasza spółka pokazuje, iż nie ma to znaczenia, że właściciel jest jednostką samorządu terytorialnego. Jesteśmy przedsiębiorstwem działającym w ramach wolnej konkurencji, i działamy w celu wypracowania zysku. Każdy pracownik w naszej firmie musi włożyć wkład własnej pracy, aby to było możliwe. Jeżeli jakaś firma nie jest rentowna to w dużej mierze może wynikać z niewłaściwego zarządzania kapitałem zarówno rzeczowym jak i ludzkim. Należy wykorzystać posiadane zasoby w jak najlepszy sposób, niemniej ilość zasobów oraz możliwości produkcyjne powinny być dostosowane do istniejącego na rynku popytu.

Zobacz też: Burmistrz Dariusz Reśko kontra matematyka. Wyniku starcia nie da się podważyć

Czy zmieniające się przepisy, regulacje prawne w Polsce przekładają się bezpośrednio na wasze funkcjonowanie? Jeśli tak, to w jakim zakresie?

Oczywiście, że przedkładają się na nasze funkcjonowanie. Obecnie nasza firma musi sprostać wielu wymogom, które stawiają przed nami różne ustawy począwszy od zatrudnienia przez BHP, poprzez prawo geologiczne i górnicze, ochronę danych osobowych na podatkach kończąc a to i tak w bardzo wielkim skrócie. Każda z tych ustaw wymaga od nas zachowania pewnych norm, zobowiązuje nas do konkretnych działań, a my planując produkcję musimy tak wszystko to poukładać żeby być zgodnym z przepisami i nie ma uproś tym bardziej iż nasza firma posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001 w zakresie wydobycia, przeróbki materiałów kamiennych do budowy dróg, robót hydrotechnicznych i inżynieryjnych. Nie jest tajemnicą, że w naszym państwie prawo lubi często się zmieniać i nasza kadra musi za tymi zmianami nadążyć. Zresztą każdy przedsiębiorca może coś na ten temat powiedzieć.

Czy fakt, że właścicielem kopalni jest gmina przekłada się na wasze funkcjonowanie?

Nasza firma funkcjonuje jak każda inna spółka na rynku i opieramy się na tych samych podstawach prawnych i prawach rynkowych. W tym wypadku nie ma znaczenia kto jest właścicielem -  gmina czy też inny podmiot. Fakt, że właścicielem jest Gmina czasami odbija się czkawką dlatego, iż inne podmioty postrzegają nas przez pryzmat Gminy tzn. np. kontrahent zwleka z płatnością i uważa, że nas to nie rusza ponieważ za nami „stoi” Gmina i utrata płynności nam nie grozi, albo iż w przetargach jesteśmy na wygranej pozycji. To wszystko jest nieprawdą ponieważ nasza firma jak każda inna na rynku musi liczyć się z konkurencją i z trudnościami związanymi z pozyskaniem i zatrzymaniem klienta.

Jak przy takim układzie wygląda wasza autonomiczność przy planowaniu na przykład nowych inwestycji czy zakupie sprzętu?

Jeżeli chodzi o autonomiczność to Zarząd Spółki działając na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, umowy spółki oraz innych wewnętrznych regulacji, wykonuje swoje zadania mieszczące się w tzw. zwykłym zarządzie niezależnie od organu nadzorującego czy zgromadzenia wspólników. Niemniej są sytuacje wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych w których wymagana jest zgoda bądź to Rady Nadzorczej bądź też samego zgromadzenia wspólników. Są to sytuacje np. dotyczące zakupu bądź sprzedaży nieruchomości. Jak można się domyślić ustawodawca w ten sposób zabezpiecza interesy właścicieli spółki.

Każda decyzja odnosząca się do nowych inwestycji poprzedzoną jest gruntowną analizą. Właściciel spółki popiera rozwój kopalni poprzez wykorzystanie nowych możliwości jakie za sobą mogą przynieść dobre inwestycję i nawet w sytuacjach kiedy zgoda organu nadrzędnego jest wymagana nie blokuje trafionych inwestycji.

Co gmina, samorząd ma z faktu, że kopalnia działa w tej formule?

Fakt, iż Kopalnia działa w formie spółki prawa handlowego daje Gminie korzyści w postaci możliwości lepszej organizacji pracy zakładu a co za tym idzie zwiększenie efektywności działania spółki. Nie bez znaczenia też jest fakt, że do spółki  z o.o. przede wszystkim mają zastosowania przepisy kodeksu spółek handlowych a nie ustawa o finansach publicznych. Ponadto Spółka posiada większą autonomię działania. Polityczne zamęty w mniejszym stopniu odbijają się na objętej strategii dzięki czemu można zachować ciągłość działania a tym samym optymalizować procesy zachodzące na zakładzie. Dzięki takiemu wyodrębnieniu podmiotu łatwiej też stwierdzić w jakiej kondycji tak naprawdę  jest spółka i czy jej działalność jest opłacalna. Wszystko staje się bardziej przejrzyste. A właściciel którym jest Gmina Chełmiec - czyli prawie 28 tysięcy mieszkańców - na koniec okresu obrotowego czerpie korzyści z tytułu dywidendy wypłaconej z wypracowanego zysku, ponadto gmina posiada wpływy z  podatku od nieruchomości, opłaty eksploatacyjnej czy tez dzierżawy nieruchomości gruntowych. Łatwiej także o kontrole i redukcję kosztów -  w tym miejscu mam na myśli przede wszystkim bardziej gospodarne zarządzanie majątkiem a nie jak to chodzą plotki o grupowych zwolnieniach pracowników. Pracownicy są dla nas bardzo cennym kapitałem. Doświadczony i rzetelny pracownik jest dzisiaj na wagę złota a nie ma lepszego sposobu na pozyskanie takiego człowieka jak samemu sobie go przysposobić i wyszkolić w konkretnym celu. Oczywiście na to potrzebne są nakłady i czas. Dlatego też w naszym zakładzie dążymy do stabilizacji zatrudnienia i nie wymieniamy pracowników co sezon bo to mija się z celem. Nowy pracownik zanim wdroży się w system pracy panujący na zakładzie jest pracownikiem mało wydajnym, w związku z tym też obniża on średnią wydajność zespołu, który musi  go „doglądać”.

Dzięki przekształceniu spółki w spółkę prawa handlowego mamy możliwość wyjścia poza obręb Gminy Chełmiec i użyteczności publicznej. Jako spółka możemy też samodzielnie decydować o większości działalności inwestycyjnej. Poza tymi na które zgodnie z kodeksem spółek handlowych potrzebujemy zgody, ale i tak jest to duża swoboda w porównaniu z zakładem budżetowym. Takich przykładów możemy mnożyć jeszcze wiele ale najważniejsze w tym wszystkim jest to iż spółka dobrze prosperuje na rynku lokalnym dzięki czemu Gmina czerpie milionowe profity w postaci dywidendy i innych źródeł. Jak widać ta forma działania się sprawdza i daje wymierne efekty.

Zobacz też: Kto jest najbogatszy w regionie? Sprawdź swoje miasto

Co ma dzisiaj kopalnia do zaoferowania swoim klientom?

Obecnie produkujemy klińce, tłucznie i mieszanki. Klienci bardzo cenią sobie kamień z naszego złoża. Nad produkcja czuwa cały czas nasz laborant a ponadto nasze próbki regularnie są badane przez niezależne laboratoria. Wszystko to, aby zapewnić kamień wysokiej jakości. Z naszego kamienia produkowana jest również płytka elewacyjna i posadzkowa. Swoją ofertę poszerzyliśmy również o piasek budowlany. Świadczymy również usługi serwisowe przydomowych oczyszczalni ścieków. Od roku posiadamy farmę fotowoltaiczną o mocy 1 MW – pierwszą tego typu inwestycję na Sądecczyźnie. 

Jakie plany ma spółka w najbliższym czasie?

Obecnie Spółka zaczęła wydobywać kamień z nowej półki skalnej metodą urobku mechanicznego. Widzimy w tym szansę na poszerzenie asortymentu kopalni, do czego będziemy dążyć w najbliższym czasie. Ponadto spółka będzie dalej dywersyfikować swoje przychody poprzez świadczenie usług różnego rodzaju. Myślimy tu między innymi o wynajmowaniu sprzętu wraz z operatorem, utrzymanie dróg i usługi budowlane. W okresie zimowym zamierzamy wprowadzić do oferty handlowej sól drogową.

Rozmawiała: Ewa Stachura fot.: Krzysztof Stachura
Dziękujemy za przesłanie błędu