Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 11 maja. Imieniny: Igi, Mamerta, Miry
06/02/2020 - 18:00

Sport to najzdrowsze uzależnienie. Kluby sportowe otrzymają od gminy 150 tys. zł

Gmina Korzenna zadeklarowała w budżecie uchwalonym na 2020 rok kwotę 150 tysięcy złotych, która ma być przeznaczona na dotacje do działalności lokalnych klubów sportowych. O otrzymanie środków finansowych można ubiegać się do 17 lutego br. Stosowne wnioski należy składać w urzędzie gminy. Na co drużyny zamierzają przeznaczyć otrzymane środki?

Jakie wymogi należy spełnić, aby móc ubiegać się o powyższe dofinansowanie? Konieczne będą takie elementy, jak:

  • przedłożenie dokumentu potwierdzającego prawo danego podmiotu do występowania w obrocie prawnym (czyli np. wpis do krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń, prowadzonej przez starostę), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
  • potwierdzenie przynależności do Polskiego Związku Sportowego właściwego dla reprezentowanej przez klub dyscypliny (dotyczy klubów biorących udział w rozgrywkach ligowych),
  • informacja o liczbie zawodników,
  • raporty meczowe za rundę jesienną 2019,
  • informacja dotycząca miejsca zamieszkania zawodników, ze wskazaniem ilości mieszkańców gminy Korzenna.

Wniosek oraz wymienione dokumenty winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Niespełnienie tego warunku automatycznie spowoduje nieważność danego dokumentu. Wszystkie kserokopie powinny mieć adnotację „za zgodność z oryginałem”.

Weryfikacji zgłoszeń dokona komisja konkursowa, która będzie powołana przez wójta gminy, Leszka Skowrona. Wnioski będą analizowane pod kątem sukcesów klubów, ich sytuacji finansowej i wkładu własnego, kompetencji i doświadczenia kadry zarządzającej, a także stopnia efektywności realizacji zadań zadeklarowanych w aktach regulujących funkcjonowanie danego zespołu.

Czytaj także: Korzenna: wiemy, ile tysięcy gmina wydała w ubiegłym roku na worki na śmieci!

W terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu przez komisję zostanie wydana decyzja w sprawie sposobu rozdysponowania pieniędzy przeznaczonych na dotacje.

- Oczywiście, że zamierzamy złożyć wniosek – mówi Albert Szczerba, prezes ULKS Korzenna. – Uzyskane środki – jak co roku – zamierzamy przeznaczyć na opłaty sędziowskie i związkowe OZPN, utrzymanie stadionu i obiektu, koszenie boiska, koszty energii elektrycznej, ogrzewania, wody, paliwa do kosiarki, wapna i środków czystości, a także na wydatki związane z transportem zawodników, wynajmem boiska do rozgrywania meczy sparingowych oraz na zakup sprzętu sportowego – wyjaśnia.

Jak udało nam się dowiedzieć, w gminie Korzenna działają cztery kluby sportowe. - Odkąd pamiętam, wszystkie otrzymują dotacje. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od poziomu sportowego zespołu oraz od ilości drużyn – dodaje Albert Szczerba. – Wydaje mi się, że każdy, kto spełni minimum wymagań formalnych, ma szansę na otrzymanie dotacji.

k.kos@sadeczanin.info, fot. pixabay.comDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2020