Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 21 maja. Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
01/10/2014 - 12:00

Kamionka Wielka. Bezpłatne szkolenia z udzielania I pomocy z defibrylatorem

W gminie Kamionka Wielka rozpoczął się nabór uczestników szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Gmina zakupi defibrylatory AED dla mieszkańców obszaru Lokalnej Strefy Rozwoju. Projekt współfinansowany jest ze pieniędzy Unii Europejskiej. Szkolenia adresowane są do wszystkich mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Korona Sądecka, tj. gmin Kamionka Wielka, Grybów i Chełmiec.
W ramach projektu przeprowadzone będą szkolenia z zakresu udzielania I pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Szkolenia realizowane będą w 20 grupach szkoleniowych, a każda grupa liczyć będzie po 15 osób. Dla każdej grupy przeznaczone będzie 10 godzin szkolenia, obejmującego tematykę:

1. Udzielanie I pomocy wg schematu BLS z użyciem defibrylatora.
2. Udzielanie I pomocy w przypadku zadławienia.
3. Udzielanie I pomocy w przypadku krwawień i zranień, urazów narządów
ruchu.
4. Udzielanie I pomocy w oparzeniach.
5. Udzielanie I pomocy w podtopieniach.

Szkolenia realizowane będą w szkołach gminy Kamionka Wielka, a spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 2 godziny w grupach 15 osób.

W ramach projektu zakupione zostaną również defibrylatory AED, które znajdować się będą przy remizach OSP i przy Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej.

Wszystkie szkolenia prowadzone będą przez zawodowych ratowników medycznych, na co dzień pracujących w pogotowiu ratunkowym, a osoby, które ukończą cały cykl szkolenia, otrzymają stosowane certyfikaty.

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne, a warunkiem udziału jest złożenie do Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej – pokój nr 1, formularza zgłoszeniowego do 14. października. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, decyduje data złożenia poprawnie wypełnionego formularza.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka oraz w szkołach.

(opr. jg) Żródło i fot.: UG Kamionka Wielka
 


Dziękujemy za przesłanie błędu