Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
05/06/2016 - 12:15

Władysław Frączek. Kandydaci w plebiscycie SKT "Sądeczanin"

Pan Władysław Frączek, autor licznych inicjatyw społeczno-kulturalnych. Zasłużył się jako osoba aktywna społecznie i kulturalnie. Wyróżnia się aktywną działalnością na rzecz lokalnej społeczności, pielęgnowaniem rozwoju Ziemi Limanowskiej.

Klan Frączków wywodzi się z Pisarzowej i ma okazałą historię jako najstarsza chłopska rodzina tej królewskiej wsi. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1413, a ostatnie z 1939, co opisał Antoni Górszczykw Historii wsi Pisarzowej i Męciny. Jeden z pisarzowskich Frączków osiadł w Przyszowej i z tej wsi pochodził Józef, pradziadek Władysława, z zawodu stolarz. Władysłąw Frączek urodził się w Juraszowej k. Podegrodzia. Jest mgr inż. rolnictwa, działaczem ruchu ludowego, spółdzielcą, społecznikiem oraz malarzem - amatorem. 

Z wykształcenia pan Władysław jest nauczycielem i rolnikiem, podczas okupacji był przez pół roku czynny w konspiracji jako żołnierz BCh w charakterze łącznika trójek administracyjno-politycznych. Przebieg kształcenia opisał szczegółowo w konkursie pamiętnikarskim pod hasłem Moja droga do wiedzy, zdobywając I nagrodę i wchodząc do książki pod tytułem i redakcją prof. Józefa Chałasińskiego, patrona konkursu.

W 1942-1944 zaliczył w tajnym nauczaniu I i II kl. Gimnazjum ogólnokształcącego w Starym Sączu, uzyskując stosowane zaświadczenie nr 92/90 Tajnej Komisji Egzaminacyjnej dla Młodzieży Szkół Średnich Nowego i Starego Sącza. Po wyzwoleniu ukończył kl. III i IV, osiągając małą maturę i następnie uczęszczał do I LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. W roku szkolnym 1947/1948 zdał maturę, uzyskując świadectwo dojrzałości Liceum Pedagogicznego w Chorzowie.

W 1954-1958 odbył studia inżynieryjne w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie (Wydział Agrotechniki, inż. rolnictwa z wynikiem dobrym, 1958), a w 1972-1974 studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Akademii Rolniczej w Krakowie (mgr ekonomii z wynikiem b. dobrym).

Po odbyciu leczenia sanatoryjnego został inspektorem kulturalno-oświatowym w Pow. Zarządzie Związku „Samopomoc Chłopska”; po likwidacji tej instytucji, od 1.05.1951 – 31.01.1964 w PZGS „Samopomoc Chłopska”, instruktor samorządu i kontroli, od 1957 kierownik zakładu produkcji materiałów budowlanych w Świdniku, powstałego po rozwiązanej spółdzielni produkcyjnej; instruktor rolny w Pow. Komitecie ZSL 31.01.1964 – 09.1969. Jednocześnie przez siedem lat nauczyciel szkół przysposobienia rolniczego, w coraz odleglejszych placówkach, jak Kasina Wielka, Roztoka, Świdnik, Siekierczyna i Stara Wieś Wola.

Przez 21 lat, tj. od 1969-1990, czyli do przejścia na emeryturę w kwietniu 1990, pełnił funkcję prezesa Zarządu GS „Samopomoc Chłopska” (1969-1975) i wiceprezesa ds. obrotu rolnego RSZiZ (powstałej   w 1975 z fuzji MSZiZ oraz GS) w Limanowej (1975-31.12.1980) oraz prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łososinie Górnej (1980-1990). OSM działała na terenie dziewięciu gmin, miała dwa zakłady produkcyjne w Łososinie i Tymbarku pozwalające pracować 120 osobom oraz przywróciła produkcję sera ementalskiego, prowadzoną jeszcze przed wojną.

W czasie jego prezesury powstało 17 większych i mniejszych inwestycji. Były to m.in. zakłady produkcyjno-przetwórcze, magazyny, placówki handlowe, zlewnie mleka.
Oprócz pracy zawodowej zajmował się działalnością społeczną i oświatową w Ochotniczej Straży Pożarnej, TPD (9 lat prezesował), Komitecie Osiedlowym nr 5 w Limanowej, któremu przewodniczył.

Był wśród gromady animatorów wspaniałej limanowskiej przygody z Mistrzem Gospodarności w ciągu lat 1967-1987.
Uzyskał uprawnienia Instruktora Amatorskich Zespołów Artystycznych. Przez 7 lat prowadził młodzieżowe zespoły teatralne m.in. w Świdniku, Stroniu, Łukowicy, Limanowej. 
Maluje od 1990 roku tj. po przejściu na emeryturę. Na obrazach utrwala głównie architekturę Limanowej, Nowego i Starego Sącza (panorama miast, dworki i chaty wiejskie), okoliczne pejzaże, portrety, martwą naturę, postacie religijne i kwiaty.

W Limanowej miał dwie indywidualne wystawy (łącznie 120 obrazów) oraz wystawy zbiorowe w Nowym i Starym Sączu, w Krakowie, w Wągrowcu,    w Bydgoszczy (ogólnopolski konkurs malarski im. T. Ociepki) i w kilku innych miejscowościach.

W obrazach rejestruje ginąca i już nie istniejącą architekturę, scenki folklorystyczne, zwyczaje ludowe, martwą naturę i kwiaty. Na przestrzeni ostatnich 40 lat działalności zawodowej i społecznej, w tym 15 lat twórczości artystycznej,Opublikował książki wydane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej: Co potomek wiedzieć powinien (wierszem pisane) (2000) i Potomku zapamiętaj – Polska Ziemia to nasz kraj (2004) oraz ponad 40 artykułów w miesięczniku „Echo Limanowskie”.

W cyklach: serdeczne opowieści, Limanowskie portrety i Zasłużeni dla miasta, pisał o ludziach szczególnie dla Limanowej zasłużonych. Pisał również o sprawach i problemach ważnych dla miasta i kraju z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, m.in. Wysłuchajmy się w nasze sumienia (nr 24/1995), Wolność odstępstwa (32/1996), Rada Miejska bije na alarm (37/1996), Narodowe, państwowe, nasze (39/1996), Margines górą (42/1997), Wspaniali i dzicy (49/1997, artykuł o sprawach młodzieży), Rocznica września (58/1998), Zachowane w Pamięci i dokumentach (74/2000), Tragizm bezrobocia (84/2001), Ks. W. Szlaga – Kapłan. Pedagog. Naukowiec (93/2002), Opowieść o Antonim Górszczyku(94/2002), w 125. Rocznicę Banku Spółdzielczego w Limanowej (99/2002), Jeszcze żyją wśród nas (102/2003).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, medalami: im. Jordana i Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakami: Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej i Za zasługi dla woj. Nowosądeckiego. 

Oprócz pracy zawodowej zajmował się działalnością społeczną i oświatową w Ochotniczej Straży Pożarnej, TPD (9 lat prezesował), Komitecie Osiedlowym nr 5 w Limanowej, któremu przewodniczył. Uzyskane nagrody to: dwie nagrody pieniężne, a za twórczość plastyczną i literacką – nagrody rzeczowe, tj. 3 nagrody za I miejsce, 5 nagród za II miejsce, 4 nagrody za III miejsce, 5 wyróżnień, 6 dyplomów za udział w wystawach, 3 nominacje, 3 medale i odznaki, 13 podziękowań, listów pochwalnych. 

W 1995 uzyskał I miejsce na wystawie w galerii BWA w Nowym Sączu. W 1999 zdobył II nagrodę, ufundowaną przez starostę pow. wągrowieckiego, w V ogólnopolskim konkursie im. Ks. J. Wujka na sztukę ludową i amatorską o tematyce biblijnej. W 2003 uzyskał dwa pierwsze miejsca w X Festiwalu Papieskim pt. Ojca Świętego Polska światu dała w kategoriach: prace plastyczne i prace literackie, zorganizowanym w Białym Dunajcu. W pozostałych wystawach zdobywał dalsze miejsca i wyróżnienia.

Pan Władysław Frączek, autor licznych inicjatyw społeczno-kulturalnych. Zasłużył się jako osoba aktywna społecznie i kulturalnie. Wyróżnia się aktywną działalnością na rzecz lokalnej społeczności, pielęgnowaniem rozwoju Ziemi Limanowskiej, inicjonowaniem przedsięwzięć służących aktywizacji i umocnieniu wartości kulturalnych, propagowaniem właściwych wzorców społecznych oraz zaangażowaniemw rozwój potencjału kulturowego regionu. Kandydata zgłasza Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoDziękujemy za przesłanie błędu