Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 14 listopada. Imieniny: Emila, Laury, Rogera
27/10/2017 - 18:10

Małopolskie Talenty: nauczycielu, pomóż uczyć najzdolniejszych. Zgłoś się do tego projektu!

Jesteś nauczycielem? Chcesz być częścią zespołu kształcącego najzdolniejszych uczniów? Zgłoś się do Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych. Zyskasz satysfakcjonujące wynarodzenie i nowe kompetencje.

Na podstawie diagnozy zapotrzebowania szkół oraz na podstawie deklaracji uczestnictwa dokonywanych na przełomie kwietnia i maja 2017 r. znaczna część szkół sądeckich oraz podsądeckich zakwalifikowała się do programu „Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny". Do II etapu edukacyjnego kwalifikują się tylko uczniowie gimnazjów, w tym przekształconych w inne niż gimnazja typy szkół na podstawie reformy systemu oświaty, a także uczniowie szkół podstawowych kl. 7-8 utworzonych na podstawie reformy systemu oświaty.

Fundacja Sądecka została beneficjentem programu Poddziałanie 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 „Wsparcie Uczniów Zdolnych” na podstawie konkursu realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Chodzi o dwa projekty: jeden dla miasta Nowego Sącza, drugi dla powiatu nowosądeckiego!

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo - technicznych (nauki matematyczno - przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno - komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz  kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu powiatu nowosądeckiego poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

W ramach projektu powstaną profesjonalne Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych - osobno dla miasta Nowego Sącza i osobno dla powiatu nowosądeckiego.

Tym samym szkoły mają możliwość zrekrutowania do projektu najzdolniejszych uczniów wg zasad przybliżonych w Regulaminie rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych. Termin przyjmowania tych zgłoszeń zwany nominacją nauczycielsko-rodzicielską trwa w I edycji do 30 listopada 2017 roku, a w przypadku II edycji do 30 kwietnia 2018 roku.

Całość kosztów projektu pozostaje po stronie Fundacji Sądeckiej.

Co na obecnym etapie jest najistotniejsze? Nabór kadry nauczycielskiej! Głównym zadaniem nauczycieli będzie prowadzenie zajęć w wyżej wspomnianych Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Czasu zostało niewiele! Termin naboru upływa dnia 30 października 2017 r. o godz. 12. Warto - koszt wynagrodzenia dla nauczycieli - to nawet 90 zł za godzinę lekcyjną!

Już dziś zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nauczyciela (do pobrania poniżej - Zał. nr 1) i jego dostarczenia do biura Fundacji Sądeckiej (33-300, ul. Barbackiego 57) w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2017 do godz. 12:00. Dni otwarcia biura: pon.-pt. 8:00-16:00.

Liczy się data wpływy dokumentów. Można również wysłać czytelne skany dokumentów drogą mailową na adres: [email protected]

Dyrektorów szkół zrekrutowanych do programu oraz zainteresowanych nauczycieli zapraszamy także do udziału w spotkaniu organizowanym przez instytucję prowadzącą projekt koordynacyjny – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szkolenie odbędzie się dn. 6 listopada 2017 r. w siedzibie MCDN – Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.

Więcej informacji w poniższych załącznikach. Projekt prowadzony jest oddzielnie dla miasta Nowego Sącza i oddzielnie dla powiatu nowosądeckiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: (18) 475 16 20 lub napisz: [email protected] ,

(P.B.)

Do pobrania:

PROJEKT "Małopolskie Talenty" - II Etap Edukacyjny - MIASTO NOWY SĄCZ (dokumenty poniżej):

Regulamin naboru kadry nauczycielskiej (miasto Nowy Sącz)

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela (miasto Nowy Sącz)

Załącznik nr 2 - Harmonogram warsztatów dla nauczycieli (miasto Nowy Sącz)

Załącznik nr 3 - Wykaz Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia (miasto Nowy Sącz)

Załącznik nr 4  - Regulamin rekrutacji i działu w szkoleniach (miasto Nowy Sącz)

Regulamin rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych "Małopolskie Talenty" (miasto Nowy Sącz)

Formularz rekrutacyjny ucznia (miasto Nowy Sącz)

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie konkursowym (miasto Nowy Sącz)

Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia (miasto Nowy Sącz)

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie koordynacyjnym (miasto Nowy Sącz)

PROJEKT "Małopolskie Talenty" - II Etap Edukacyjny - POWIAT NOWOSĄDECKI (dokumenty poniżej):

PILNE: Regulamin naboru kadry nauczycielskiej (powiat nowosądecki)

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy nauczyciela (powiat nowosądecki)

Załącznik nr 2 - Harmonogram warsztatów dla nauczycieli (powiat nowosądecki)

Załącznik nr 3 - Wykaz Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia (powiat nowosądecki)

Załącznik nr 4  - Regulamin rekrutacji i działu w szkoleniach (powiat nowosądecki)

Regulamin rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych "Małopolskie Talenty" (powiat nowosądecki)

Formularz rekrutacyjny ucznia (powiat nowosądecki)

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie konkursowym (powiat nowosądecki)

Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez ucznia (powiat nowosądecki)

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie koordynacyjnym (powiat nowosądecki)

Projekt "Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" oraz projekt "Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny-powiat nowosądecki" realizowane są na podstawie umów o dofinansowanie zawartych pomiędzy Fundacją Sądecką a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1, Poddziałanie 10.1.5 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                  

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji

Dziękujemy za przesłanie błędu