Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 10 sierpnia. Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca
04/02/2016 - 10:30

Leszek Zakrzewski – strażnik tradycji i pamięci historycznej

Leszek Zakrzewski od jedenastu lat jest prezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, miłośnik starych parowozów, popularyzator historii najnowszej. Pod jego kierownictwem PTH z rachitycznej, niewidocznej organizacji stało się prężnym, aktywnym stowarzyszeniem, które przypomina Sądeczanom o ważnych rocznicach, organizuje konferencje naukowe, wydaje książki i zabiera głos w debacie publicznej, stojąc zawsze na straży tradycji i pamięci historycznej.

Zakrzewski zasłużył się szczególnie w wieloletnich bojach o usunięcie pomnika Armii Czerwonej przy Al. Wolności w Nowym Sączu, co się dokonało ostatecznie w 2015 roku. Przez lata publikował artykuły na temat okoliczności powstania znienawidzonego monumentu, demaskował fałsze i zakłamania o tzw. wyzwoleniu Nowego Sącza przez Sowietów, narażając się obrońcom „ruskiego pomnika”. Spadały na niego gromy, ale dalej robił swoje, człowiek ideowy, wierzy w to co robi i potrafi bronić swoich racji.          

Najciekawsze, że prezes nowosądeckiego PTH ma wykształcenie techniczne. Jest absolwentem Technikum Kolejowego w Nowym Sączu i Politechniki Krakowskiej (Wydział Inżynierii Transportowej i Elektrycznej, kierunek - mechanika, specjalność - pojazdy szynowe, specjalizacja - konstrukcje.  Jako inżynier ma na swym koncie szereg dokonań, był wyróżniany za innowacyjne rozwiązania, dotyczące m.in. kas fiskalnych. Pracuje w spółce Novitus. Jego największą miłością jest kolej, lokomotywy spalinowe i  zabytkowe wagony, opracował m.in. historię kolei tarnowsko-leluchowskiej, uruchomionej w 1876 roku.   

Udziela się także w życiu parafialnym parafii NSPJ. Jest współpracownikiem parafialnego miesięcznika „Bethania”, gdzie snuje opowieście m.in. o  ulicach dzielnicy Przydworcowej i Kaduka.
Od dwóch lat w ramach cyklu „Bóg, Honor, Ojczyzna” raz w miesiącu wygłasza w domu parafialnym przy kościele kolejowym prelekcję na temat Żołnierzy Wyklętych  i innych bohaterów antykomunistycznego podziemia, organizowane przez Duszasterstwo Ludzi Pracy. Te odczyty cieszą się coraz większą popularnością. Zakrzewski barwnie i z pasją przybliża sądeczanom historię najnowszą, tryska erudycją i równie dobrze, jak opowiada - włada piórem.
Członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Sadeckiego”, wyróżniony m.in. odznaką srebrną „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”. Żonaty, dwoje dzieci.
**
Do tytułu Sądeczanina 2015 Roku Leszka Zakrzewskiego zgłosili współpracownicy z PTH, Jan M. Ruchała i Grzegorz Olszewski.
(HSZ)    

Regulamin Plebiscytu
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Aby  oddać głoś SMS, należy wysłać wiadomość o treści SR.<numer kandydata> na numer 7168. Koszt wysłania SMS to 1.23 PLN brutto.

1. Ewa Bulanda – sportowiec, wychowawca młodzieży – SR.01
2. Marian Dobosz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Piwnicznej Zdroju - Kosarzyskach, społecznik, wychowawca młodzieży – SR.02
3. Tomasz Kowal – sportowiec, społecznik, wychowawca młodzieży – SR.03
4.  Maria Kulig – prezes Stowarzyszenia na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych „Nasz Dom” – SR.04
5.  Grzegorz Mirek – dyrektor Miejsciego Zarządu Dróg – SR.05
6.  Janina Molek – regionalny producent przetworów z fasoli, laureatka konkursów kulinarnych – SR.06
7. Antoni Marcin Pawłowski – przedsiębiorca, tłocznia soków naturalnych – SR.07
8.  Benedykt Poręba – Społecznik, radny gminny od 36 lat, założyciel i kierownik Mystkowian – SR.08
9.  Barbar Sławecka – kierownik i opiekun zespołu Sądeczoki – SR.09
10.  Maria Sosin – dyrektor Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, społecznik – SR.10
11.  Barbara Surman – sołtys Piątkowej, społecznik, prezes Kas Wzajemnej Pomocy – SR.11
12.  Leszek Zakrzewski – prezes PTH w Nowym Sączu, społecznik, konstruktor urządzeń fiskalnych – SR.12Dziękujemy za przesłanie błędu