Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 11 maja. Imieniny: Igi, Mamerta, Miry
24/04/2021 - 07:55

Polityczne wydarzenie tygodnia. Wybiera poseł Urszula Nowogórska

O to, co ważnego stało się w mijającym tygodniu pytamy poseł Urszulę Nowogórską. Co posłanka wybrała, co uznała za istotne? Przyjęty na ostatnim posiedzeniu Sejmu projekt ustawy, która ustanawia możliwość powoływania młodzieżowych rad powiatów oraz młodzieżowych sejmików wojewódzkich.

Urszula Nowogórska

Co zmienia ta ustawa?
- W 2020 roku Klub Koalicja Polska-PSL (wówczas w koalicji z Kukiz15) we współpracy z Klubem Demokratycznym złożył projekt ustawy zmian w art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącym młodzieżowych rad gmin - przypomina poseł Urszula Nowogórska. - Ustawa została skierowana do komisji. W międzyczasie, w ponad politycznej dyskusji powstał nowy projekt zmian, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi.

Przyjęty projekt ustawy znacząco umacnia pozycję młodzieżowych rad. Uproszczone zostały zasady powoływania młodzieżowych rad na wszystkich szczeblach samorządu. Teraz będą one mogły być tworzone z inicjatywy organu wykonawczego, 1/5 ustawowego składu organu stanowiącego oraz środowisk młodzieżowych. Wniosek w sprawie ich powołania będzie musiał zostać rozpatrzony w ciągu 3 miesięcy od daty jego złożenia. Zapobiegnie to blokowaniu inicjatyw dotyczących powoływania młodzieżowych rad poprzez ciągłe niepoddawanie ich pod głosowanie.

A co młodym ludziom może dać udział w takiej radzie?
- Młodzieżowe rady zyskają szereg nowych kompetencji m.in. w zakresie inicjowania procedowania uchwał przez organ stanowiący jednostki samorządu, opiniowania projektów dotyczących młodych mieszkańców, udziału w tworzeniu i monitorowaniu samorządowych i rządowych strategii polityki wobec młodzieży czy inicjowania własnych działań w tym zakresie. Uważam, że to dobry kierunek zmian, gdyż młodzi ludzie uzyskają możliwość uczestniczenia w aktywności i rozwoju lokalnych społeczności.

To będzie proces, który da możliwość zdobywania doświadczenia i wiedzy w aktywności samorządowej. Ponadto otworzenie takich możliwości, po pierwsze podniesie świadomość społeczeństwa obywatelskiego, a po drugie wzmocni w młodzieży potrzebę budowania wspólnoty, dialogu i porozumienia. Młodzi ludzie są pełni zapału i chęci do pracy. Maja wiele do powiedzenia i uważam, że warto ich słuchać.

Tym bardziej, że to Oni będą pokoleniem odpowiedzialnym za demokrację wspólnotę i Polskę. Przy moim biurze poselskim powstał Zespół Młodych Ekspertów, którzy chętnie dzielą się wizjami, opiniami, potrzebami i problemami. Wszystkich chętnych do współpracy zapraszam do tego zespołu. A aktywnym Młodym Ekspertom za podjęte dotychczas inicjatywy bardzo serdecznie dziękuje i liczę na kolejne pomysły. (tomasz.kowalski@sadeczanin.info) Fot. z archiwum Urszuli Nowogórskiej.Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2020