Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 11 kwietnia. Imieniny: Filipa, Izoldy, Leona
29/03/2021 - 10:55

Pięć pytań do Jagny Marczułajtis-Walczak, posłanki Koalicji Obywatelskiej

O programie "Uzdrowimy Polskę", o relacjach rząd - samorzady i ich finansowych skutkach, przetasowaniach w ławach sejmowych klubów, europejskim funduszu pocovidowej odbudowy Tomasz Kowalski rozmawia z posłanką Koalicji Obywatelskiej, Jagną Marczułajtis-Walczak.

Pięć pytań do Jagny Marczułajtis-Walczak, posłanki Koalicji Obywatelskiej
Gdyby program z dzisiejszej konferencji "Uzdrowimy Polskę" wszedł w życie - na jakie badania mogliby liczyć mieszkańcy naszego regionu, ile ze stu szpitali powstałoby  w Małopolsce, na Sadecczyźnie?

0 Nasz program "Uzdrowimy Polskę" skierowany jest do wszystkich Polek i Polaków, którzy potrzebują pomocy w zakresie zdrowia. Pandemia koronawirusa spowodowała , że wiele osób nie otrzymuje podstawowej pomocy, wiele zabiegów jest przekładanych . A przecież choroba nie potrafi czekać. Dlatego zaproponowaliśmy uruchomienie 100 najlepszych szpitali, gdzie nie będzie limitów i zostanie uruchomiana szybka ścieżka dostępu do specjalistów. Planujemy wstępnie, żeby w każdym w województwie było kilka takich najlepiej wyposażonych szpitali, wieloprofilowych, które mogą świadczyć kompleksową pomoc. Badania także byłyby dostosowane do wieku - inne dla 19-latka, 40-latka, inne dla 60 latka, oraz do stanu zdrowia. Widzimy, że jest potrzeba nie tylko leczenia covidowego i pocovidowego, ale leczenia normalnego, oraz rehabilitacji pocovidowej. I to chcemy właśnie zapewnić. 

Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że samorząd jest przez rząd postrzegany jako wróg. Czy także na Sądecczyźnie?
Rząd PiS nie lubi samorządów, zwłaszcza  tych, gdzie rządzą politycy z innej opcji niż partia rządząca w kraju, dlatego najchętniej wszystko by scentralizował i przebudował system finansowania działań samorządów poprzez tworzenie właśnie centralnie zarządzanych funduszy celowych. Idealnie było to widać przy realizacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponad 10-krotnie więcej na głowę mieszkańca otrzymały właśnie gminy związane z partią rządzącą, podobnie było właśnie w Małopolsce. Dlatego też złożyliśmy z posłem Aleksandrem Miszalskim interpelację do rządu w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.

O czym świadczą ostatnie zmiany barw partyjnych przez posłów KO i i Lewicy? Czy Pani zdaniem to początek większych przetasowań na scenie politycznej?
- Zawsze były takie przetasowania. Dotyczą jednostek i nie maja znaczącego wpływu na funkcjonowanie klubów parlamentarnych. Nie przywiązuję do tego dużej wagi. Są osoby które po prostu chcą zmienić środowisko polityczne, lub przez chwile być zauważonym przez media. Znam rownież osoby, które najpierw opuszczały nasze ugrupowanie a pózniej wracały. 

Jakie potrzeby (poza zdrowotnymi) Sądecczyzny i Małopolski powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności, jeśli uda się uruchomić Europejski Fundusz Odbudowy?
- Europejski Fundusz Odbudowy jest programem, na który wszyscy czekamy, bo wiele branż zostało dotkniętych przez koronawirusa. To ma być zastrzyk dla polskiej gospodarki na niespotykaną do tej pory skalę. Trudno jest jednoznacznie wskazać potrzeby bo ich jest bardzo wiele. Dlatego bardzo ważne jest, aby przy jego opracowaniu dopuścić samorządy, środowiska gospodarcze, lekarskie, edukacyjne, bo one najlepiej znają swoje potrzeby. Ponadto Program ten musi mieć przejrzyste i jasne zasady, aby środki faktycznie trafiały do podmiotów potrzebujących, a nie służyły partyjnym interesom podobnie jak było w przypadku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie pieniądze trafiły do gmin i powiatów związanych z PiS.

Co - pani zdaniem - było najbardziej niedocenionym wydarzeniem minionego tygodnia?
- Zdecydowanie najbardziej niedoceniona jest szczerość polityków PIS. Stanisław Karczewski szczerze przyznał, że rząd nie testował osób wracających z Wielkiej Brytanii na święta Bożego Narodzenia do Polski, bo bał się hejtu. To bardzo szczere wyznanie, obrazujące nie prawdziwą troskę o nas Polaków, a raczej jej brak. Przez taka decyzje wiele tysięcy Polaków dziś zmaga sie z brytyjską odmianą wirusa.

Chciałabym zwrócić także uwagę na projekt ustawy nad którym pracowałam od ponad roku. Problemy opiekunów osób z niepełnosprawnościami są dla mnie bliskie, dlatego po wielu rozmowach z innymi opiekunami postanowiłam wprowadzić w sejmie długo wyczekiwane zmiany ustawowe. Spraw i potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami jest bardzo wiele i wszystkie są bardzo istotne, ale najbardziej pilne jest realizacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego:

  • K 38/13 prowadzący do przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami 
  • SK 2/17 uprawniający do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego osób na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Projekt ustawy złożyłam w Sejmie, oraz osobiście spotkałam sie z Panią Marszałek Elżbietą Witek, aby porozmawiać o tym jak ważny i długo wyczekiwany jest ten projekt. Projektowane zmiany to:
  1. W celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, mając na uwadze przedstawione powyżej wskazówki zawarte w uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, proponuje się wprowadzenie w ustawie o świadczeniach rodzinnych rozwiązania stanowiącego, że wszystkim osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, przysługiwać będzie jedno świadczenie opiekuńcze tj. świadczenie pielęgnacyjne.
  2. Proponuje się przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które pobierają emeryturę, rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy (zgodnie z wyrokiem SK 2/17), rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, rentę socjalną, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. Osobom tym świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać w pełnej kwocie, o ile zawieszą pobieranie środków z innych tytułów na czas pobierania świadczenia pielęgnacyjnego.
  3. Wprowadza się również definicję opiekuna faktycznego tak, żeby obejmowała nie tylko przyszłych rodziców adopcyjnych, ale również rodzinę – krewnych i powinowatych do 2 stopnia pozostających we wspólnym gospodarstwie - czyli osoby rzeczywiście zajmujące się niepełnosprawnym i nie ograniczała możliwości korzystania ze świadczenia wyłącznie w stosunku do osób opiekujących się małoletnimi. (tomasz.kowalski@sadeczanin.info) Fot. facebook.com/Jagna.Marczulajtis.Walczak


Dziękujemy za przesłanie błędu