Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lutego. Imieniny: Amandy, Bogdana, Doroty
15/01/2023 - 19:00

Kryniccy radni apelują o powrót do uzdrowiska cyklu konferencji Europa Karpat

Nowy Sącz oraz Żmiąca w powiecie limanowskim są pierwszymi miejscami w naszym regionie, gdzie będą działać kluby w ramach Stowarzyszenia Kluby Europy Karpat.

Będą one pionierami w realizacji projektu Europa Karpat na terenie subregionu sądeckiego. Przypomnijmy, że jego inicjatorem był kilka lat temu Marek Kuchciński, obecny szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie samorządowców z Sądecczyzny z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim. Rozmawiano między innymi o projekcie Europa Karpat, a potem ponad 40 osób podpisało deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Kluby Europy Karpat.

Wśród nich była między innymi grupa krynickich radnych.

Rozmawiamy z Iwoną Grzebyk-Dulak, radną Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, która również złożyła swój podpis na deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia Kluby Europa Karpat.

Podczas spotkania inicjującego powstanie Klubu Europa Karpat, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, powiedziała pani, że udział kilku krynickich radnych w tym spotkaniu nie jest przypadkowy. Wyraźnie to pani zaakcentowała…

- Dokładnie tak. Bardzo chętnie skorzystaliśmy z zaproszenia organizatorów tego spotkania. Nasz udział wiązał się bezpośrednio z tematyką spotkania. Jako radni, w imieniu rzeszy mieszkańców i przedsiębiorców naszej gminy, chcieliśmy zaapelować do wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oraz organizatorów spotkania o rzecz wydawałoby się oczywistą - o powrót do Krynicy-Zdroju cyklu konferencji Europa Karpat.

Dlaczego tak Wam – mam tutaj na myśli krynickich radnych, mieszkańców i przedsiębiorców uzdrowiska – na tym zależy?

- Tak, zależy nam na tym, ponieważ z pewnych przedsięwzięć po prostu nie należy rezygnować dla dobra naszego regionu. Cykl międzynarodowych konferencji Europa Karpat został zapoczątkowany w 2010 roku, a sympozja od 2011 roku odbywały się regularnie m.in. w Krynicy-Zdroju, jako element Forum Ekonomicznego.

Dlaczego to było tak istotne dla krynickiego uzdrowiska?

Celem tych konferencji  i sympozjów było wzmocnienie współpracy, w tym transgranicznej, rozwój i wzrost atrakcyjności regionu, ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, turystycznego i przyrodniczego oraz realizowanie i promowanie wspólnych inicjatyw. W konwencji karpackiej przyjętej w 2003 roku, a ratyfikowanej przez Polskę w 2006 roku, określono zasięg regionu, w który wchodziło siedem państw: Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry. Konferencje stały się przestrzenią do spotkań i nawiązania współpracy między tymi państwami, nie tylko na poziomie parlamentarnym, ale również samorządowym, a z drugiej strony do debaty eksperckiej na temat Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie regionu karpackiego. Poruszano na nich tematy dotyczące także regionu Sądecczyzny i naszych małych ojczyzn. Omawiano propozycje rozwiązania nurtujących ten obszar problemów, szczególnie w sektorach: infrastruktury i usług oraz użytkowania zasobów naturalnych, ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz dziedzictwa kulturowego.

Dalszą część rozmowy czytaj na następnej stronie - TUTAJDziękujemy za przesłanie błędu