Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 7 sierpnia. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
17/11/2016 - 11:30

Małgorzata Gromala: Długu nie można demonizować!

Przed dwoma laty Małgorzata Gromala łatwo pokonała Stanisława Łatkę w wyborach na wójta gminy Podegrodzie. Niektórzy wręcz mówili o nokaucie. To już trzecia kadencja jedynego na Sądecczyźnie włodarza gminy w spódnicy.

Małgorzata Gromala słynie z promiennego uśmiechu i... żelaznej dłoni, ma opinię surowej, wymagającej szefowej.
   
Na półmetku obecnej kadencji samorządowej przepytujemy panią wójt, podobnie jak innych wójtów i burmistrzów Sądecczyzny, o owoce ostatnich dwóch lat, zamierzenia na przyszłość i przeszkody pojawiające się w tej robocie.       

**
Jakie są najważniejsze inwestycje, które udało się Pani zrealizować od wyborów w 2014 roku?

- Przystępując do wyborów w 2014 roku, wspólnie z moimi radnymi, przedstawiliśmy plany kontynuacji rozwoju Gminy Podegrodzie zapoczątkowane w poprzedniej kadencji.

Większość z tych zadań udało się już zrealizować.
Praktycznie w całej gminie poprawiona została infrastruktura drogowa, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w Podegrodziu i Stadłach oraz sieć wodociągową w Mokrej Wsi, przebudowaliśmy centrum wsi Rogi, zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Podrzeczu.

Został przeprowadzony generalny remont budynku Urzędu Gminy, poprawiając komfort pracy pracowników i jakość świadczonych usług dla mieszkańców. W ramach poprawy jakości powietrza zrealizowaliśmy duży projekt montażu instalacji solarnej w 70 gospodarstwach domowych oraz na pięciu budynkach użyteczności publicznej wraz z ich termomodernizacją oraz wymianą centralnego ogrzewania.

A z jakimi wyzwaniami samorząd podegrodzki mus się zmierzyć w najbliższym czasie?

- Największe i najważniejsze inwestycje, które są jeszcze przed nami to: budowa ośrodka zdrowia w Brzeznej, dokończenie budowy sali gimnastycznej w Długołęce-Świerkli, budowa filii biblioteki gminnej w Brzeznej, budowa siłowni na świeżym powietrzu, dokończenie budowy kanalizacji i wodociągów oraz termomodernizacja szkół w Podegrodziu i Brzeznej – Litaczu.

Ważne są też inwestycje drogowe, np. budowa drogi Mokra Wieś – Gostwica, odbudowa dróg po powodzi, wiaty przystankowe, witacze, tablice informacyjne z nazwami przysiółków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego.

Zrealizowane i planowane inwestycje mają służyć głównie poprawie jakości życia mieszkańców. Nowe drogi, kanalizacja, wybudowanie żłobka i przedszkola, wybudowanie kaplicy cmentarnej w Podrzeczu to inwestycje, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia.

Staramy się zróżnicować kierunki interwencji Gminy na najbardziej potrzebne obszary. Dlatego oprócz inwestycji infrastrukturalnych rozwijamy ofertę kulturalną, poprzez prężnie działający Gminny Ośrodek Kultury z filami w Naszczowicach, Mokrej Wsi, Brzeznej-Litaczu i Podrzeczu, ofertę edukacyjną i sportową.

Sukcesywnie rozwijamy współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jestem bardzo zadowolona z tych różnorodnych form współpracy. Coraz więcej mieszkańców gminy angażuje się w życie społeczne swoich środowisk.

Ile wynosi zadłużenie gminy, jaki to stanowi procent w stosunku do budżetu?

- Długu nie można demonizować. Wiele inwestycji nie powstałoby bez zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów czy pożyczek na zapłacenie faktur za wykonane prace. Cześć tych kredytów jest później spłacanych z refundowanych środków.

Pożyczki, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, są częściowo umarzane. Dlatego pojęcie długu jest pojęciem dynamicznym i wynika z zasad rachunkowości. Generalnie chodzi o to, żeby mieć pod kontrolą przepływy finansowe i nie wpaść w pułapkę, zadłużenia czyli braku możliwości spłaty swoich zobowiązań.

Z dochodów własnych gminy moglibyśmy inwestować rocznie około 2 miliony złotych. Tymczasem w poprzednim roku zrealizowaliśmy inwestycji na około 23 miliony złotych, w tym roku już na ponad 6 milionów. Sytuacja finansowa gminy Podegrodzie jest stabilna. Nominalnie, aktualne zadłużenie gminy wynosi około 13 milionów złotych, co stanowi 25 procent dochodów gminy. Do końca roku spodziewamy się kolejnych umorzeń na około 2 mln zł. Mamy zabezpieczone środki na kolejne inwestycje.

Czy ma Pani opozycję wśród radnych, jak układa się Pani współpraca z Radą Gminy?

- Samorząd lokalny to nie miejsce na politykowanie. To rozwiązywanie konkretnych problemów mieszkańców gminy. Radni gminy Podegrodzie to doskonale rozumieją dlatego współpraca z Radą Gminy układa się dobrze. To zasługa przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji i pracowników gminy. Materiały na sesje są dobrze przygotowane i uzasadnione, właściwe komisje  doprecyzowują projekty uchwał.

Nie ma ani miejsca, ani potrzeby  demonstrowania czegokolwiek na sesjach Rady Gminy. Obrady przebiegają sprawnie a decyzje w większości przypadków podejmowane są jednogłośnie.

Czy za dwa lata stanie Pani do wyborów?

- Do kolejnych wyborów samorządowych pozostało jeszcze dwa lata. Mamy dynamiczną sytuację polityczną na szczeblu centralnym. Trudno przewidzieć jakie będą zasady i tryb tych wyborów. Uważam, że idea samorządności lokalnych się sprawdziła i jest potrzebna.

Chciałbym kontynuować rozwój Gminy Podegrodzie, którą rozpoczęłam 6 lat temu. Jeżeli mieszkańcy też tak będą uważać, to podejmę się tego wyzwania.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Henryk SzewczykDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)