Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
02/07/2013 - 09:00

XVI konkurs - Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni pod patronatem Prezydenta Miasta

Rusza kolejny, XVI konkurs "Nowy Sącz Miastem Kwiatów i Zieleni", który odbywa się pod patronatem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje wszystkich mieszkańców domów jedno- i wielorodzinnych, zarządy osiedli, szkół, zakładów pracy oraz innych instytucji, mających swoją siedzibę na terenie miasta Nowego Sącza.
Założeniem konkursu jest:
- powrót do tradycji – „Nowy Sącz – Miastem Kwiatów i Zieleni”,
- podniesienie stanu sanitarno – higienicznego i estetycznego Miasta,
- podniesienie kultury osobistej mieszkańców oraz poczucia współodpowiedzialności
za wygląd estetyczny, właściwe zagospodarowanie i czystość otoczenia,
- pobudzenie aktywności i inicjatyw mieszkańców w dbałości o środowisko naturalne oraz tworzenie nowego wizerunku Miasta.
Dla zapewnienia prawidłowej oceny konkurs przebiegać będzie w równoległych grupach obejmujących:
- ogrody przydomowe,
- balkony,
- tereny zielone jednostek organizacyjnych (szkół, zakładów pracy, instytucji itp.),
- tereny zielone osiedli.
Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 5 zdjęć. Zgłoszenia do konkursu, w których nie zostanie podany dokładny adres posesji nie będą rozpatrzone. Zgłoszenia należy składać pisemnie w Ratuszu, w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza. które zgłoszą swój udział w terminie do dnia 16.08.2013 r.
Po zweryfikowaniu zdjęć komisja konkursowa dokona oględzin obiektów wytypowanych do listy zwycięzców. Przy ocenie obiektów stosuje się punktację od 0 do 10 pkt., przyznanych w następujących kategoriach:
1/ czystość i estetyka,
2/ urządzenie rabat kwiatowych,
3/ utrzymanie trawników,
4/ ukwiecenie okien i balkonów,
5/ różnorodność gatunkowa,
6/ elementy małej architektury,
7/ urządzenie skalniaka, oczka wodnego,
8/ kompozycja ogrodowa wzbogacona fauną domową,
9/ funkcjonalność ogrodu (ogródki warzywne, zielarskie),
10/ wykorzystanie roślin jako osłony dla elementów nieestetycznych, a związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa domowego (np. kontenery na śmieci, kompostowniki).
W przypadku balkonów:
- ukwiecenie,
- czystość i estetyka,
- kompozycje kwiatowe.

W przypadku szkół:
- wykonana praca przez młodzież szkolną na rzecz ochrony środowiska,
- utrzymanie terenu przydzielonego szkole pod opiekę.

W przypadku terenów zielonych Osiedli:
- ogólny stan czystości i porządku na terenie Osiedla,
- organizacja pracy związanej z utrzymaniem czystości i porządku Osiedla,
- organizacja konkursu wewnątrzosiedlowego na najlepiej utrzymany ogród, balkon.
Ogłoszenie wyników ma charakter uroczysty i nastąpi w październiku 2013 r.,
o czym pisemnie zostaną powiadomieni wszyscy uczestnicy konkursu. Zwycięzcom konkursu zostaną wręczone nagrody, a pozostałym biorącym udział wyróżnienia i dyplomy.
Opr. JG
Źródło: UMNS
Fot. Arch., UMNS, G.Fecko
 


Dziękujemy za przesłanie błędu