Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 28 marca. Imieniny: Anieli, Kasrota, Soni
18/01/2020 - 14:45

Sprostowanie prasowe. Zobacz, co musisz o nim wiedzieć

Prawo prasowe dość obszernie reguluje kwestię sprostowania. Przepisy dają możliwość żądania sprostowania informacji nieprawdziwej lub nieścisłej, która ukazała się na łamach prasy. Osoba, która oczekuje od redakcji zamieszczenia sprostowania, przy jego tworzeniu musi jednak pamiętać o kilku ważnych elementach.

Sprostowanie może dotyczyć tylko faktów. Wypowiedzi ocenne, krytyka lub opinie nie podlegają sprostowaniu, nawet jeśli naszym zdaniem materiał jest krzywdzący. W tym przypadku właściwa jest droga sądowa i postępowanie o naruszenie dóbr osobistych.

Sprostowanie należy sporządzić na piśmie oraz nadać na poczcie lub złożyć w siedzibie redakcji w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego. Sporo osób trwa w przekonaniu, że przesłanie pisma mailem rozwiązuje problem. Niestety w ten sposób nie spełniamy ustawowego wymogu dostarczenia pisma. Sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny.

Przygotowując tekst sprostowania musimy zwrócić uwagę na jego objętość, bowiem tekst nie może przekraczać dwukrotności objętości prostowanego fragmentu materiału prasowego.

Redaktor naczelny ma obowiązek opublikować bezpłatnie jedynie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania w przypadku elektronicznej formy czasopisma. Jeśli sprostowanie nie spełnia wymogów formalnych wskazanych w ustawie, redaktor naczelny ma prawo odmówić jego zamieszczenia w serwisie.

[email protected], fot. pixabay.comDziękujemy za przesłanie błędu