Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 października. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
11/02/2020 - 15:35

Porady prawne: pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zanim to zrobisz - przeczytaj!

Pozbawienie praw rodzicielskich ma chronić dziecko, a nie karać rodziców. Sąd skorzysta z tego rozwiązania, jeśli łagodniejsze środki stosowane do tej pory nie przyniosły oczekiwanego rezultatu albo okoliczności w danym przypadku są na tyle drastyczne, że jedynym sensownym wyjściem jest odebranie władzy rodzicielskiej. Jak postępować, aby do tego nie doszło?

Zgodnie z art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd pozbawia praw rodzicielskich, jeśli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu:

  • trwałej przeszkody, czyli takiej, która będzie trwała przez długi, niedający się określić albo trudny do przewidzenia czas, z reguły obejmujący kilka lat (np. wyjazd rodzica na czas nieokreślony za granicę, pobyt w zakładzie karnym albo umieszczenie w zakładzie leczniczym z powodu nieuleczalnej choroby),
  • nadużywania przez rodziców władzy rodzicielskiej, czyli stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej wobec dziecka (sprowadzanie dziecka na złą drogę, rozpijanie lub zbyt surowe karanie)
  • rażącego zaniedbywania przez rodziców obowiązków względem dziecka, przy czym chodzi tu nie tylko o skrajne przypadki, takie jak porzucenie dziecka czy dopuszczenie do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia lub życia, ale także np. o uchylanie się od płacenia alimentów,
  • zagrożenia dobra dziecka, w szczególności gdy rodzice się nim nie interesują. 

Zobacz także: Porady prawne: chcesz zmienić wysokość alimentów? To proste!

Pozbawienie władzy rodzicielskiej sąd może orzec zarówno wobec obojga rodziców, jak i wobec jednego z nich. Władza rodzicielska nie jest jednak odbierana na zawsze. W razie ustania powyższych okoliczności można ją oczywiście przywrócić.

Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, traci prawo do wychowywania dziecka oraz decydowania w jego sprawach, jednak w dalszym ciągu musi płacić alimenty.

Orzeczenie w przedmiocie odebrania władzy rodzicielskiej wydaje sąd rodzinny po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania. Ten, kto domaga się pozbawienia praw rodzicielskich, musi przedstawić dowody na poparcie swoich twierdzeń. Rodzice dziecka także zostaną przesłuchani. Będą wtedy mogli przedstawić swoje stanowiska.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej to ostateczność. Są jednak sytuacje, w których najlepszym rozwiązaniem jest to najbardziej radykalne. Jeśli właśnie tego wymaga dobro dziecka – warto.

[email protected], fot. pixabay.comDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)