Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 30 listopada. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
04/10/2022 - 17:45

Licytacje komornicze 21 października 2022. Jakie nieruchmomości są do kupienia?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Robert Lorek mający kancelarię w Nowym Sączu przy ul. Rynek 7 zawiadamia że w dniu 21 października 2022 roku o godz. 1000 w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu ul. Smolika 1 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Działka nr 151 o pow. 2,7100 ha położona w miejscowości Janczowa Gmina Korzenna, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 124,57 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 64,23 m2, objęta Księgą Wieczystą Nr NS1S/00003990/0 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu stanowiącej własność dłużnika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 384.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 288.075,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (38.410,00 zł) najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia 06 października 2022 roku do dnia 20 października 2022 roku zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

[email protected],  fot. www.pixabay.comDziękujemy za przesłanie błędu