Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 października. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
17/12/2019 - 05:50

Jak można przyjąć spadek? O sprawach spadkowych i nie tylko

Przeprowadzenie sprawy spadkowej, czyli formalne potwierdzenie dziedziczenia nie jest obowiązkowe, jednak prędzej czy później warto się tym zająć. Jak można przyjąć spadek?


Spadkobierca ma trzy możliwości – przyjąć spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza lub spadek odrzucić. Możesz zdecydować o tym w jaki sposób i czy w ogóle przyjąć spadek, co nabiera znaczenia w przypadku gdy osoba, po której dziedziczysz, pozostawiła długi.

Przyjęcie spadku wprost oznacza przyjęcie spadku w całości, bez żadnych ograniczeń, łącznie z długami osoby zmarłej. Wiąże się to z koniecznością spłacania zaciągniętych kredytów i pożyczek spadkodawcy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza nic innego, jak dziedziczenie z ograniczeniem odpowiedzialności za długi tylko do wysokości wartości spadku. Tytułem przykładu, jeżeli wartość spadku po zmarłym Janie Kowalskim wynosi 10 tysięcy złotych, a zadłużenie sięga aż 100 tysięcy złotych, w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność za długi będzie ograniczona maksymalnie do kwoty 10 tysięcy złotych.

W przypadku odrzucenia spadku w ogóle nie dochodzi do dziedziczenia po zmarłym. Odrzucić spadek można z każdego powodu.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania, tzn. co do zasady od dnia, w którym dowiedział się o śmierci osoby, po której dziedziczy spadek. Takie oświadczenie można złożyć przed sądem albo u notariusza.

Co, jeśli w ciągu 6 miesięcy nie złożymy żadnego oświadczenia?

Brak oświadczenia spadkobiercy jest równoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe do wysokości wartości spadku.

Jak zrzec się spadku w imieniu małoletniego dziecka?

O ile odrzucenie spadku we własnym imieniu nie nastręcza wielu trudności, rodzice często zapominają, aby złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku także w imieniu swoich małoletnich dzieci.

Jeżeli rodzic odrzuca spadek, w jego miejsce wchodzą potomkowie. Ponieważ małoletnie dziecko ze względu na swój wiek nie może samodzielnie odrzucić spadku, konieczne jest działanie rodziców w jego imieniu. Na odrzucenie spadku za dziecko rodzic ma 6 miesięcy od chwili złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku we własnym imieniu. Rodzic ma obowiązek uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na złożenie takiego oświadczenia.

K.K., [email protected], fot. pixabay.comDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)