Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 lutego. Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
13/03/2019 - 23:10

Bądź zwinny albo zgiń. Agile, Waterfall i Scale

We współczesnej rzeczywistości przedsiębiorstw projekty są obecne wszędzie i w każdej branży, począwszy od IT, przez budownictwo, aż po biotechnologię. Obok tradycyjnych cyklicznych i rutynowych funkcji firm, pojawiają się również w działalności firm projekty, które stanowią coraz większą część ich działalności.

Fot: wwwdarkworkxde
Według PMBOK projekt to tymczasowe przedsięwzięcie posiadające swój początek i koniec, którego celem jest stworzenie unikalnego produktu, usługi lub wyniku. Pojawiły się różne metodyki zarządzania projektami. Najbardziej klasycznym jest model waterfall, który również określany jest mianem modelu kaskadowego, ponieważ składa się z pięciu wyraźnych etapów, które następują po sobie.

Tymi pięcioma etapami są: analiza, projektowanie, implementacja testowanie oraz utrzymanie. Co istotne, każda z wymienionych faz musi zostać zakończona, aby można było przejść do kolejnej. Niestety bardzo dużym zagrożeniem tej metodologii jest fakt, że faza testowania produktu lub usługi występuje dopiero na końcu projektu, co stwarza zagrożenie wczesnego pojawiania się błędów, które potem będą powielane przez cały okres trwania projektu.

W związku z zagrożeniami, które są związane z modelem waterfall, w dniach 11-13 lutego 2001 roku w ośrodku narciarskim Snowbird w USA zebrało się siedemnaście osób, które opracowały nową metodologię zarządzania projektami zwaną Agile. Główną osią tej metodologii jest Manifest Agile, który zawarty jest w następujących słowach: „Odkrywamy nowe metody programowania dzięki praktyce w programowaniu i wspieraniu w nim innych.

W wyniku naszej pracy, zaczęliśmy bardziej cenić: Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi. Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji. Współpracę z klientem od negocjacji umów. Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu. Oznacza to, że elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej”.

Głównymi zaletami metodologii Agile jest to, że pozwala ona na wprowadzanie zmian nawet po etapie planowania projektu, dzięki czemu możliwe jest szybkie i bezproblemowe dostosowywanie się do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego. Pod koniec każdego Sprintu, który zazwyczaj trwa maksymalnie miesiąc, oceniane są postępy w projekcie, co pozwala na zrewidowanie wykonanych zadań oraz uzyskanie feedbacku od klienta i ewentualne zmienienie kierunku działań. To tylko niektóre z zalet, które sprawiają, że zwinne metodologie zarządzania projektami są coraz częściej wybierane przez firmy nie tylko z branży IT, ale także m.in. finansowej. (A. Baka)

W związku z dostrzeżeniem zalet Agile, pomyślano o skalowaniu tej metodologii. Mówiąc najprościej, skalowanie to praca z większą liczbą zespołów korzystających z metod Agile. Skalowanie Agile zazwyczaj związane jest z rozprzestrzenianiem się tej metodologii na większą liczbę zespołów, wprowadzaniem jej na wyższe poziomy firmy lub pracą nad dużym produktem lub dostarczaniem dużego projektu. W efekcie skalowania powstaje większa liczba zespołów, tempo pracy staje się szybsze, więcej jest wprowadzanych zmian i większy jest przyrost produktów. W związku z powyższym przedsiębiorstwo będzie dostarczać więcej i szybciej tego, co posiada teraz. Ważnym jest więc ewaluacja stanu obecnego, czy na pewno w tej chwili praktyki zwinne zespołów są w dobrym stanie.

Przy skalowaniu Agile ważne jest zadbanie przede wszystkim o cztery rzeczy. Po pierwsze: wartości i pryncypia, które będą zaimplementowane na każdym poziomie organizacyjnym firmy i każdy pracownik będzie je rozumiał i podzielał. Po drugie: architektury operacyjne. Skalowanie Agile wymaga modularyzacji, aby potem było bezbłędnie integrowane z całościowym strumieniem pracy. Dobrym przykładem może tutaj być Tesla, gdzie inżynierowie projektują interfejsy komponentów samochodów tak, aby pozwalały na niezależne innowacje w zakresie poszczególnych części.

Po trzecie, pozyskiwanie talentów i motywacja, które są niezbędne, aby przyciągnąć do siebie pracowników rozumiejących i podzielających zwinne wartości. Po czwarte: zaprzestanie myślenia w kategoriach rocznego planowania i cyklicznego budżetowania, gdyż takie myślenie ogranicza innowacje oraz adaptację nowości, które wpływają na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na bardzo szybko zmieniającym się rynku.

Podsumowując, przedsiębiorstwa, które z powodzeniem skalują Agile, widzą znaczną poprawę w zakresie swojej działalności. Skalowanie sprawia, że firma wykonuje więcej działań innowacyjnych w stosunku do rutynowych operacji. Przedsiębiorstwo jest w stanie lepiej odczytywać zmieniające się warunki rynkowe i priorytety w swojej działalności, opracowuje rozwiązania adaptacyjne oraz unika ciągłych kryzysów, które tak często dotykają tradycyjne organizacje. (A. Baka)Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020