Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 19 kwietnia. Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa
14/01/2016 - 11:05

Noworoczno-opłatkowe spotkanie działaczy Oddziału PTTK

Działacze i przewodnicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego oraz zaproszeni goście spotkali się w siedzibie Oddziału „Beskid” PTTK w Nowym Sączu na tradycyjnym noworoczno-opłatkowym przywitaniu nowego roku.

Noworoczne spotkanie rozpoczęły jasełka w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu pod kierunkiem Barbary Sławeckiej.

Zebranych gości przywitał i podziękował za obecność prezes Oddziału „Beskid” Adam Sobczyk, po czym w krótkim sprawozdaniu za l09. rok działalności przedstawił stan organizacyjny naszego oddziału oraz realizację założonych zadań przez poszczególne Komisje i Koła w minionym roku.

Stan członków PTTK w 2015 r. zamknął się liczbą 1053 osoby, czyli nastąpił wzrost o 36 członków zrzeszonych w 19 Szkolnych Kołach Krajoznawczo – Turystycznych PTTK i 6 Kolach. W minionym 2015 r. w Oddziale „Beskid” w wycieczkach, zlotach, złazach organizowanych przez komisje, Kluby i Koła uczestniczyło ponad 8 300 osób. Prezes zwrócił uwagę, że w omawianym roku Komisja Turystyki Rowerowej obchodziła jubileusz 50-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej/KT Rowerowej, a Koło Przewodników PTTK przeprowadziło kurs na przewodnika beskidzkiego – egzamin państwowy przewidziany jest w kwietniu 2016 r. Kończąc sprawozdanie prezes Sobczyk podkreślił, że zaplanowane i wykonane zadania nie odbyły by się , gdyby nie pomoc Urzędu Miasta i Starostwa Nowosądeckiego, za co na ręce przedstawicieli tych instytucji złożył serdeczne podziękowania.

 Po wystąpieniu prezesa głos zabierali goście: Bożena Jawor, Marian Ryba, Patryk Wicher dziękując za dotychczasową współpracę życzyli dalszej realizacji zamierzonych zadań.

Spotkanie noworoczno-opłatkowe nie mogłoby się odbyć bez życzeń i błogosławieństwa opłatków przez księdza kapelana dr. Andrzeja Jedynaka, który wprowadził miłą atmosferę po odczytaniu ewangelii wg św. Łukasza i zachęceniu wszystkich zebranych do składania sobie wzajemnie życzeń na 2016 rok i śpiewaniu kolęd.

 Przygotowanie świąteczne sali, wspaniałe wypieki i obsługę kelnerską wykonała młodzież z Zespołu Szkół nnr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w N. Sączu pod kierunkiem Anety Durlak, której podziękował prezes Adam Sobczyk.

 Zofia Winiarska-Hebenstreit

Noworoczno-opłatkowe spotkanie działaczy Oddziału PTTK


Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2020