Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 sierpnia. Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
19/05/2020 - 11:30

Region: pacjentki chciałyby rodzić rodzinnie. Jak jest w okolicznych szpitalach?

Niektóre szpitale w kraju, w tym również w naszym regionie, w dobie powolnego odmrażania placówek medycznych zdecydowały się, pod rygorem przestrzegania niezbędnych wymogów sanitarnych na przywrócenie porodów rodzinnych. Do nich należy między innymi Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie. A jak jest w szpitalach w naszym regionie?

Szpital w Tarnowie zdecydował się wznowić porody rodzinne na prośbę samych kobiet w ciąży. Oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że odbywają się one z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

- Część szpitali, na przykład dwa w Tarnowie wróciło już do porodów rodzinnych, bo to indywidualna decyzja władz szpitala, a nie odgórny zakaz czy nakaz – mówi pani Paulina, nasza czytelnika. - A jak jest u nas? - dopytuje rozmówczyni. - To bardzo ważne dla rodzących.

Otóż na powrót do porodów rodzinnych nie zdecydowało się jeszcze kierownictwo Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu.

- U nas nie zostały jeszcze przywrócone porody rodzinne – mówi Agnieszka Zelek-Rachtan, rzecznik prasowy sądeckiego szpitala. – Bierzemy pod uwagę sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia wynikające z podjęcia takiej decyzji, chociażby w środki ochrony osobistej osoby, która będzie asystowała rodzącej i była jednocześnie uczestnikiem porodu rodzinnego. Jeszcze na temat przywrócenia porodów rodzinnych prowadzone są rozmowy.  Jeśli zdecydujemy się na taki krok to tę informację niezwłocznie podamy.

Na odmrożenie porodów rodzinnych nie zdecydował się również jeszcze szpital w Krynicy Zdroju.

- Chcemy do tego dobrze się przygotować – zastrzega Sławomir Kmak, dyrektor krynickiego szpitala.

Kilka dni temu Ministerstwo Zdrowia podało zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii dotyczące porodów rodzinnych.

Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa kobiet rodzących, personelu medycznego i osób towarzyszących podczas porodu.

Oto jakie są zalecenia podczas porodów rodzinnych w czasie epidemii?

Według konsultantów krajowych specjalizujących się w położnictwie, ginekologii i perinatologii, w czasie epidemii koronawirusa można dopuścić do porodu osobę towarzyszącą, trzeba jednak przestrzegać następujących zasad:

- pacjentka i osoba towarzysząca podczas porodu muszą wypełnić w momencie przyjęcia do szpitala ankiety epidemiologicznej;
- podczas pobytu w szpitalu osoba towarzysząca jest zobowiązana do noszenia maski i rękawiczek, ewentualnie może też korzystać ze stroju umożliwiającego ochronę epidemiologiczną;
- osoba towarzysząca dopuszczona do obecności podczas porodu powinna mieć wynik testu PCR na COVID-19 – musi on być aktualny, wykonany w okresie nie dłuższym niż 5 dni przed porodem. (Po interwencji ekspertów Fundacji Rodzić po Ludzku konsultanci krajowi złagodzili swoje stanowisko i NIE WYMAGAJĄ już obowiązkowego przeprowadzania testów na obecność COVID-19 u osoby bliskiej, towarzyszącej kobiecie w porodzie – przyp. red).
- rodząca powinna przebywać z osobą towarzyszącą w pojedynczej, indywidualnej i wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny sali porodowej;
- wpuszczenie osoby towarzyszącej jest możliwe w chwili rozpoczęcia porodu, natomiast opuszczenie przez nią oddziału powinno się odbyć w ciągu 2 godzin od zakończenia porodu;
- uczestniczenie w porodzie lub wejście na teren szpitala nie jest możliwe w przypadku osób objętych kwarantanną oraz w trakcie izolacji.

W dalszym ciągu niezalecana jest jakakolwiek forma odwiedzin w oddziałach położniczo-ginekologicznych.

Decyzja o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie

Decyzję dotycząca obecności osoby towarzyszącej przy porodzie, mając na uwadze względy organizacyjne oraz powyższe zalecenia podejmuje kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz" - przypominają konsultanci.

Źródło: MZ.

[email protected], fot. IM, Pixabay.com-zdjęcie ilustracyjne, Szpital w Krynicy Zdroju.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)