Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 9 czerwca. Imieniny: Anny-Marii, Felicjana, Sławoja
16/03/2019 - 10:35

Leczenie onkologiczne w Małopolsce jest priorytetem. Szykują się zmiany

Leczenie onkologiczne w Małopolskim Oddziale NFZ jest priorytetem. Pacjenci mogą korzystać z różnych form diagnostyki i leczenia, zarówno tych najbardziej tradycyjnych – w poradniach specjalistycznych i oddziałach szpitalnych, jak i z najbardziej nowoczesnych, jak chociażby terapia protonowa, czy programy lekowe, w których podawane są leki nowej technologii. W 2019 roku na ten cel trafi do małopolskich placówek ponad 435 milionów złotych – deklaruje dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska

Rozmowa z Elżbietą Fryźlewicz - Chrapisińską, dyrektorem Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie

Jak w ostatnich latach zmieniały się nakłady na małopolską onkologię?

W ciągu ostatnich trzech lat nakłady na opiekę onkologiczną we wszystkich poradniach specjalistycznych w województwie wzrosły z ponad 17,7 mln zł w 2015 roku do ok. 22 mln w 2018. W odniesieniu do regionu sądeckiego również można odnotować wzrost nakładów na ambulatoryjną opiekę onkologiczną. W 2015 roku była to kwota 1,3 mln złotych, a w tym roku jest planowana kwota 1,8 mln złotych.

Pacjenci z Sądecczyzny mają możliwość skorzystania z porad udzielanych w poradniach m.in. (sześciu poradniach onkologicznych, dwóch poradniach chirurgii onkologicznej i jednej poradni hematologicznej).

Dodatkowo warto zaznaczyć, że oprócz poradni typowo związanych z leczeniem onkologicznym, wprowadzony w 2015 r. pakiet onkologiczny ułatwił pacjentom dostęp do tej formy leczenia. U poszczególnych świadczeniodawców w ich umowach występują dedykowane zakresy świadczeń związane z pakietem onkologicznym (Szybka Ścieżka Onkologiczna) z wyodrębnioną kwotą środków finansowych o charakterze nielimitowanym.

W Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim funkcjonuje 28 poradni specjalistycznych mających zawartą umowę na świadczenia nielimitowanej diagnostyki onkologicznej, gdzie mogą zgłaszać się pacjenci z podejrzeniem nowotworu.W całej Małopolsce jest ich 479.

Dodatkowo pacjenci dostrzegający niepokojące objawy często pierwsze kroki kierują do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który kieruje ich do odpowiednich poradni wykonując niezbędne badania.

Czy wprowadzony w 2015 pakiet onkologiczny poprawił sytuację chorych?

Pakiet onkologiczny gwarantuje diagnostykę wstępną i pogłębioną w większości poradni specjalistycznych. To oznacza, że pacjenci z podejrzeniem nowotworu nie muszą zgłaszać się wyłącznie do poradni onkologicznych, ale mogą korzystać z wielu innych, co zdecydowanie poszerza dostępność pod tym względem. Te placówki, które realizują szybką terapię onkologiczną mają zagwarantowane środki finansowane nawet w sytuacji, kiedy w ciągu roku wyczerpią budżet przeznczony na ten cel. W latach 2015 – 208 łączna kwota, jaką przeznaczył na ten cel Małopolski Oddział to ponad 15,6 mln złotych. W tym roku zaplanowaliśmy prawie 5 mln złotych. O tym, że pakiet onkologiczny działa mówi liczba pacjentów – w 2015 w ramach pakietu leczonych było 8370 pacjentów, a w ubiegłym roku – 13813.

Pacjenci i tak najczęściej trafiają do szpitali. Czy również tam wzrastają nakłady na leczenie?

Małopolski Oddział NFZ co roku przeznacza też coraz więcej środków na leczenie nowotworów w szpitalach. W 2015 r. było to 145 134 460 złotych. Do końca tego roku planowane środki to 171 939 104 złotych. Zapewnienie dostępności do leczenia pacjentów onkologicznych, w tym realizacja założeń dotyczących szybkiej ścieżki onkologicznej stanowi jeden z głównych priorytetów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

Obecnie w leczeniu szpitalnym często wiodącym elementem leczenia onkologicznego jest zapewnienie leczenia w ramach programów lekowych. W obszarze Nowego Sącza i powiatu sądeckiego szpitale zapewniają, w ramach umów, leczenie w programie lekowym między innymi: leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i białaczkę limfoblastyczną, leczenie chłoniaków złośliwych, chłoniaka Hodgkina, leczenie nowotworów piersi, jajnika, czerniaka skóry, żołądka, gruczołu krokowego, płuc, a także wielu innych rodzajów nowotworów. Nakłady na ten cel w ostatnich latach wzrastają z kwoty 4,1 mln zł w 2015 roku  do kwoty 7,25 mln zł w 2019 roku.

Jak wygląda dostępność do programów lekowych?

Założeniem programów lekowych jest opracowanie takiej formy leczenia nowotworu, która wykorzystuje najnowsze leki skuteczne w danym schorzeniu. W tej chwili w małopolskich szpitalach prowadzonych jest 34 programów dla chorych na nowotwory. Nowosądecki szpital realizuje 22 z nich.

W ubiegłym roku z nowotworowych programów lekowych korzystało prawie 2340 pacjentów. Koszt ich leczenia w 2018 r. wynosił 149 613 491,50 złotych przy czym zadecydowana większość tej kwoty – niemal 140 781 869,04 złotych jest przeznaczana na sfinansowanie leków, który jest najdroższym elementem terapii.  W tym roku planujemy na ten cel przeznaczyć 157 759 871 złotych.

Jest również chemioterapia, z której w 2018 r. roku skorzystało 11 897 pacjentów. To leczenie polega na podawaniu leków cytostatycznych dobieranych indywidualnie dla każdego pacjenta. W Małopolsce nakłady na tę formę leczenia wynosiły w 2018 ponad 97 mln złotych, w tym roku planujemy ponad 100 milionów złotych.

Jakie jeszcze terapie możliwe są w Małopolsce?

Proszę pamiętać, że Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ finansuje jedną z najbardziej nowoczesnych, a tym samym najbardziej skutecznych metod walki z rakiem, jaką jest protonoterapia. Oczywiście mogą z niej korzystać pacjenci z całej Polski. Od 2013 roku pacjenci mogą korzystać z terapii protonowej nowotworów oka, a od 2016 roku z terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. Pacjenci zakwalifikowani do leczenia tą metodą pozostają pod opieką dwóch ośrodków: Szpitala Uniwersyteckiego i krakowskiego oddziału Centrum Onkologii. Protonoterapii nowotworów oka zostało poddanych do 2013 roku 225 pacjentów, a nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzorku 214 . Oprócz tego pacjenci mogą korzystać z radioterapii w: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o., Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Tarnowie. W tym roku na radioterapię przeznaczymy ponad 21 mln złotych.

Jakie zmiany czekają pacjentów w tym roku?

Od 1 kwietnia dwa rodzaje diagnostyki – bardzo ważne w onkologii - tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny będą finansowane bezlimitowo. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie gwarantował zwiększenie kontraktów placówek raz na kwartał, adekwatnie do wartości wykonanych świadczeń. Oznacza to, że Małopolski Oddział NFZ sfinansuje wszystkie wykonane świadczenia, co pozwoli na zwiększenie dostępności do świadczeń, tym samym skrócenie kolejek. W ubiegłym roku Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ wydał ponad 79 mln złotych na sfinansowanie prawie 200 tys. badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od dwóch lat – regularnie dokładając pieniądze na diagnostykę obrazową widzimy, że zmniejszają się kolejki. Liczymy, że wprowadzone w życie zmiany umożliwią do końca bieżącego roku znaczące skrócenie terminów oczekiwania na badania diagnostyki obrazowej. 

Fot. arch. Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.Dziękujemy za przesłanie błędu