Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 25 września. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
20/05/2020 - 18:35

Dobry Stary Sącz: będzie „śmieciowa” tarcza dla seniorów i niepełnosprawnych

„Dobry Stary Sącz” pod takim właśnie hasłem kryje się program pomocowy dla seniorów i osób niepełnosprawnych mieszkańców, którzy najdotkliwiej odczuli wprowadzoną kilka tygodni temu 100-procentową podwyżkę opłat za wywóz śmieci. Kto i na jakich zasadach będzie mógł skorzystać z tego programu? Radni zadecydują już na najbliższej sesji 27 maja.

Część rodzin, w których są osoby starsze i niepełnosprawne boryka się z problemami finansowymi. A mieszkańcy gminy Stary Sącz do zamożnych nie należą. Wskaźnik G – podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy przyjęty do obliczenia subwencji wyrównawczej na 2019 rok dla Gminy Stary Sącz wynosi 958,87 zł. Średni wskaźnik dla kraju wynosi 1790,33 zł. Stary Sącz na tle wszystkich 2478 samorządach ujętych w zestawieniu uplasował w tej materii się dopiero na 1895 miejscu.

- Z wywiadów środowiskowych prowadzonych przez pracowników socjalnych wynika, iż pogarsza się sytuacja osób starszych, samotnych, schorowanych a więc też niepełnosprawnych. Dochody najczęściej związane z rentami i niskimi emeryturami oscylującymi w graniach 1000 złotych na miesiąc nie pozwalają na zakup usług rehabilitacyjnych, opiekuńczych, leczniczych. Znaczna część tych osób wymaga specjalistycznego wsparcia, w celu osiągnięcia większej sprawności społecznej lub ruchowej, aby mieli możliwość jak najszybszego powrotu do środowiska lokalnego – informują władze Starego Sącza.

Zobacz też: Ziścił się czarny scenariusz. W Starym Sączu ceny śmieci wzrosły o 100 procent

Statystyki pokazują, że stale rośnie również liczba osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia ze strony najbliższych w codziennym funkcjonowaniu. Zwłaszcza liczba opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne ulega stałemu wzrostowi na przestrzeni ostatnich lat z 79 w roku 2015 do 89 w roku 2019.  Jeśli się przeanalizuje coroczne sprawozdania tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej Stary widać, że z roku na rok wzrasta udział osób niepełnosprawnych na tle wszystkich korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Procentowo rodziny niepełnosprawne w 2015 stanowiły tu 30,4 procent a w roku już 40,8 procent.

- w Starym Sączu w obszarze różnorakich świadczeń rodzinnych widnieje 475 osób niepełnosprawnych, w tym 245 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 139 z umiarkowanym. Z kolei w obszarze pomocy społecznej osób ze znacznym stopniem jest 51, z umiarkowanym 74 – przytacza wymowne statystyki Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza.

Jednocześnie gmina Stary Sącz musiała ostatnio podnieść stawki za odbiór śmieci aż o 100 procent od osoby – z 10 do 20 zł miesięcznie. I już wtedy radni świadomi jak ta drastyczna podwyżka dobije się na budżetach rodzin gorzej sytuowanych. – Ale ustawa śmieciowa, ustawa o zagospodarowaniu odpadów uniemożliwia gminom robienie dopłat do śmieci. Nie pozwala na wprowadzenie innej stawki dla osób niepełnosprawnych czy starszych. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie i wprowadzenie programu, który umożliwi przyznanie im częściowej – bo o całkowitej nie ma mowy – rekompensaty, która sprawi, że tej podwyżki tak drastycznie nie odczują – wyjaśnia nasz rozmówca.

Wnioski w tej sprawie będą rozpatrywane indywidualnie na podstawie wywiadów środowiskowych, które będą przeprowadzać pracownicy socjalni ze starosądeckiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Program, w którym doprecyzowano już wszystkie zasady i kryteria radni będą uchwalać już na najbliższej sesji 27 maja.

ES [email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe